https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-brezina-pane-ministre-konejte.otevreny-dopis-petru-hladikovi-ve-veci-ilegalnich-taborist-na-kokorinsku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Brezina: Pane ministře, konejte. Otevřený dopis Petru Hladíkovi ve věci ilegálních tábořišť na Kokořínsku

28.3.2024
Kemp Pařezák
Kemp Pařezák
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina
Vážený pane ministře,
se zájmem jsem si na Ekolistu přečetl Vaše vyjádření z Bruselu, kritizující postoj některých členských států EU k normě o obnově přírody.
 
Správně uvádíte, že nařízení, které je považováno za jedno nejdůležitějších unijních pravidel pro ochranu přírodních druhů, za současné situace nemá šanci na schválení, což jste označil za „bezprecedentní a odsouzeníhodné“. Správně také hodnotíte, že přírodu opravdu potřebujeme obnovovat.

Kemp Pařezák
Kemp Pařezák
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Rád bych se Vás v této souvislosti jako ekologický publicista zeptal na soulad Vašich slov a činů. Konkrétně na to, jakým způsobem se osobně zasazujete o řešení krachu státní ochrany přírody v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Jak víte, dosud bylo tam identifikováno více než 120 ilegálních rekreačních objektů a černých tábořišť, přičemž jde ale pouze o ty nalezené (skutečný počet bude výrazně vyšší). Existence těchto míst je nejen v rozporu se zákonem 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny, ale skutečně a reálně na nich dochází k poškozování přírody. Opakovaně to písemně potvrdila Česká inspekce životního prostředí, Agentura pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) i samotná správa CHKO. Osobní odpovědnost padá na hlavu ředitele správy CHKO Ladislava Pořízka, který problém řadu let neřešil.

Kemp Pařezák
Kemp Pařezák
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Na našem osobním setkání loni v červnu jste mi slíbil, že se o vyřešení tohoto závažného problému osobně zasadíte. Řekl jste mi, že dohlédnete na dodržení harmonogramu likvidace ilegálních rekreačních objektů a černých tábořišť, který vedení AOPK vypracovalo. Podle tohoto harmonogramu jich mělo v letošní 2. etapě zmizet 38.

Na základě tohoto Vašeho vyjádření jsem se letos v únoru vedení AOPK zeptal, jaké konkrétní kroky byly pro zajištění letošní 2. etapy likvidace podniknuty. Dne 15. 3. mi Pavel Pešout z vedení AOPK odpověděl toto:

„Agentura v současné době pracuje na přípravě vytipování, ověření a administrativním řešení likvidace části kempů obsažených i v kategorii II. Toto se týká 15 trampských tábořišť. V letošním roce nebyla dosud z interních důvodů uzavřena žádná smlouva v rámci v Programu péče o krajinu A, proto není možné poskytnout bližší informace týkající se zhotovitele apod. Odstraňování tábořišť bude z důvodů obecných přístupů ochrany přírody v každém případě směřováno mimo jarní období… Likvidace kempů v letošním roce bude zahájena cca v září a bude ukončena v listopadu 2024.“

To jinými slovy znamená, že letošní 2. etapa likvidace nebude dodržena, respektive že se výrazně zpozdí. Místo plánovaných 38 ilegálních objektů a tábořišť jich bude zlikvidováno pouze 15 – tedy méně než polovina. Při tomto zpomaleném tempu by likvidace všech více než 120 míst trvala 8 let. A všimněte si prosím, že AOPK nyní „vytipovává a ověřuje“ informace, které má k dispozici už tři roky. Už v roce 2021 správa CHKO na základě mého tlaku vytvořila ke každému z ilegálních kempů kartu, ve které je popsán jeho stav včetně konkretizace škodlivých dopadů na přírodu. Tvrzení Pavla Pešouta tedy nelze hodnotit jinak než jako záměrné zdržování očistného procesu, který jste osobně garantoval.

Kemp Pařezák
Kemp Pařezák
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Takto laxní postoj AOPK k obnově chráněné přírody lze přirovnat k postoji některých členských států EU, který jste nyní v Bruselu oprávněně kritizoval. Je to „bezprecedentní a odsouzeníhodné“. Rád bych Vám proto Vaši vlastní kritiku připomněl a požádal Vás, abyste svá slova uvedl v činy aspoň na území České republiky, kde k tomu máte pravomoci i nástroje. Prověřte, proč se 2. etapa likvidace ilegálních objektů a tábořišť na Kokořínsku opozdila a proč byla z původně uváděných 38 objektů redukována na 15. U vedení AOPK se osobně zasaďte o nápravu.

Na tuto věc se Vás jako novinář osobně znovu veřejně zeptám na některé z tiskových konferencí MŽP. Krach ochrany přírody na Kokořínsku budu i letos opakovaně medializovat, ale především vyzvu veřejnost, aby se o rozměru problému přesvědčila na vlastní oči. Mapa a mobilní aplikace www.trampskekempy.com umožňuje každému zajít se na 120 ilegálních rekreačních staveb a tábořišť podívat přímo do terénu. Jde o užitečný nástroj občanské kontroly neutěšeného stavu chráněné přírody, respektive selhání správy CHKO a laxního postupu AOPK. Mapu a mobilní aplikaci www.trampskekempy.com proto budu široce propagovat v médiích.

Kemp Pařezák
Kemp Pařezák
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina

Výše popsaný plošný krach státní ochrany přírody má navíc i evropský rozměr. Jak víte, v dubnu 2012 bylo Kokořínsko nařízením české vlády vyhlášeno evropsky významnou ekologickou lokalitou (EVL) v rámci sítě Natura 2000. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť vyskytujících se na území Evropské unie. Smyslem sítě Natura 2000 je přitom nejen samotná ochrana, ale zlepšení podmínek chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích. Na Kokořínsku ale bohužel sledujeme trend přesně opačný. Česká republika tam v ochraně ELV selhala a své povinnosti plynoucí z programu Natura 2000 ingoruje. Kvůli nečinnosti ředitele CHKO Ladislava Pořízka se evropsky významná příroda změnila v obří rekreační zónu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | CHKO - Kokořínsko - Máchův kraj - AOPK ČR

Česká vláda tedy sice něco nařídila, ale nedokáže to prosadit. Je povinna zajistit zákonnou ochranu EVL, ale nedělá to. „Evropsky významná lokalita“ je v případě Kokořínska a Roverek etiketním podvodem. Jako ekologický publicista se teď v Bruselu zeptám, co tomu vedení EU říká a co z toho vyvodí. Evropské vedení Natury 2000 seznámím se situací včetně fotodokumentace a GPS lokalit nelegálních objektů a tábořišť a zaangažuji do věci české europoslance, které požádám o interpelaci v Evropském parlamentu. Výsledkem bude ostuda České republiky – bohužel.

Pane ministře, konejte prosím v souladu se slibem, který jste mi loni v červnu dal, a také v souladu se svou vlastní kritikou postoje některých členských států EU k normě o obnově přírody. Kdybyste tak neučinil, stal byste se spoluviníkem a nezbylo by, než Váš postoj označit za „bezprecedentní a odsouzeníhodný“.

S pozdravem Ivan Brezina

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO


reklama

 
foto - Brezina Ivan
Ivan Brezina
Autor je novinář. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval systematickou biologii a ekologii.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (34)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ra

Radek

28.3.2024 09:45
Na fotkách vidím tradiční sruby našich fandráků , myslím že by si zasloužili ochranu .
Pan ministr by měl hlavně konat při obnově zemědělské půdy . Ve zkratce , voda v krajině , eroze půdy , biodiverzita . To je asi ta nejdůležitější věc co by ho měla zajímat .
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.3.2024 10:13 Reaguje na Radek
1**
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.3.2024 12:13 Reaguje na Michal Uhrovič
1*
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

3.4.2024 09:24 Reaguje na Radek
Souhlas.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

28.3.2024 10:06
Řešením by mělo být rozšíření možností realizace i pro takovéto "trampy". Jejich koníček snad není nic špatného. A i případné škody nebudou zdaleka dosahovat škod, které působí vysoká okusováním stromů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2024 11:08 Reaguje na Richard Vacek
A vysoká snad působí přírodě a na přírodě nějaké škody? Ano spásá traviny a byliny, okusuje jehličnaté a listnaté letorosty, sem tam loupe. Černá buchtuje. Jaká je to ale škoda na přírodě? Jak vůbec může, když použiji ochranářský sleng, příroda škodit přírodě? nebo snad ta vysoká není součástí přírody?
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.3.2024 12:32 Reaguje na Jarek Schindler
Podle některých článku od ekologistů je vysoká ničitel našich lesů a vlastně by tam ani neměla být.
A z toho plyne otázka, jak je pro české lesy prospěšná vysoká a divočáci?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2024 14:22 Reaguje na Michal Uhrovič
Vám snad neříká nic dnes všemi tak často vzývaný pojem biodiverzita? No a jiní ochranáři zase mluví o tom co píši. Tedy, že příroda na přírodě škodu nemůže udělat. Jen tím ale obhajují jiné druhy.
Odpovědět

Radek Čuda

28.3.2024 12:36 Reaguje na Richard Vacek
To by o tu legalizaci ale musel někdo požádat ... tedy oslovit v prvé řadě vlastníka pozemku a ve druhé správu CHKO.

Zatím to ale nevypadá, že by se do toho autoři těchto výtvorů lesní akce Z nějak hrnuli.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.3.2024 10:14
Vandráci prostě zestárnou a potřebují více pohodlí. Už se neumí vykálet tak, aby to nikdo nepoznal, neumí byvakovat tak, aby to druhý den nikdo nepoznal. Už mají jiné priority.
A tak to prostě je ..
Odpovědět

Radek Čuda

28.3.2024 12:33
Jako ten Pařezák je fakt docela brutál ... ohniště, pár klád pod pr..l, když to nebude pod každým druhým převisem, tak dejme tomu. Ale pokud tohle někde stojí načerno, jako že samozřejmě ano, tak to už je opravdu trochu příliš.

Známí mají na Kokořínsku chalupu a tohle si vystřihnout jen tak na zahradě, tak se z toho správa podělá.

Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.3.2024 12:39 Reaguje na Radek Čuda
Mě to hlava moc nebere. To s vandrováním nemá nic společného. Je to klasická chatařina
Odpovědět
PK

Pavel K.

28.3.2024 13:11
To je krásný sroubek jak z Divokého západu, který by se měl spíš památkově chránit než bourat. A pseudoekolog Ivan Brezina je se svým udavačským zápalem už tak směšný, že ho postupně přestávají brát vážně i ti, kteří se donedávna museli tvářit, že ho vážně berou. Jinak je naprosto bizarní, že se tento popírač globálního oteplování a souputník Václava Klause chce obracet zrovna do Bruselu.
Odpovědět
Pe

Pepa

28.3.2024 18:24
Jak vytipovavat kterou černou stavbu zlikvidovat a kterou ne? A ještě počkat až na podzim?
Tenhle národ miluje černé stavby...
Být to v me vycházkové oblasti tak jsou všechny již dávno neobyvatelne!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.3.2024 22:12
Pan Březina je novinář, biolog a zejména ekolog. Snaží se zviditelnit a ukázat svou důležitost. Ovšem na druhou stranu musím přiznat, že MŽP, N.P. CHKO a AOPK přírodě škodí, a je nutné ji před těmito experimentátory chránit.
Odpovědět
JS

Jakub Sláma

29.3.2024 09:09 Reaguje na Michal Ukropec
Jak se pozná ekolog? Podle toho, že chtěl po Orlánu Ksyril vykácet celou Šumavu, bojoval proti bezzásahovým zónám a že před 30 lety vystudoval parazitologii?
Novinář a biolog ano, ale ekolog? To tvrzení přijde pritazene za vlasy i RNDr. Jiří Sádlovi, CSc.

Jinak tolerance trampingu není žádný experiment, ale přes 100 let trvající praxe...
Odpovědět
JS

Jakub Sláma

29.3.2024 09:10 Reaguje na Jakub Sláma
orkánu Kyrill
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.3.2024 19:31 Reaguje na Jakub Sláma
Ekolog je vždy ten, kdo škodí přírodě.
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

29.3.2024 23:02 Reaguje na Jakub Sláma
No s tou tolerancí to není úplně přesné, viz Lex Kubát již z prvé republiky:
Vyhláška zemského presidenta v Praze ze dne 9. dubna 1931 č. 180236 ia 1931, 16-7500/16 ai 1930, kterou se vyhlašují opatření proti výstřelkům campingu a trampingu.
Na základě ustanovení článků 2 a 3 odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927 č. 125 Sb.z. a n. o organisaci politické správy zakazují při campingu a trampingu: Všeliké nepřístojné jednání nebo chování na místech veřejných, nebo veřejně přístupných, kterým se ruší neb ohrožuje veřejný pořádek, klid, bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo se vzbuzuje veřejné pohoršení zejména:
společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, chatách a srubech – vyjímaje táboření rodinné - pobíhání v nedostatečném úboru koupacím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného, dále nošení zbraní, zvláště zbraní zakázaných bez platného zbrojního pasu a koupání na místech zakázaných.
Přestupky této vyhlášky, jejíž účinnost počíná dnem vyhlášení, trestati budou – bez újmy soudního stíhání – politické úřady I. stolice tresty na penězích od 10 Kč do 5000 Kč nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

29.3.2024 09:57
Pan Brezina se domáhá toho, aby AOPK v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj důsledně vymáhla dodržování ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Podle něj není na území CHKO dovoleno tábořit a rozdělávat ohně mimo schválená tábořiště a intravilány obcí. K tomu je vhodné ještě poznamenat, že táboření a rozdělávání ohňů je nad rámec tzv. obecného užívání přírody, tedy k takové činnosti je potřebný souhlas vlastníka nebo správce pozemku. Dle výkladového stanoviska ovšem není tábořením tzv. bivakování, které lze považovat za součást obecného užívání přírody (nelze ovšem při něm rozdělávat oheň, poškozovat porosty nebo zanechávat v přírodě odpad). Na roveň bivakování je postaveno přespání ve vozidle, pokud při něm nedochází k porušování zákazu vjezdu nebo jiných dopravních předpisů.
Odpovědět

Radek Čuda

2.4.2024 13:40 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Tak bivakování Březinovi nevadí, dokonce jej v diskuzích pod předchozími "Kokořínskými" články obhajoval.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.3.2024 18:21
Tak si myslím, pokud někdo chce jít na procházku lesem, nebo na nějakou turistickou túru, sedne si v lese na pařez, nebo přespí na své karimatce pod stromem, proč ne? Ale cíleně se zabydlovat v lese, zanechávat za sebou památku, třeba ve formě odpadků, ohnišť, terénních úprav, nebo příbytků, to již nemá s turistikou nic společného. A pokud se takto někdo chová v chráněné oblasti, je to špatně. Ať již na to poukáže a o nápravu protiprávního stavu požádá odpovědného správce, nebo příslušný úřad, kdokoliv. Snažit se takového člověka umlčet s tím, že sám není svatý, do diskuse nepatří. Nevím proč se ekolistu musí opakovaně vést polemika, kvůli nezákonnému jednání jedinců, kteří takové závadové chování, hodnotí snad jako normu, při jejich výkonu trampingu. V tom případě, by měl být tramping tohoto druhu v chráněné oblasti úředně zakázán a plnění zákazu též i vymáháno, ať je od takových výstřelků klid.
Odpovědět
JV

Jan Valla

29.3.2024 21:54
Jan Valla: Pane ministře, konejte. Otevřený dopis Petru Hladíkovi ve věci nebezpečného odpadu v obci Kruh u Jilemnice.
Vážený pan
Petr Hladík, ministr životního prostředí České republiky

V Praze 29. 3. 2024
Vážený pane ministře,
se zájmem jsem si přečetl na Vašem FB profilu komentář, jak je důležitá ochrana vodních toků. Dne 27.prosince 2023 jsem reagoval na Vaše hodnocení úspěchů MŽP. : “Vážený pane ministře Hladíku, děkuji za připomenutí bodu č. 2, ochrana vodních zdrojů. Jistě nám tedy poradíte kterak dosáhnout toho, aby došlo k odstranění dřevěných železničních pražců z potočního koryta. Na základě provedených testů toxicity jsou tyto pražce označeny Státním zdravotním ústavem v Praze za nebezpečný odpad. Majitel pozemku se k vlastnictví nezná, příslušný vodoprávní úřad sdělil, že ve věci kroky nečinil a nečiní. Děkuji za odpověď. Valla“
Správně uvádíte, že ochrana vod a vodních toků, které je považováno za jedno nejdůležitějších, je pro vaše ministerstvo prioritní úkol. Také hodnotíte, že přírodu opravdu potřebujeme chránit a porušování zákonů na ochranu přírody považujete za “bezprecedentní a odsouzeníhodné”..
Rád bych se Vás v této souvislosti, jako aktivní občan zeptal, jakým způsobem se osobně zasazujete o řešení případu, kdy je ve vodním toku v obci Kruh u Jilemnice evidentně porušován např. zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Jak víte, bylo tam potvrzeno trojnásobné překročení povolené normy toxických látek ve starých železničních pražcích uložených do koryta potoka. Silnou ekotoxicitu potvrdila provedená zkouška akreditované laboratoře, jejíž výsledek posoudil Státní zdravotní ústav jako nebezpečný odpad ve smyslu zákona o odpadech. (Oba dokumenty jsem Vám zaslal dne 7.1.2024., a na FB profilu „Brezinovy pražce“ https://www.facebook.com/groups/696312182562508, jsou uloženy ve složce Soubory, ve formátu PDF jako DOK 11) Že se jedná o toxický materiál uložený ve vodním toku dokonce opakovaně potvrdil Odbor životního prostředí M.ú. Jilemnice a naposled i Ministerstvo zemědělství. Osobní odpovědnost, za to, že k takovému stavu došlo, padá na hlavu úředníků místní samosprávy a dalších povinných subjektů, jejichž nečinností a benevolencí tento stav byl dovolen.
V únoru jste napsal, že k případu sháníte všechny doklady a zjišťujete si informace. Na základě i této Vaší informace jsem opětovně učinil dotazy na příslušné povinné subjekty, kdy, kdo a jak bude tuto situaci řešit, aby došlo konečně k odstranění potvrzeného nebezpečného odpadu z břehu Kružského potoka. Majitel přilehlé nemovitosti a iniciátor této nepovolené stavby odmítá vlastnictví jak k samotnému dílu, tak i k pozemku, Povodí Labe a.s. také odmítá toto vlastnictví.
Informace o provedené zkoušce ekotoxicity a stanoviska SZÚ o nebezpečném odpadu mají majitelé nemovitosti, pozemků, MÚ Jilemnice, MŹP, Povodí Labe a s. již několik měsíců ve známosti. To, že se stále nic v této záležitosti nekoná nelze hodnotit jinak, než jako záměrné zdržování očistného procesu.
Rád bych Vám proto Vaši poznámku o tom, že k případu sháníte všechny doklady a zjišťujete si informace připomněl a požádal Vás, abyste svá slova uvedl v činy, neboť k tomu máte pravomoci i nástroje. Prověřte, prosím, co stojí v cestě likvidace nebezpečného odpadu starých železničních pražců, které ekologický novinář Mgr. et Mgr. Ivan Brezina nechal nainstalovat do břehu Kružského potoka. U odpovědných povinných subjektů se se osobně zasaďte o nápravu. Pokud potřebujete znát veškerou dokumentaci o historii práce za očistu Kružského potoku která byla s odpovědnými úřady, vše se dozvíte na FB profilu „Brezinovy pražce“.
Pane ministře, konejte prosím v souladu se zákony na ochranu vodních zdrojů a toků, o které se zasazujete. Připadá mi hloupé Vám psát, že se poptám v Bruselu co tomu říkají. Myslím, že máme společný zájem, a vy dostatečnou pravomoc k tomu, aby se v případě umístěného toxického odpadu v jednom potoku České republiky dosáhlo patřičné nápravy.
S pozdravem Jan Valla
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

29.3.2024 22:10 Reaguje na Jan Valla
Kamaráda, přiznejme si to, je konec. Strýček Váňa to požene do Bruselu!!!! Ti až sem vpadnou tak i když se budem rvát, tak tu nezůstane stát na kameni kámen....Úplně to vidim:
Pak všechno ztichlo a Devátá duní nad krajem
V oblaku prachu mizí bruselskejch vítěznej kmen
Cáry vlajky s woodcraftem po kopcích vítr vál
Tam uprostřed svejch trempířů
Leží i Valla Jan
Musíme si uvědomit, proti jaké síle stojíme, Je to Ivanův Kampf, jak s kouzlem nechtěného pravil Jiří Peňás v salonu Echo24. A síla je to obrovská, protože jak onehdy vykládal jeden medik v kavárně U Špirků, vypadávání vlasů způsobuje duševní pohnutí v šestinedělí...
Odpovědět
JV

Jan Valla

29.3.2024 22:30 Reaguje na Pavel Charvát
Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

29.3.2024 22:46 Reaguje na Jan Valla
V každém případě, z tónu petice je zřejmé, že harmonogram likvidace přerušilo se, což Ivan, Slunéčko zlaté (též pampeliška, ukrajinsky kulbába jak jsem byl zde poučen). To je dobře, pan ministr bude mít do té doby dost času odpovědět mi na cestou petičního práva položenou otázku, z čeho jako hodlá krucinál takovou významem pro přírodu nicotnou akci zaplatit?!!!
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

29.3.2024 22:51 Reaguje na Pavel Charvát
Pardon, má tam být Ivan, Slunéčko zlaté, těžce nese.
Odpovědět
JS

Jakub Sláma

30.3.2024 14:11
https://medium.seznam.cz/clanek/trolling-prirody-ivana-breziny-aneb-skutecne-vadi-trampska-taboriste-54723?fbclid=IwAR3RKakvdu8BBMukEhVeNWn29RSPiiiJItfdlzipz4Uyih7tf5fJVqdQHmk_aem_Aas_l_uDoC-IzW5xkO-LdGd3jICsaWXGQiDVd9KSy1j-_iHEv32H8_gWVuH1pd1iE80ig5853xzEb6TCqfk_kdp7
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

31.3.2024 11:29
Koukam na ten posledni obrazek a predstavuji si, ze to je soucast obrazove prilohy nejakeho architektonickeho magazinu porovnavajici ruzne kreativni, moderniosticke i tradicionalisticke pristupy k bydleni. Nejen pro financne
nejlepe situovana procenta populace ale pro vsechny vrstvy obyvatelstva. No
a pak mi ta chata proti ktere pan Brezina tak broji prijde docela dobra
v takovem myslenem porovnani. Kde by se hodnotil nejen ten dosazeny
pomer kvalita/cena - ten mi prijde v danem pripade hodne vysoky protoze
pobyt v takovem miste v pratelskem a spolecenskem prostredi trampu mozna je pro lidskou dusi blahodarnejsi nez osamele ziti nejakeho bohatce v extravagantnim architektonickem vykriku :) ale i ta "ekologicka stopa"
Cesko je na tyhle piskovcove skalni utvary bohate a jejich devastace
podobnymi stavbami mi neprijde nejak zasadni. Je tu teda ten archeologicky argument ze v mistech, kde pro pracloveka byly nejvhodnejsi podminky
k bydleni by mela byt velka opatrnost, at se prislusne archeologicke naleziste neznici - ale nemyslim si, ze pod kazdym druhym skalnim previsem u nas by se prebiranim tamni hliny muselo najit neco zasadniho
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

31.3.2024 13:52 Reaguje na Miloš Zahradník
Chápu, někomu se ta svérázná „architektura“ anonymních stavebníků a úpravy jejího okolí v chráněné krajinné oblasti může dokonce i líbit. Ony i ty chudinské slumy, favely a jejich chatrče ve vyloučených lokalitách a v rozvojovém světě, můžou mít jistě pro někoho svůj „půvab“.
Jenže, právní řád ČR platí pro všechny. Tedy i pro lidi, kteří se vydávají za trampy, aby se pak chráněné krajinné oblasti možná i scházeli v těchto boudách a chatách a u ohně pod skálou, pak utužovali svou sounáležitost a přátelství.
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

1.4.2024 19:41 Reaguje na Tonda Selektoda
Mě není známo, že by kterákoliv vláda měla v programovém prohlášení uvedeno, že ochranu přírody začne likvidací trampských kempů. A vyčlenila nas to příslušné finanční prostředky. Těch kempů mimochodem není sto ale po českého moravské zemi jsou jich spíše tisíce, aniž by krz to kdy docházelo k hroucení ekosystémů. Je tomu tak po desítky let a než ta komunita přirozenou cestou vymizí, bude tomu tak i nadále. Pravda, čas od času se najde umanutý egomaniak, kterej se rozhodne s trampy zatočit. Za první republiky to byl vyhlášený trotl zemský prezident Kubát, tehdy pod vlajkou morálky. Za komunistů to byl čas od času opět zpravidla nějaký okresní tajemník KSČ, ten pod vlajkou boje proti protisocialistickým živlům, nu a teď je to pan Brezina, se zcela u něj nepravděpodobnou vlajkou ochranáře...Přeji mu hodně štěstí, zejména když teď zjevně narazil na realitu "nejsou lidi", "nejsou čím zaplatit a na takovou blbost nám nikdo do rozpočtu nepřidá" a konečně také že na likvidace v CHKO nemůže jaksi z podstaty věci nahánět lidi s motorovkami ve vegetačním období...Pan Brezina zřejmě správně spočetl, že za těchto okolností a s těmito omezeními bude likvidace tak za osm deset let, ne tedy do roka a do dne, jak se zde chvástal. To už tu možná ani nebude tak má vteka a komicky hrozí Bruselem. Okresní tajemníci nedostatku personálu na likvidace kempů svého času čelili povoláním nadšených milicionářů, svazarmovců a svazáků (voni lesáci a dokonce ani běžní četníci zas tak nadšením nehořeli potloukat se po lesích nad rámec služby a nahlížet do roklí bez nároku na odměnu). Má-li pan Brezina obavy o harmonogram, nechť se inspiruje, zorganizuje likvidační komando sám (třeba z bývalých předplatitelů Maxima)a kempíky zlikviduje brigádnicky na své náklady, no ne? Tak jako jiní čistí potoky a pod. Samozřejmě v době od jara do podzimu s ohledem na přírodu v rozpuku, to jest žádné motorovky, jen ruční nářadí, kameny a kmeny roznést po lese. Já teda nevím jak vy ale já nejsem ochoten na likvidaci naprosto nicotného a bezvýznamného problému v lokálním měřítku přispívat ze svejch daní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.4.2024 21:42 Reaguje na Pavel Charvát
Přesně tak. Kvůli egu pána všichni nechají své práce a půjdou odstraňovat dřevěné stavbičky a ještě tu umanutost odnesou ptáčkové, kteří nekolik sezón nezahnízdí. Opravdu ochrana a obnova přírody... Skoro si myslím, že žalování neuspěje a brusel odkáže pána na domácí předpisy. Ale on bude známý, možná má ambice na politiku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.4.2024 09:55
My vysloužilí trempové uznáváme aktivitu pana Březiny a jeho úsilí vyhnat
lidi z přírody. Má pravdu, že tu 100 let škodíme přírodě a že nebýt nás,
tak je tu nádherně. Místo ohyzdných trempských by mohly stát chaty VIP s
bazény, zámkovou dlažbou a asfaltovou silnicí k chatám. Pro oko estéta,
kterému se líbí pražci ohrazený potok je opravdu nějaká trempská bouda
odpudivým výtvorem. Ony i ty klády na sednutí kolem ohníčku jsou hnus,
neboť on si asi nosí skládací křesílko a opéká klobásu na propanovém
vařiči. Takže pane ministře, kterému nevadí ani zabetonovat 280 ha polí
a remízků v D. Lutyni konejte, ať zmizí z lesů trempové a pole ať brzo
pokryje pouze beton a asfalt.
Váš Apríl!
Odpovědět

Radek Čuda

2.4.2024 13:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Březina je v návrzích řešení problému na můj vkus nesmyslně extrémní, ale vy tu při vší úctě píšete blbosti. On lidi z přírody nevyhání, snaží se z ní "vyhnat" ty výtvory pseudotrampských akcí Z, kdy u valné většiny bych si tipnul, že vznikly na základě osvědčeného "příroda patří pracujícímu lidu" a na souhlas vlastníků příslušných pozemků se nikdo dvakrát neptal.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist