https://ekolist.cz/cz230/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc : Realizace automatizovaných parkovacích domů ve městech se stává věcí politickou

3.5.2006
O výhodách Automatizovaných parkovacích domů (dále jen APD) pro centra měst bylo již mnohé napsáno. Jejich přednosti oproti Vjezdovým parkovacím domům (dále jenVPD) ve stručnosti jsou: více

Petr Petržílek: Nepodceňujme význam ekologické politiky!

2.5.2006
Je velice těžké hovořit o ekologii způsobem, který by zaujal pozornost na stejné úrovni jako například růst reálných mezd. Nicméně se o to pokusím a to tím, že objasním vztah mezi vážnými nemocemi a prostředím, ve kterém žijeme. více

Karel Jech: Svědectví k brutálnímu zásahu policie proti zeleným

1.5.2006
Po skončení dnešní demonstrace proti fašismu na Palackého náměstí odcházela skupina anarchistů a dalších mladých lidí za vydatné asistence Policie přes most na smíchovskou stranu. Skupina Národního odporu vyrazila, také za asistence Policie, po tramvajovém tělese směrem na Moráň a Karlovo náměstí. více

Pavel Nováček: EARTH University - nový model vzdělávání

18.4.2006
"Earth" v angličtině znamená zemi, ale je to také španělský akronym pro Školu zemědělství ve vlhkých tropických oblastech. EARTH University byla založena v roce 1990 na 3 500 hektarů veliké bývalé banánovníkové plantáži, sto kilometrů severovýchodně od hlavního města Kostariky, San José. Škola je neziskovou organizací, jejíž vznik finančně podpořily zejména US AID a Kellogova nadace (mezi současné sponzory patří např. Američan Express Foundation, norská a švédská vláda a další). Má přes čtyři stovky studentů z 23 zemí střední a jižní Ameriky a z Ugandy. Za svoji šestnáctiletou historii má již tisíc absolventů čtyřletého bakalářského studia, kteří z více než dvou třetin pracují dnes v ziskovém sektoru nebo sami podnikají, sedm procent pracuje v nevládních organizacích, sedm procent ve vládních institucích a osm procent pokračovalo či pokračuje v doktorandském studiu někde jinde. více

Ing. Petr Hnitka: Svoboda ekologických aut

5.4.2006
Problém snížení počtu aut prý tkví v pocitu osobní svobody a vlastního rozhodování, oproti na př. veřejné dopravě, nebo prostému omezení zbytečných cest. více

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc: Systém parkingu ve městech řešit komplexně

5.4.2006
V městech ČR se řeší kde parkovat stále vzrůstající množství automobilů. Prostory pro další povrchová parkoviště prostě nejsou. Zejména v historických centrech měst. Povrchová parkoviště, i se zvyšujícím se parkovným, již situaci nemohou řešit, natož vyřešit. Města jsou nucena přistupovat na realizaci parkovacích domů (dále jen PD). Kde na to vzít finanční prostředky? A vůbec jak přistoupit k problému? Města nejsou bohužel schopna sama problém řešit bez dotací a vhodných půjček s dlouhodobou splatností. Problematika parkingu není totiž pouze věcí měst, ale vzhledem k závazkům ČR v oblasti čistoty ovzduší je věcí i ČR. Tuto skutečnost a zkušenost lze dokumentovat i ze států EU, z nichž mnohé, například Italie přijetím zákona č. 122 z 24. 3. 1989, začínaly s tímto řešením a podporou APD, jak je zřejmé, již dříve (Ekolist 31. 3. 2006) více

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc: Města potřebují dotace EU na automatizované parkovací domy

31.3.2006
V současné době byla zahájena příprava náplně plánů Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Společného regionálního operačního programu (SROP) pro léta 2007 až 2013. Jejich obsah bude vycházet z Národního plánu rozvoje 2007-2013 (NRP). V předchozím období, do r. 2006, se však problematika realizace Automatizovaných parkovacích domů (APD) jaksi v obsahu mnohomluvně skrývala, avšak v jejich závěrech o nich zřetelně nehovořila. Bohužel i nyní je tomu tak v návrzích na léta 2007-2013. více

Mgr. Eva Slavíková: Otevřený dopis společnosti Bauhaus

28.3.2006
Vážený pane jednateli, před několika týdny jste osobně potvrdil zájem společnosti Bauhaus k. s. postavit v naší městské části, v lokalitě východně od ulice Černohorské obchodní centrum Hobby market. Protože názory občanů Ivanovic, jejichž jsem zprostředkovatelem, byly na tuto plánovanou výstavbu velmi rozdílné, provedli pro nás studenti FSS MU anketu – výzkum názoru občanů. Výzkumu se aktivně zúčastnila nadpoloviční většina obyvatel Ivanovic (53,8 %) přihlášených k trvalému pobytu a z nich velká většina (72,8 %) s výstavbou nesouhlasí. více

Ing. Peter Harnoc: Ovzduší v Ústeckém kraji se může zhoršit

22.3.2006
Přibývá prachu. Severní Čechy mají celkově nejhorší ovzduší v zemi. Tohle je už známá fráze. Ovšem v následujících letech se může stav ještě zhoršit, v kraji výrazně stoupá automobilová doprava. více

Ivan Brezina: Větrní lobbysté se utkají o anticenu Ropák a Zelená perla

22.3.2006
Děti Země Brno vyhlásily čtrnáctý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku, spočívající v prosazování nějakého škodlivého záměru nebo v hlavním podílu na realizaci nějaké antiekologické stavby. Zároveň vyhlásily čtrnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Jejím cílem je upozornit na výroky, které bagatelizují ochranu životního prostředí a přírody. Podrobnosti o soutěži jsou zde: https://ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=1640562. více
« | 1 | .. | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | .. | 283 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist