https://ekolist.cz/cz229/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Martin Mach: Ekologicky šetrný veřejný zájem

5.6.2006
Vždy, když vidím, jak někdo žongluje s termínem veřejný zájem, mám silnou obavu o tu křehkou, těžko uchopitelnou věc. A marně čekám, až nějaký proklamovaný veřejný zájem bude souhlasit s tím, co bych za veřejný zájem považoval i já. více

Pavel Nováček: 4. Světové fórum o vodě v Mexiku

4.6.2006
Ve dnech 16. - 22. března 2006 se konalo v hlavním městě Mexika čtvrté světové fórum o vodě. Účastnilo se jej patnáct tisíc lidí, kteří jednali v 15 - 20 paralelních odborných sekcích o dílčích tématech týkajících se vody a hospodaření s ní. Každý den proběhlo takových dvouhodinových sezení téměř padesát. Během pěti jednacích dní tedy proběhlo přes 200 odborných setkání, poslední dva dny byly věnovány hlavně ministerské konferenci (českou delegaci vedl ministr životního prostředí Libor Ambrozek). více

Petr Zahradník: Stanovisko ke Stanovisku vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů

30.5.2006
V nedávné době bylo zveřejněno Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů, iniciované skupinou lidí (J.Hruška, J. Bláha, J.Fanta, J.Farkač, M.Košulič st. a K. Prach). Dále bylo předloženo české odborné veřejnosti k vyjádření podpory. Pod tuto výzvu se postupně podepsalo více než dvě stě dalších vědců. Při podrobnějším zhodnocení jak organizátorů, tak i podepisujících se občanů je však patrná téměř stoprocentní absence lidí, kteří v oblasti lesního hospodářství vědecky pracují. Má-li to být chápanou jako pouhá občanská iniciativa (podobně jako petice za záchranu divadla apod.) upozorňující na skutečnost potřeby zintenzivnit řešení v určitých oblastech lesního hospodářství, pak by to mohlo být v pořádku a odborné nedostatky by se daly snadno přehlédnou (osobně si řady lidí, kteří se pod Stanovisko podepsali vážím, a to jednak jako lidí, jednak jako odborníků ve svém oboru), i když vím, že jejich vazba na les je zpravidla čistě emocionální – mají rádi přírodu). Jestli je to však míněno jako stanovisko vědců – odborníků, kteří důkladně analyzují stávající situaci a na jejím základě doporučují odborné řešení, pak se Stanovisko míjí účinkem, protože je založeno na nedostatečných informacích. Řada podkladů je použita účelově, vytržena z kontextu nebo i zcela mylně interpretovaných. V následující pasáži se alespoň k těm nejvýznamnějším vyjadřujeme. více

Ing.Rudolf Kunzmann,CSc: Rozhodnutí nechť je v rukách Zastupitelstev měst a obcí!

29.5.2006
Ve městech jsou bohužel stále horečně stavěny konvenční vjezdové parkovací domy (dále jen VPD), které nevyhovují jak po stránce ekologické, tak i bezpečnostní. Parkoviště a VPD jsou v centrech měst mohutnými bodovými zdroji rakovinotvorných, toxických mutagenních emisí. Je doložitelné, že blízkosti takového soustředění vozidel ve VPD, jakož i na povrchu, se zvyšuje nebezpečí karcinomu až 6x. Je však nutné otevřeně říci, že v centrech měst neparkují jen obyvatelé daného města. Parkují v něm jak lidé z regionu přijíždějící k úředním a jiným jednáním, ale především i značné množství turistů zahraničních a tuzemských. Z tohoto hlediska náklady na parking vozidel v centrech měst nejsou jen věcí měst, ale i orgánů centra ČR. více

Ing. František Kučera: Potřebují naše lesy ochranu vědců a odborných pracovníků?

18.5.2006
SVOL – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice – principálně odmítá materiál, rozšiřovaný pod názvem „Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů“. více

Ladislav Půlpán: Jaký je zdravotní stav našich lesů?

9.5.2006
Je jistě potěšitelné, že zdravotní stav našich lesů není lhostejný ani převážně nelesnické vědecké veřejnosti (viz "Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů - Stav lesů" - pozn. red.). Zatížení našich lesů exhalacemi za posledních zejména padesát let bylo tak obrovské, že na nejvíce zatížených plochách došlo k akutnímu poškození a následnému odumření lesních porostů. Takto poškozeny byly především porosty okrajových pohoří na západě a severu republiky. Možná si pamětníci vzpomenou na inverzní situace, kdy se v městech nedalo dýchat, blikající semafory upozorňovaly na smog a děti chodily v rouškách. Podobně na tom byly i naše lesy, naštěstí na relativně malém území. Jejich schopnost filtrovat vzduch a přispívat tak ke zlepšení ovzduší se tak obrátila proti nim - akutní otravou porostů, ale i vymýváním živin z půd v důsledku dlouhodobého působení kyselých dešťů. více

Martin Konvička: Ve "Stanovisku" leccos chybí

9.5.2006
"Stanovisko" je takový krotký uhlazený text. Klade důraz na obyčejné věci, které lesníci dávno vědí a které tudíž neznamenají až tak velký problém, kdežto mnohé palčivé otázky zcela pomíjí. Už název naznačuje, že s lesy se děje něco zásadně špatného. Ve skutečnosti lesů v ČR přibývá, vzrůstající zásoba dřeva ukazuje, že přibývá i relativně starých porostů. Většinu negativ, jež podle "Stanoviska" zapříčiňují špatný stav lesů, se postupně daří eliminovat i díky snahám lesnických profesionálů. Holosečí ubývá, zvyšuje se podíl melioračních a zpevňujících dřevin, vzrůstá podíl zalesnění stanovištně vhodnými dřevinami i podíl šetrných těžebních a pěstebních metod. Je to proces nutně pomalý, nelze však neocenit snahu lesnických praktiků. Stanovisko tedy upozorňuje na skutečnosti, jež jsou všeobecně známé lesníkům i veřejnosti, a současně pomíjí ty problémové okruhy, kde mezi lesními hospodáři, ochranáři a právním řádem téhle země nepanuje shoda. více

Josef Fanta, Jan Farkač, Jakub Hruška, Milan Košulič, Karel Prach, Josef Rusek: Stav lesů - Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů

9.5.2006
Navzdory poklesu emisí během 90. let zůstává stav českých lesů nadále špatný. Klíčové problémy shrnula už obsáhlá odborná zpráva o stavu lesních půd, kterou pro vládu připravil tým specialistů v roce 2001 (Hruška et Cienciala 2001). Jako vědci a odborníci, kteří se ve své práci lesy a jejich ochranou zabývají, považujeme za potřebné, aby příslušné úřady a zákonodárci provedli opatření, jež zajistí zlepšení. Své hodnocení současné situace a klíčová doporučení shrnujeme v tomto stanovisku. Je založeno na znalostech a expertních zkušenostech autorů, kteří pracují v oborech lesnictví, ekologie, botaniky či zoologie, geochemie půd a dalších souvisejících oblastech. Věříme, že poslouží k otevření i veřejné diskuse o tomto tématu. více

Marian Páleník: Dnes Kateřina Jacques, zítra kdokoli z nás

9.5.2006
Šok ze zákroku policisty proti Kateřině Jacques za bohorovného přihlížení dalších policistů u mne rychle vystřídal šok z reakcí některých lidí. Z diskuse na idnes: "Hysterka si nic jiného než pár facek nezaslouží," "Musela ho něčím vyprovokovat," "Měli jim ještě přidat, ekoteroristům" apod. Rozum mi zůstává stát. Ti lidé neviděli snímek, kde na 40-kilové dívce klečí policajt a mlátí ji? Těžko. Spíš viděli, ale nepřišlo jim na tom nic zvláštního. více

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc: Škrtem pera na MŽPČR rozhodnuto o budoucnosti našeho zdraví!

5.5.2006
Na Ministerstvu životního prostředí ČR, v důsledku snížení částek na dotace z EU, byly dne 3.5.2006 škrtem pera zrušeny dotace na Automatizované parkovací domy (dále jen APD) ve městech ČR. O významu APD pro města pojednáme níže. Nyní k problému škrtů samému. Jak lze kvalifikovat tento návrh a rozhodnutí odpovědných úředníků MŽPČR? Asi jen z následujících hledisek: více
« | 1 | .. | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | .. | 283 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist