https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/mistni-obyvatele-prohlaseni-k-deni-v-roverkach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Místní obyvatelé: Prohlášení k dění v Roverkách

5.3.2024
Kemp Mrtvý dítě, zlikvidovaný z moci ouřední na podzim 2023. Ilustrační snímek.
Kemp Mrtvý dítě, zlikvidovaný z moci ouřední na podzim 2023. Ilustrační snímek.
Skalnatá, zalesněná oblast mezi Dubou a Blíževedly, známá jako Roverské skály (Roverky), se v poslední době stala předmětem podivného zájmu nevelké skupiny anonymních osob soustředěných kolem aktivisty Ivana Breziny. V krajině, do které už šest desítek let směřují kroky mnoha trempů, žádá okamžitou likvidaci všech trempských tábořišť a vyvození důsledků pro státní ochranu přírody, která je zde tolerovala. Skandální je přitom utajovaná skutečnost, že stejná skupina zároveň na dříve skrytá tábořiště pomocí internetu účelově láká turisty a usnadňuje jim to zveřejněním GPS souřadnic, aby masovou návštěvností vytvořila tuto vypjatou situaci! Na názory místních se samozřejmě nikdo nezeptal, proto vydáváme toto prohlášení:
 
1. My místní stavíme na tom tradičním, co náš kraj nabízí a pro co je naše krajina tak ceněna. Součástí kulturního dědictví naší domoviny je trempink v jeho tradičním pojetí. Jsme pro jeho zachování.

2. Zásadně nám vadí, že místní ustálené poměry se snaží změnit člověk, který není zdejší a nikdo se jej o nic neprosil. Tento člověk vede čilou mediální válku, ale nikoho z nás místních se raději ani nezeptal na názor.

3. Zásadně nám vadí, že onen člověk představuje jen hrstku nenávistných fanatiků, nereprezentuje žádnou širší společenskou skupinu, a přitom se snaží pošpinit a eliminovat tradiční a vysoce humánní lidskou komunitu, která se již stala neodmyslitelnou součástí historie zdejšího kraje.

4. Trampské kempy nikomu zdejšímu nevadí. Z čilých diskuzí, které se zde na venkově vedou mezi místními, můžeme dosvědčit, že nevadí občanům, zdejším subjektům a dokonce ani vlastníkům či správcům dotčených pozemků a uživatelům honiteb.

5. Naopak vnímáme, že se místně příslušní trempové do Roverek nejezdí jen „rekreovat“, ale že vlastními silami a na vlastní náklady dělají pro zdejší krajinu mnoho dobrého (výsadby alejí, náročná starost o ně, obnovy studánek, kosení mokřadní louky, opravy turistických chodníků a další). V tomto kontextu nám vadí, že je pošpiňuje člověk, který pro zdejší krajinu neudělal zhola nic.

6. Trempové v sobě nosí lidské hodnoty, které by nám mohly být vzorem. Mnozí mají ke zdejší krajině pečovatelský a osobnější vztah než mnozí místní občané. Zdejší krajina je v podstatě potřebuje (viz mezioborové stanovisko 27 významných vědců, zveřejněné 1.2.2024).

7. Odpůrci trempských kempů v Roverkách se opírají o tvrzení, že kempy existují v rozporu se zákony. Zákony nemohou ani při nejlepší vůli vystihnout všechny aspekty života a věci je třeba poměřovat též optikou dobra a morálky. Při tomto náhledu vidíme interpretaci příslušných zákonů takto:

   a) Občanský zákoník: Uvádíme, že existence kempů není skutečností, která by „obtěžovala sousedy nad míru přiměřenou“. Žádná práva místních jimi nejsou nadměrně dotčena.
   b) Zákon o ochraně přírody a krajiny: Nespornou skutečností je, že trempské kempy v Roverkách existovaly již před vyhlášením CHKO Kokořínsko, tedy pokud nebyly při vyhlašování této chráněné oblasti zlikvidovány, staly se automaticky předmětem velkoplošné ochrany přírodních a kulturních hodnot tohoto území.
   c) Lesní zákon: Jak dosvědčuje stanovisko vědců, sběr klestu a podobné drobné aktivity prospívají lesním kulturám. Ohniště pod převisy byla již v pravěku a takováto jejich lokalizace je významnou prevencí před vznikem lesních požárů. To je zkušenost a názor místních hasičů (v neobjektivním pořadu Nedej se! byli osloveni jen jejich vzdálení nadřízení).
   d) Stavební zákon: Až na výjimky (již zbourané) stavební úřad nepovažuje trempské kempy za stavby, tedy nemůže jít o „černé stavby“.
   e) Zákon o státní památkové péči: Pod převisem tremp nedělá nic horšího než naši pravěcí předci. Vědci upozorňují, že nynější bourání kempů může poškodit archeologická naleziště.

Trempink v českých zemích je světový unikát. Jsme hrdi na to, že naše Roverky jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit tohoto fenoménu. Tato skutečnost významnou měrou přispívá k identitě našeho domova, ležícího celé historické epochy na pomezí krajů a zájmů.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?


reklama

 
Další informace |
Tento text podle jednoho z autorů prohlášení Petra Kmínka podepsalo na padesát místních obyvatel.
Místní obyvatelé

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (148)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JL

Jaromír Lukavský

5.3.2024 07:20
"Kde blb - tam nebezpečno" Jan Werich. Ochrana přírody by se měla ve vlastním zájmu zbavit Jurodivých kteří se montují do věcí kterým 1) nerozumí 2) nic jim do toho není. Probatum est. end
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 10:25 Reaguje na Jaromír Lukavský
tady o žádnou ochrany přírody nešlo, Brezina byl vždy ten kdo přírodě škodil, KDyž se snažil prosazovat nelegální těžbu na Šumavě, když bojoval za hnědé uhlí a Tykačovy teplárny nebo když vymýval dekády mozky spoluobčanů zcela prolhanými tvrzeními o neexistenci změny klimatu .... čili tyhle přisuzované motivace nejsou relevantní ....pravda je ještě horší. Tato PR akce má odstranit vedení CHKO a to ne proto že by nefungovalo, ale právě proto že funguje a přírodu brání.....
Odpovědět
fi

5.3.2024 08:19

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

5.3.2024 08:33 Reaguje na
Ale tak! Dalo se to říct slušněji ne?
Odpovědět
JU

Jiří Uher

5.3.2024 13:31 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Ivan slovo slušnost nezná...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 08:31
Z mnoha vyjádření Breziny se zdá, že mu jde především o odstranění současného vedení CHKO, které stojí v cestě jiným zájmům. Někdo by si přál jiné, ohebnější vedení, které přírodu chránit nebude. Vybrat si na tento úkol nejzprofanovanější figurku České ANTIekologie, člověka co pro kmotry a Klause prosazoval nezákonné kácení na Šumavě, nebo pro Tykače brojil proti omezování těžby hnědého uhlí, nebylo ale úplně moudré rozhodnutí ... je totiž poměrně složité uvěřit že by tento PRista náhle prozřel a po dekádách brutální antiklimatické agendy z jeho strany, náhle trpěl neukojitelnou touhou přírodu chránit ... DOPORUČENÍ: Pokud chcete vedení CHKO skutečně odstranit, najděte si někoho uvěřitelného a nebo ještě lépe, NEPROSAZUJTE PROJEKTY CO PŘÍRODĚ ŠKODÍ!
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

5.3.2024 08:35 Reaguje na Miluna z Hor
Vy se nedáte :-) Jsem zvědav, kdy Vás tu zase začnou cenzurovat..
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 08:59 Reaguje na Vladimír Kožíšek
to už se samozřejmě stalo ..... poslední dobou se to ale již po upozornění že si dělám kopie, dokazující nezávadnost mých textů, neděje ....
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 09:51 Reaguje na Vladimír Kožíšek
připravuji článek, který nebude řešit povrch, to co aktéři říkají (což je bohužel v tomto případě z Brezinovy strany nepodstatné) ale absurdnost celé této PR akce i absurdnost výběru PRistů (Brezina) a všech klonů, které po sítích vytvořil aby na tuto činnost nebyl sám a byl za ni chválen..... je to jako jako najmout rybáře z Japonského města Taiji na akci ochrany ryb v našich rybnících ..... omezenost lidí, kteří chtějí řešit jen ten nepodstatný povrch, kde si ve svém černobílém světě vybrali zlo x dobro a musí na něm za všech okolností trvat, je totiž neuvěřitelná.... čehož je příkladem i tato diskuze .....
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 10:34 Reaguje na Miluna z Hor
Bojovnice na diskuzích a papíře?
Nebo máte za sebou i nějaké reálné činy?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 10:56 Reaguje na Michal Uhrovič
no třeba zrovna pobyt na té Šumavě na blokádě byl dost výživný ....zatímco my aktivisté jsme byli často biti na popud tehdejšího vedení parku (tamní ODS kmotři), tak Brezinové v souladu s nimi, najati na tuhle špinavou práci, mudrovali jak je potřeba kácet a kácet a kácet ...a vydělávat a vydělávat ..... sice se pak u soudů ukázalo že právě aktivisté byli ti co chránili zákon a přírodu a šumavská mafie a jí přivolaná policie byla zcela mimo, ale to vašeho hrdinu Brezinu k žádné sebereflexi jako obvykle nepřivedlo .... sice nerozumím tomu proč toto trollovi jako vy, přes jeho zjevnou umanutou zaslepenost, vysvětluji, ale proč to nezkusit nejdřív po dobrém že?
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 11:43 Reaguje na Miluna z Hor
Já se ptám, protože vás neznám a neznám ani Březinu.
Většinou jsou na diskuzích jen kecy a nic z toho, proto se ptám.
Vy už začínáte urážet, takže se omlouvám, diskuze končí. Hodně zdaru v ochraně přírody.
Odpovědět
JU

Jiří Uher

5.3.2024 13:32 Reaguje na Michal Uhrovič
Ale znáš...
Odpovědět
JM

Jana Matoušková

6.3.2024 13:49 Reaguje na Michal Uhrovič
Řekla bych, že s urážkou jste začal Vy, když jste paní označil za "bojovnici na diskuzích", přestože, jak píšete, ji neznáte...
Odpovědět
Hu

Hunter

5.3.2024 12:24 Reaguje na Miluna z Hor

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 12:29 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 12:41 Reaguje na Miluna z Hor
vidím, že to slušně neumíte ...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 14:32 Reaguje na Michal Uhrovič
nevím proč redakce opět maže slušné příspěvky zatímco x klonů Brezinů tu vyhlašuje svoje další vítězství a ukájí se kritikou druhých, ale nejsem vlastně proti, je to voda na můj mlým...... je třeba aby cenzorské totalitní praktiky Ekolistu konečně někdo rozkryl a popsal a tak čím víc podobné nesmyslné inkvizice, tím udernější budou ty fotokopie příspěvků, které jsou bez důvodu mazány ... takže cenzore, smaž i tohle, ať tu kopii nedělám zbytečně!! :-)
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 16:18 Reaguje na Miluna z Hor
Jasně, všichni jsme Březina ... jen vy jste Gogo:-))).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.3.2024 12:14 Reaguje na Miluna z Hor
Aha, tak vy chcete něco zkoušet nejdřív po dobrém. Jak to bude vypadat, když to vaše "po dobrém " nespadne za úrodnou půdu? Stane se snad realitou druhá varianta a to " po zlém"? Jak to bude ve vašem podání, to "po zlém" asi vypadat? Prostě a jasně budete pouze zase jeden další "internetový hrdina". No a takový hrdina navíc ze škatulky "aktivistů zachraň brouků" to je diagnoza sama o sobě.
Jen by mě zajímalo komu by soud, když ho tu v souvislosti se Šumavou neustále zmiňujete, dal v případě Roverek asi za pravdu? Vám nebo Březinovi?
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

5.3.2024 10:59 Reaguje na Miluna z Hor
Tak přeji hodně sil, ať se Vám to povede!
Mě osobně k reagování "vyhecovala" hlavně absurdita celé té diskuze. Těch ohnišť a pár chatrčí je mi jedno, ale zde jde spíše o princip a co bude při nastolení tohoto kurzu dál.
Vaše příspěvky jsem si ověřoval, no a šokovalo mě, že jsou založeny na pravdě, což celému cirkusu, který byl kolem těch pár trampských doupat kdesi ve skalách vtvořen, dodává na hloubce absurdity.
Faktem je, že zde se diskutéři vyjadřují často akademicky - používají cizí výrazy a vyhýbavý způsob vyjadřování a když tu píšete tak, jak se dorozumíváte běžně (většina z nás), tak už jenom to je podezřelé. Já se asi také nevyjadřuji moc akademicky, nicméně vzhledem k faktu, že je moje práce velmi náročná a osobně jsem se přesvědčil, kolik lidí s tímto druhem vyjadřování hnije např. na tzv. teplých místečkách ve státní správě, tak to mne nechává vůči jejich pocitu nadřazenosti zcela upřímně chladným.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 11:23 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Dík... bohužel není moc času, když píšete ze SKUTEČNÉHO zájmu o to společné a neplatí vás ti co si vás najali za pokroucení reality a dosažení parciálních zájmů, nemáte tolik prostoru se tomu věnovat jako ti co najatí jsou a mohou té PR akci věnovat dny, měsíce a roky, je třeba se i živit :-) ... formální vzdělání sice mám, ale život "na samotě u lesa" a živení se rukama atd. vás naučí nepředstírat kultivovanost, protože za ní je často jen obsahová prázdnota a tak mluvíte prostě prostě.... někdy si texty pak asi nechám AI upravit aby to vypadalo víc sofistikovaně a odborně :-)
Odpovědět
LB

Lukas B.

5.3.2024 08:40
na tyhle nepříliš podepsané dopisy 999 pragováků z principu hledím skrz prsty. co to je za podpis, "místní obyvatelé"? kolik jich je, odkud, jak dlouho tam jsou, jsou/nejsou ekonomicky aktivní a jak, a vůbec. aby to nebylo jako ono okřídlené občanské sdružení o třech lidech (z jedné rodiny) blokující dopravní stavby.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 09:26 Reaguje na Lukas B.
Dobrý den. Vaše přirovnání mě trochu uráží. Víte, my místní nemáme příliš mnoho možností, jak se vyjádřit k dění v našem kraji. Mohu Vás ujistit, že téma se tu hojně probírá a neznám nikoho, kdo by Brezinovi a spol. fandil. Petice s výše zmíněným obsahem tu koluje pár týdnů a jsem rád, že svým podpisem ji stvrdilo dost lidí. Myslím si, že salónních mudrců od klávesnice je v diskuzích dost, hlas místních chyběl.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

5.3.2024 11:01 Reaguje na Michal Kašpar
Dobře děláte, ale jak vidíte, Brezinův team nezajímá nic, nežli jejich výklad zákona.
Odpovědět
LB

Lukas B.

5.3.2024 12:58 Reaguje na Vladimír Kožíšek
teď zase urážíte Vy mě. já nejsem žádnej "Brezinův tým". já akorát nemám rád anonymní dopisy podepsané "čestný občan".
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

7.3.2024 11:39 Reaguje na Lukas B.
Vás jsem konkrétně neměl na mysli, ale jsem rád, že by Vás to eventuelně urazilo.
Odpovědět
Ra

Radek

5.3.2024 17:53 Reaguje na Michal Kašpar
Měli by vás brát vážně a zohlednit názor místních , je to váš kraj .
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 09:34 Reaguje na Lukas B.
Vy jste v té oblasti ekonomicky aktivní jak dlouho?
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 09:47 Reaguje na Michal Uhrovič
Nechápu jak to souvisí. Ale když se ptáte... pracuju tu 4 roky, předtím jsem pracoval jinde.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 09:48 Reaguje na Michal Kašpar
Jo aha, to nebyl dotaz na mě :)

Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 10:23 Reaguje na Michal Kašpar
Taky nechápu pana Lukas B., proto jsem se ptal
Odpovědět
LB

Lukas B.

5.3.2024 12:33 Reaguje na Michal Uhrovič
já samozřejmě místní v roverkách nejsem a na místního si nehraju, já totiž žádnou peticí neargumentuju. pokud subskribenti povystoupí z anonymity (a úplně by stačilo tak nějak napůl, třeba dejmetomu 48 kusů, z toho 32 ks trvalý pobyt v katastru, ostatní chalupáři, kromě starobních důchodců profesí od hajného přes sedláky po skladníka a zubaře), dodalo by to petici váhu.

ostatně, místní, s tím mám takovou anekdotickou příhodu (horolezeckou) asi deset let starou: s jedním kamarádem jsme se domluvili, že se sejdeme s dětmi (od 7 a já 3) na lezení v jedné obskurní pískovcové oblastičce severní části Českého ráje. parkovalo se tenkrát na návsi malebné vesničky, celodenní parkování bylo za dvacku, platilo se ve stánku s buřty, zmrzlinou a limonádou tamtéž. ukázněně jsem zaparkoval a zaplatil. kamarád zaparkoval asi padesát metrů před návsí ve škarpě místní asfaltečky, se slovy "já jsem místní". tázal jsem se: "a proč si myslíš, že jsi místní? ty tady máš barák? zahradu? babičku? znáš někoho z baráčníků zde jméněm, pásali jste spolu husy? nebo jsi místní jen proto, že bydlíš jen pětadvacet kilometrů daleko a už jsi tady podesáté?" myslím, že jsme si v této otázce ne úplně porozuměli, ale byl to tenkrát moc pěkný den s dětmi ve skalách, i na ty zmrzliny nakonec došlo.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 13:26 Reaguje na Lukas B.
Petice (zde je zveřejněn jen její text, nikoliv podpisové archy) má všechny náležitosti, které petice má mít. Tedy včetně jmen a adres.
Odpovědět
LB

Lukas B.

5.3.2024 13:37 Reaguje na Michal Kašpar
super. mohl byste nějak ty podpisové archy okomentovat? nějak v duchu toho příkladu co jsem se pokusil nastínit výše, tak, aby se nažral vlk mé zvědavosti a koza ochrany osobních údajů zůstala celá?
Odpovědět
LB

Lukas B.

6.3.2024 14:53 Reaguje na Lukas B.
prosím, ještě jednou - kde bych mohl vidět ty archy? a mohl byste prosím, udělat z nich nějaký výcuc přiměřeně anonymizovaný?
Odpovědět
PK

Petr Kmínek

9.3.2024 11:37 Reaguje na Lukas B.
STATISTIKA SIGNATÁŘŮ:
Zatím proběhl sběr podpisů ze vsí na východní straně Roverek. K dnešnímu dni Prohlášení podepsalo 55 občanů, což shodou okolností přesně odpovídá počtu odevzdaných hlasů v posledních komunálních volbách ve volebním okrsku odpovídajícím oblasti, odkud jsou podpisy. Počet signatářů lze tedy vzhledem k řídkému osídlení považovat za dostatečný, aby mělo Prohlášení váhu a vypovídací schopnost. Nějaké podpisy patrně ještě přijdou z Holan, J. Svoboda totiž v diskuzi k mému článku na seznamu.cz píše: „Děkuji, za tato napsaná slova. Podobná jsem slyšel i v Blíževedlích, Liticích, Holanech a Skalce. Není to ojedinělý názor a místním za to děkuji.“ Počty podpisů uvedu dále po vsích, za případným lomítkem je počet chalupářů: Dřevčice 24/2, Lhota 6/6 (tady rozdělení odhaduji, podpisový arch má u sebe kolega), Zátyní 3, Loubí 4, Sušice 2, Heřmánky 2/2, Drchlava 1/1, Tuhaň 2. Nepočítal jsem 6 lidí, kteří nejsou zdejší, ale vehementně se na arch podepsali (Nový Bor, Chrastava, Hradec Králové, Zeleneč). V Dřevčicích působí Osadní výbor městského zastupitelstva, k Prohlášení se podpisy připojilo všech 5 členů. Další činitele veřejné správy ani hospodařící subjekty jsme neoslovovali, neboť je nechceme vystavit novým útokům fundamentalisty Breziny. Z hovorů s nimi víme, jak je a jejich nadřízené otravuje útočnými dopisy dle pověstného zákona 106/1999 Sb.
Petr Kmínek
Odpovědět

Radek Čuda

11.3.2024 15:38 Reaguje na Petr Kmínek
Nic proti vámi uvedeným číslům, ale zcela upřímně, mne by mnohem víc zajímal souhlas vlastníků dotčených pozemků.
Odpovědět
PK

Petr Kmínek

11.3.2024 17:39 Reaguje na Radek Čuda
O nich jsem hovořil v posledních dvou větách (tiše souhlasí). Nicméně myslivecký hospodář se k prohlášení připojil (to je nájemce honitby).
Odpovědět

Radek Čuda

12.3.2024 12:04 Reaguje na Petr Kmínek
Nezlobte se na mne, ale co je to "tiše souhlasí"? Pokud vlastník pozemku souhlasí nahlas, a jinak nesouhlasí vůbec, tak zase není takový problém tábořiště v nějaké rozumné podobě na základě jeho souhlasu legalizovat. Pokud se tedy bavíme skutečně o vlastnících jednotlivých dotčených pozemků a nikoli třeba jen o jejich jednotlivých zaměstnancích.
Myslivecký hospodář do toho s prominutím nemá moc co mluvit a jeho pravomoci v dané věci jsou jasně dány zákonem.

Je vysoce pravděpodobné, že pokud by skutečně vlastníci pozemků společně se správou CHKO chtěli, tak by bylo možno řadu tábořišť zlegalizovat a zachovat. A to by měla být cesta.
Řešení cestou petice, kde se k dané věci vyjadřují ti, kteří při vší úctě do toho z pohledu práva mají opravdu málo co mluvit mi přijde zcela nesystémové a nesmyslné, zejména proto, že pokud tam ta tábořiště jsou skutečně bez souhlasu dotčených subjektů (vlastníci+CHKO), tak je jejich existence v rozporu s platnou legislativou a petice za to, aby se vědomě tato porušovala ... jako vážně???
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.3.2024 14:04 Reaguje na Petr Kmínek
Asi nechce aby mu někdo boural posedy a zapaloval krmelce.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 08:46
Trampování jde bez plastů, montážní pěny, starého nádobí, hoven kolem cest, ...
Myslím, že to tak jde i v Roverkách, ale nikdy jsem tam nebyl, tak nebudu odhadovat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.3.2024 09:18 Reaguje na Michal Uhrovič
Souhlas, jde to jinde, proč ne tam. Maximální stavba je totem. A trempové nekopají na archeologických lokalitách.
Odpovědět
JM

Jana Matoušková

6.3.2024 13:56 Reaguje na Michal Uhrovič
Možná kdybyste tam někdy byl, zjistil byste, že ono to tak jde i v Roverkách. To si akorát p. Brezina "našel" důkazy (a možná i trochu vytvořil). Například na úvodní fotce máte již zbořený kemp Mrtvé dítě. Kde přesně tam vidíte montážní pěnu nebo plasty?
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

5.3.2024 08:56
Já myslím, že pana Brezinu a jeho sympatizanty nezajímají názory:
- vědců
- krajinných architektů
- místních obyvatel
- požárníků
Zajímá je pouze jimi interpretovaný výklad zákona a ten je nadevše. Jinými slovy - splnění zákonných ustanovení dle jejích výkladu je jediným cílem těchto aktivistů.

Pokud bych se změnil na pana Brezinu ve stavebním oboru, který bude vyžadovat striktní plnění zákona v praxi, tak by cca polovina majitelů nemovitostí v ČR měla velký problém (a vězte, že hlavně ve výrobním průmyslu - tam nelegální stavění frčí nejvíc).
Otázkou je, jaký smysl by mělo zbourat desetitisíce černých staveb a napravit nesoulad staveb s projektovou dokumentací. Pozveme si do ČR demoliční a projekční kapacity z ostatních států EU? Přestaneme vyrábět a zničíme si ekonomiku, protože se ve fabrikách staví často načerno? Kdo za to může? Výrobní závod vyhraje zakázku, potřebuje nabrat zaměstnance, ale legislativní proces týkající se stavebního povolení na rozšíření šaten trvá v ČR několik let. Ale to by podobně smýšlejícího aktivistu nezajímalo, prostě zlegalizovat nebo zbourat! Zákon se musí plnit!
Ano, všechno by bylo podle zákona, akorát bychom se nejspíš změnili na Moldavsko střední Evropy, ale podle zákona!

Zastavme už prosím tyto "Hujery," možná by pomohla psychoterapie...
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

5.3.2024 09:00 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Myslím, že by stačilo na pana Březinu použít stejný metr, jako používá on. Jestli on ve svém životě žije podle všech zákonů. Určitě by se našlo mnoho pochybení, nějaký mediální lynč, pár reportáží v ČT a na Nově a byl by klid.
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 13:49 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Myslíte si to blbě, hlavně proto, že vám splývá Březina s těmi, kteří holt staromódně zastávají řekněme takové ty původní ideály ... někdo tomu říká tramping, jiný čundráctví, další woodcraft a tak dále. Prostě co si s sebou do lesa přinesu si s sebou zase odnesu a ideálně by nemělo být vůbec poznat, že jsem tam byl. Což fakt není to, co se na Kokořínsku zejména v posledních cca 15 letech "podařilo"

Březinu neznám, do objevení se tohoto tématu na Ekoliszu jsem o něm v životě neslyšel, ale na Kokořínsko jezdím přes půl století a stávající stav mne opravdu točí.

A aby bylo jasno, já nevolám po nějakém chimérickém návratu k neposkvrněné přírodě a jsem toho názoru, že řada těch řekněme tábořišť tam může, spíš by i měla zůstat. Ale ne že jich bude přes stovku a řada z nich bude vypadat jako nějaké bezďácké budky. Prostě ať správa zvedne zadek, vytipuje místa kde mohou být, stanoví nějakou formu (ohniště a pár klád na sezení) a kontroluje je. Zbytek zlikvidovat.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 14:35 Reaguje na Radek Čuda
zase ten útok na správu? ale ale, Ivane .... snažíš se hezky, ale tak nějak ti to už nikdo nebaští ...
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 15:05 Reaguje na Miluna z Hor

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 15:32 Reaguje na Radek Čuda
tady to bohužel není vidět, ale na fcb je hodně fotodokumentace toho když si Brezina zapomněl přehodit nějakej svůj fiktivní profil a zúčastnil se diskuze se špatným :-) ....sím sebe podporoval, chválil, nadával oponentům jako "nezávislý" člověk atd. .. hodně lidí už ho takto nachytalo a zdokumentovali to ....no a to čistotě jeho úmyslů moc nepřidává .... a ani to nevypadá příliš profesionálně, najmout si někoho tak děsivě špatně dělajícího svou práci, na ovlivňování veřejného mínění, není úplně nejchytřejší .... mě Brezina neudělal nic, udělal toho ale strašně moc týhle zemi ...klimapopíračství je nejen Klausovo dílo ale i dílo jeho poskoků, co mu dodávali "odborné" krytí, tedy Brezinovo ....a to je věc která brzy vytvoří život "nabarvených ptáčat" našim dětem a vnukům .... tohle tolerovat může jen člověk totálně bez svědomí a empatie ...bohužel je těhle lidí nejen u nás dost .... přitom naopak řeší trámek v lese a považují to za pupek světa
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 16:23 Reaguje na Miluna z Hor
Pokud máte FB a realizujete se tam, tak si pak nestěžujte. A Klaus je už dávno v důchodu a nezajímá prakticky vůbec nikoho.

Co tam máte dál?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 17:02 Reaguje na Radek Čuda
nemám nic Ivane... :-) ... makej dál a živ v sobě tu planou naději, že se ti tahle PR akce podaří, vedení CHKO odstraníš a svoje peníze dostaneš .... vykácení Šumavy se ti nepovedlo, u Tykače si trochu uspěl, ke škodě týhle země..a tvoje klimapopíračství je k smíchu všem, krom hardcore ruských konspirátorů, tak proč by se ti po letech zase nemohla nějaká PR akce aspoň trochu podařit .... k tvojí smůle si tak provařená figura (a roste to exponenciálně) že pravděpodobnost úspěchu se limitně blíží nule ... leda že by se vrátil k moci tvůj chlebodárce Babiš a jeho stát jako firma ti šel na ruku .....
Odpovědět

Radek Čuda

6.3.2024 15:40 Reaguje na Miluna z Hor

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JL

John Laser

5.3.2024 17:51 Reaguje na Miluna z Hor
Trošku blázníš Miluno...Radka Čudu já znám, ale tebe neznám vůbec. On se zde prezentuje jménem, ale ty nějakou podle mně neexistující přezdívkou. Myslím, že neděláš trampům dobrou službu.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 19:44 Reaguje na John Laser
většina Brezinu se na sítích prezentuje nějakým jménem, většinou cizím :-) ...takže použití jména za důkaz ničeho nepovažuju ... jinak já se za trampa nepovažuju, já v přírodě, do které druzí občas jezdí, totiž žiju a hospodařím ....a když už někam vyrážím tak do skutečných hor za lezením, které v ČR není
Odpovědět

Radek Čuda

6.3.2024 15:50 Reaguje na Miluna z Hor
No, tady nelze nevzpomenout na to, co jste v nějaké jiné diskuzi na dané téma napsal. Že o Kokořínsko vám nejde a čundrák/tramp/vadrák/rover nebo cokoli jiného nejste a tady se realizujete čistě proto, že vás Březina někdy něčím naštval, resp. stále štve.

A v tom je ten rozdíl oproti většině jiných diskutujících, kterým právě jde o tu lokalitu. Někdo ji chce mít spíš bez většiny těch tábořišť, jiný je zase toho názoru, že to nikomu a ničemu nevadí ... ale bez ohledu na to mají Březinu jako takového více méně na háku.

BTW ... a pokud vám víc šlo chápání psaného textu tak by vám muselo být jasné, že zatímco Březina chce zrušení a odstranění všech tábořišť na Kokořínsku, tak já zastávám názor dosti odlišný kdy považuji za optimální nemalou část z nich zachovat (cca 1/4 - 1/3), ovšem na místech určených vlastníky pozemků a správou CHKO, tedy s jejich výslovným souhlasem, a to v podobě, která bude opět s těmito projednána jimi odsouhlasena a správa pak bude dohlížet na to, že nedojde opět k nějakému živelnému vývoji.
Odpovědět
PK

Pavel K.

7.3.2024 08:50 Reaguje na Radek Čuda
Ačkoliv nejsem tramp, tak myslím, že tramping je dost svobodomyslné hnutí na to, aby se nechalo zahnat do několika chráněných "rezervací", kde budou trampové předvádět turistům, jak se rozdělává oheň a vyřezává totem:) Ten problém je celý totálně přefouklý, je zřejmé, že většina z těch údajně 120 tábořišť jsou místa velmi prostá, schovaná ve skalách v poměrně rozsáhlé oblasti, kde by o nich nebýt Brezinovy aplikace Trampské kempy nikdo ani nevěděl. Ten počet lidí, kteří je pravidelně navštěvovali, před tou aplikací určitě nebyl velký, už vzhledem k tomu, že tramping v dnešní době dávno není příliš masové hnutí. K vyřešení celého problému by stačila jediná věc, aby p. Brezina zrušil svou aplikaci (k níž se sice nehlásí, ale existuje dost důkazů, že za ní stojí on).
Odpovědět

Radek Čuda

7.3.2024 14:33 Reaguje na Pavel K.
O aplikaci vím jen zde z doslechu, když to nemá čudlíky, tak to není pro mne:-), nicméně pravda je prostě taková, že ta různá tábořiště se v posledních cca 15 letech na Kokořínsku množí fest a najdou se mezi nimi jak taková, která jsou jak umístěním tak formou zcela v poho a nikomu normálnímu nevadí, tak ale taková, kde to je opravdu na nakopání ...

Prostě živený vývoj se zkrátka neosvědčil a je potřeba to nějak regulovat, i když u toho vyloženě skřípu zubama.

A možná byste se divil, ale ono s tím báglem a celtou vyráží o víkendu furt docela dost lidí. A bohužel některé profláklé lokality, Kokořínsko je poměrně typický případ ... ostatně je to opravdu krásný kraj a na velmi dobře dostupném místě.

Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

6.3.2024 00:36 Reaguje na Radek Čuda
V tomto s Vámi v podstatě souhlasím. Já jsem po sobě v přírodě nezachal nikdy nic a je jedno jestli v CHKO a nebo v lese přes pole od naší vsi a že jsem toho už prochodil...
Já se tu spíše vymezuji vůči určité upjatosti pana Březiny a jeho fanclubu, která nabývá až formy, nemohu si pomoci, extremismu.
Odpovědět

Radek Čuda

6.3.2024 15:52 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Fakt je ten, že Březinovo ... všechno pryč a nic tam nesmí zůstat je pro mne podobný extrém, jako ten živelný brajgl co tam byl dosud.
A existuje jediný subjekt který může nějaký kompromis zajistit, a to je správa CHKO, která na to nesmí dlabat, ale aktivně v tomto směru působit.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

5.3.2024 09:36
Kolik lidí zastupují tzv. místní občané? Je to parta, co spolu kybicuje v hospodě u stolu?
Když na fotografiích vidím ty ohavnosti s montážní pěnou, plasty... také to, že je to zamknuté, tedy nejde ani o chatky dle finského vzoru, kde člověk může legálně přespat, musím souhlasit s panem Březinou. Jako tábořiště bych obecně akceptoval organizované ohniště, nějaký ten špalek či kláda na sednutí, možná nějaké pěkné zastřešené posezení jakožto úkryt před nepřízni počasí a dost možná nějaká ta ukrytá kadibudka - ale vše otevřené a pro všechny a na nějakém nekonfliktním místě. Pokud jde o problém s likvidací, tak pokud problém je, tak to tam nemělo být v první řadě ani postaveno, likvidace by stejně přišla, buď dříve nebo později (po dožití stavby), takže jde o umělý domělý problém. Jinak místním, kteří jako všichni velmi často do míst ani nechodí reálně nemusí vadit ledacos. Místním mnohdy ani nevadí soused, který všechny vykuřuje nebo pravidelně naprosto znečišťuje cestu, ale všichni jsou pak rádi, když to vyřeší někdo cizí bez ohledu na příbuzenské či sousedské vztahy.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 10:06 Reaguje na Martin Vlk
Ne není. Petice tu kolují po vesnicích, žádná parta čtyř trempů z putyky. Aby nevznikla mýlka - ty obludnosti s montážní pěnou a dveřmi, tak to nehájí nikdo. Blbé je, že Brezina vylévá s vaničkou i dítě. Tak vypadá (vypadalo) jen asi tak 5 -10 kempů (neznám je všechny). Ostatní vypadají tak jak popisujete - kláda na sednutí, ohrazené ohniště. Bordel okolo žádný.
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 13:54 Reaguje na Michal Kašpar
Je hezké, že máte petici, nicméně by mne v tom případě zajímalo jak konkrétně zní. Protože jedna věc je extrém "všechno zrušit, odstranit zakázat" a druhá opačný extrém "je to všechno v pohodě, frí, ať si každý v lese dělá co ho napadne".

A fakt by mne zajímalo, jak se nějakou peticí, přesněji řečeno její formulací, trefíte do nějakého rozumného kompromisu.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 19:10 Reaguje na Radek Čuda
Text prohlášení je článek nad touto diskuzí. S ním vyjadřují souhlas místní obyvatelé.
Odpovědět

Radek Čuda

6.3.2024 16:02 Reaguje na Michal Kašpar
Nic ve zlém, ale ten text je tak nekonkrétní a neurčitý, že si pod ním dokáže představit skoro každý co chce.

Plus jsou tam samozřejmě už z pohledu prosté logiky zjevné nesmysly, třeba ... "Trampské kempy nikomu zdejšímu nevadí. " ... kdy takovéto tvrzení by vyžadovalo mít k dispozici vyjádření skutečně VŠECH zdejších. Což přirozeně nemáte a ani to mít objektivně nelze. A pojem zdejší ... to je jako co? Jen kdo tam bydlí? Nebo bydlel? A nebo i kdo tam má třeba chalupu? Nebo odtamtud pochází? Nebo aspoň jeho (pra)rodiče? Já abych věděl, jestli třeba taky nejsem zdejší;-).
Odpovědět
OT

Ondřej T.

5.3.2024 09:40
Budování srubů, přístřešků a kadibudek v lese (navíc v CHKO) není žádným "nositelem lidských hodnot", "kulturním dědictvím" ani "identitou našeho domova", ale bohužel je to projevem buranství (zhruba na úrovni již smazaného příspěvku "fi"), sobeckosti (pokud si nějaký kout vyplním svým srubem, nemůže tam již nikdo jiný), neúcty k zákonům (viz dále) a pohrdáním právy ostatních (právo užívat danou krajinu mají všichni a ne všichni ji chtějí mít "vyšperkovanou" stavbami několika málo osob). "Interpretace" zákonů v textu je poněkud svérázná (jsem právník, takže o tom něco vím), naopak je třeba připomenout:

- občanský zákoník - budování staveb a jiných objektů na cizích pozemcích a na místech, kde je to zakázáno, jistě není v souladu se základními zásadami občanského zákoníku,

- zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 26) - na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno mj. tábořit a rozdělávat ohně mimo zastavěná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

- lesní zákon (§ 20) - v lesích je zakázáno mj. narušovat půdní kryt, stavět oplocení a jiné objekty, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

- stavební zákon - sruby apod. jsou nepochybně ("černé") stavby dle stavebního zákona (§ 2 odst. 3 "starého" stavebního zákona), ať si o tom místní stavební úřad myslí cokoli.

Chodím též na čundry, spím "pod širákem" a nedělá mi potíže výše uvedené v lese či v jinde v krajině dodržovat. Příznivci zachování stávajícího stavu prezentují danou situaci jako boj proti trampingu (a jeho tradicím), ale není tom u tak - je to jen snaha o to, aby se lidé chovali slušně k přírodě a k ostatním navzájem, s čímž se neslučuje budování rozličných staveb v místech, kde si to někdo usmyslí (a kde je to navíc zcela opodstatněně zákonem zakázáno).
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 20:17 Reaguje na Ondřej T.
Brezina je na tento svůj text mimořádně hrdý, umístil ho do své skupiny "Černé skály v CHKO nechceme" ...děkujeme Ivane, chápeme tvoje zaujetí fiktivními profily, rozumíme i tomu že je to součást tvojí PR práce, ale ať se do těch profilů zase nezamotáš, víš kolikrát už se to stalo a jaké z toho pak bylo zesměšnění ... více informací o Brezinových hrách s fiktivními profily najdete ve skupině "Ivan a společenstvo práskačů"
Odpovědět
JU

Jiří Uher

5.3.2024 11:40
Mohl by mi někdo z redakce napsat, zda je možné vést zde na Ekolistu debatu sám se sebou? Tedy s několika sam sebou zaregistrovanými profily...? V případě, že by ste můj příspěvek vyhodnotil jako zavadny, nesplňujíci pravidla věcné diskuze, a smazali ho, pořizují si jeho printscreen, pro případné další využití. Děkuji.
Odpovědět
Martin Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

5.3.2024 12:39 Reaguje na Jiří Uher
Dobrý den,
ano, redakce vidí IP adresy, ze kterých byl ten který příspěvek odeslán.
Z rychlé kontroly této diskuze se mi zdá, že si tu nikdo sám se sebou nepovídá. Pokud máte konkrétní podezření, napište nám na ekolist@ekolist.cz, prověříme.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět

Pavel Šefl

5.3.2024 11:52
Obdobný idiot se zjevil i v okolí Kocáby, zveřejňuje souřadnice kempů a míst k přespání která znali buď místní nebo ortodoxní trempové, výsledkem bylo, zvýšení návštěvnosti, a ničení všeho co se se dalo, dokonce se našly i stříkačky.... podařilo se kamarádům IT zlikvidovat tuhle hrůzu a situace se pomalu zklidňuje. Jak se říkávalo aktivní blbec je horší než třídní nepřítel. Jenže dnes se i za těmito aktivisty schovávají jen peníze a podivné zájmy!
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 13:37
Místní obyvatelé ... no to mi toho tedy řeklo. Pokud by pod tím byli podepsáni například zástupci místních samospráv, tak dejme tomu, ale tohle?

To samé tady " ... " ... nevadí občanům, zdejším subjektům a dokonce ani vlastníkům či správcům dotčených pozemků a uživatelům honiteb."

Škoda, že to nikdo z uvedených nepodepsal, min u vlastníků pozemků nejde o nějaké virtuální bytosti, ale prostě subjekty zapsané v katastru, pokud jde o nájemce těch honiteb, tam platí to samé.

Každý má právo na svůj názor a co vadí jednomu může být úplně v pohodě pro druhého. Ale tohle je prostě výkřik do tmy.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 17:07 Reaguje na Radek Čuda
a copak ti Ivane na tomhle vadí, zástupy virtuálních postav vytvořených tebou na sítích, bojujících za odvolání CHKO, jsou ok, ti se musí brát se vší vážností..... a naopak reální místní lidé nemohou vyjádřit svůj pohled na základě své přímé osobní zkušenosti? žiješ v trochu zvláštním světě, nemyslíš?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.3.2024 01:08 Reaguje na Radek Čuda
Vadí mi, že pod článkem není uvedeno, jací konkrétní lidé stojí za peticí (např. kdo tvoří petiční výbor) a komu má být petice poslána. Bez téhle informace tuto petici nemohu považovat za seriózní. Určitě nebude problém pro některého z oněch "místních obyvatel" problémem tuhle informaci rychle doplnit.

Podobně jako Lukas B. (5.3.2024 12:58) nemám ráda anonymní dopisy podepsané "čestný občan".
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.3.2024 01:11 Reaguje na Majka Kletečková
Oprava

Určitě nebude problém pro některého z oněch "místních obyvatel" tuhle informaci doplnit.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

6.3.2024 09:05 Reaguje na Majka Kletečková
Ač více sympatizuji s místními občany, nežli s poněkud upjatým tažením pana Breziny a jeho podporovatelů, určitě není zcela správně se pod příspěvek podepsat jako "místní občané." Pokud panuje stoprocentní shoda, tak by měli specifikovat z jakých obcí dotyční jsou. Pokud stoprocentní názorová shoda mezi místními občany není, tak by možná měli uvést, že tento názor zastává určitý podíl místních občanů.
U naší obce jednou za rok proběhne metalový koncert a jednou psychedelic trance party. To druhé chtějí místní občané zrušit - prý je to ruší. To první považuje za rušivé menšina. Já metal nepovažuji ani za hudbu a považuji za něco odporného, ale holt většina má jiný názor a nebojí se rovněž tvrdit, že to je názor celé vesnice. Takto holt naše lidská společnost funguje a ano, není to správně.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.3.2024 01:06 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Na Ekolistu bývají naštěstí články informující o peticích prezentovány většinou mnohem důvěryhodnějším způsobem, než jak je tomu v tomto anonymním článku enigmatických „místních obyvatel“. Viz např. v minulém měsíci https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svazek-obci-krivoklatska-otevreny-dopis-v-souvislosti-s-planovanym-vyhlasenim-narodniho-parku-krivoklatsko,
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/peticni-vybor-otevreny-dopis-prezidentu-cr-petru-pavlovi-k-vyhlaseni-chranene-krajinne-oblasti-soutok.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 17:53
Pár lidí podepsalo nějakou petici, no a? Máme demokracii, každý si může svobodně podepisovat co chce. Podstatné je, že úřady k peticím nemohou přihlížet, musejí se řídit zákonem. Tihle "místní obyvatelé" a jejich názory... Petice požadující smrt pro Miladu Horákovou podepsaly stovky tisíc lidí.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 18:35 Reaguje na Ivan Brezina
Ivánku už likviduješ ty tvoje slavné pražce tedy ten nebezpečný odpad co jsi naflákal do břehu Kružského potoka ty rádoby ekologu se skoro ekologickým vzděláním.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 18:49 Reaguje na Pavel Já
Nic jsem nikam nenaflákal, nic likvidovat nebudu. Ale kempy z Roverek pryč půjdou, to ano. Letos jich zmizí 38.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 19:12 Reaguje na Ivan Brezina
Lžeš Brezino! Sám jsi napsal že pražce jsou na tvém pozemku a jsou tvoje a jak budeš mít papír od MŽP že je to v pořádku. Jsou svědci že jsi pražce sháněl stejně jako jsou svědci že jsi byl u toho když se to veledilo budovalo! Takže platí že jsi lhář a kempy v Roverkách na tom nic nezmění.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 20:21 Reaguje na Pavel Já
S anonymem o tom diskutovat nebudu, ale pražcová pointa se blíží, stejně jako vyčištění Roverek.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 20:29 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 21:37 Reaguje na Pavel Já

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 22:04 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 08:06 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 08:02 Reaguje na Pavel Já
Prosím, Brezina žádný ekolog není ani vzděláním (zkouška z ekologie byla skoro na všech přírodovědných školách a mají statisíce lidí) ani aktivitou (naopak vždy vystupoval na straně ničení přírody, kácení Šumava, služba Tykačvým fosilním projektům, těžbě uhlí, zpochynování klimatické změny a jejich důsledků atd.) ...za ekologa se prohlašoval aby těmto lživým a nesmyslným postojům dal váhu.
Odpovědět
MK

Michal Kašpar

5.3.2024 19:12 Reaguje na Ivan Brezina
Máte vyjadřování fanatika, s Vámi se diskutovat nedá. Nechcete se věnovat něčemu jinému, užitečnému?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 19:38 Reaguje na Ivan Brezina
podstatný je že zatímco místní dokáží a chtějí žít v harmonii s občasnými návštěvníky, tak slovy tvého gurua Klause "nikým nevolení" PRisté vytváří a hrotí konflikty aby se to soužití narušilo, zničilo a využilo pro další cíle v tom území. Tedy proto aby dosáhli něčeho úplně jiného než tvrdí, odstranění vedení CHKO. ....jako tohle se dělo vždycky, vždycky někdo potřeboval ohnout pravdu a pomoc tak svým sobeckým zájmům a ziskům, takže se to dá i chápat....co se chápat dá daleko hůře je to, proč si na tuhle práci, fingovanou za ochranu jednoho místečka, vybrali člověka předstírajícího že je ekolog, člověka co zároveň vždy tvrdě prosazoval ničení přírody a to jak na Šumavě, tak kolem těžby uhlí, tak v globálu popíráním změny klimatu ..... takže bych byl za aby úvodní fáze týhle šarády už konečně skončila a Brezina konečně vybalil pravý důvod svého konání ....zatím se zdá, že se čím dál víc zamotává do lží a manipulací a vyrojilo se už tolik podlých PR akcí z jeho dílny, že dosažení těchto cílů je už dnes prakticky nemožné ....tedy pokud se Brezinův chlebodárce Babiš nedostane k moci ....v Agrofertistánu by samozřejmě šla výměna vedení CHKO snadno ...stejně jako se chemik Brabec stal ministrem ŽP a zdecimoval ČIŽP tak, že při vyšetřování otravy Bečvy fatálně selhala a místo vyšetřování spíše maskovala ....je zajímavé že narozdíl od trampů tato devastace přírody Brezinovi nevadí a nenapsal o ní ani řádek ....
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

5.3.2024 20:08 Reaguje na Ivan Brezina
Považuji rovněž za mimořádně nevkusné pokud člověk, co se producíruje na akcích Institutu Václava Klause vedle proruských antidemokratických šílenců typu Hájek atd. (je za rozklad demokracie z pochybných zdrojů královsky placen), si bere do úst Miladu Horákovou .... stavět PR (extrémně společensky problematické Brezinovy postavy) na zneužívání ikon bojujících naopak za demokracii, řád a rozum, je totiž mimořádně nevkusný počin a to i v rámci Brezinova CVčka, kde je člověk zvyklý na ledacos
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 20:22 Reaguje na Miluna z Hor

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 07:38 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PC

Pavel Charvát

10.3.2024 09:37 Reaguje na Ivan Brezina
Tfujtajbl!!!
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

6.3.2024 00:38
Nemohu si pomoci, jsem sice také rýpal, ale tato diskuze už je docela nehezká. Nemyslíte?
Odpovědět
JB

Jan Bednář

6.3.2024 07:58
To kulbábovi prdne cévka :-D A nevíte, jestli už si uklidil tu toxickou skládku, co má na pozemku a v korytě potoka, co hraničí s jeho pozemkem?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 09:07 Reaguje na Jan Bednář
prý ne .... jako "novinář" Agrofertu musí otrávit alespoň potok, když zlí jazykové tvrdí že jeho chlebodárce otrávil celou Bečvu ... je to takový druh zasvěcení v Agrofertistánu, kde se ředitelé chemiček stávají mistry ŽP.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 09:15
Ale ta Kmínkova představa, že pár důchodců z nějaké vesničky peticí rozhodne, jestli u nich zákon 114/1992 na ochranu přírody a krajiny platí nebo neplatí... Lepší vtip už jsem dlouho neslyšel. Kmínek by se se svým humorem uplatnil v Televarieté. Podle stejné logiky by skupinka developerů mohla sepsat petici, že chtějí uprostřed CHKO postavit resort, a správa CHKO by řekla: "Aha, tak to pardon, jen si stavte, když jste si to teda podepsali!"
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 11:04 Reaguje na Ivan Brezina
Ta tvoje hloupoučká představa že vyhrožováním udáním zabráníš zveřejnění podrobností toho tvého pražcového díla je naivní. ale tak nějak tě chlapče chápu jsi v průšvihu a chytáš se každé kraviny.
Odpovědět
PK

Pavel K.

6.3.2024 11:12 Reaguje na Ivan Brezina
Vy už jste se pane Brezino stačil za poslední měsíce tak zdiskreditovat, že se byste měl spíš lézt kanálama než tady dál prudit. A mimochodem, nejsem asi sám, komu připadá, že vaše snažení se obrací do pravého opaku, každý normální člověk, který do toho trochu pronikne, vidí, jak je vaše křížové tažení proti trampům ujeté a přitažené za vlasy. A o mýtické postavě Kulbáby se nejspíš u trampských ohňů bude vyprávět ještě za 100 let...
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 11:13 Reaguje na Ivan Brezina
tak pokud by ti ta skupinka developerů dobře zaplatila, tak by to snad šlo ne? Aspoň zkusit bys to pro ty chudáky moh, stejně jako když si prosazoval kácení Šumavy, rozšiřování hnědouhelných dolů, Tykačovy fosilní provozy nebo když si, stejně jako ostatní skvěle placení klimatičtí popírači, desítky let popíral změnu klimatu.... že to bude vtipné televarieté plné falešných profilů na sítích, plné chyb a omylů, které nastávají když se chaot jako ty snaží dělat poměrně sofistikovanou PR práci, to se zdá celkem jisté .... ve volném čase přemýšlej jak zdůvodnit prostému lidu, nad který se zde jako obvykle povyšuješ, proč velikán tvého významu tak vytrvale předstírá boj v téhle zcela marginální oblasti, zatímco když byla např. otrávena Bečva a v podezření byl tvůj chlebodárce, tak tě to neinspirovalo ani k jednomu řádku ....nechceš mi tvrdit že člověk co má tolik na srdci ochranu přírody k takovému tématu může mlčet ne? .... v této souvislosti by bylo i zajímavé vědět co bylo tvou skutečnou náplní práce jako Babišova "redaktora", když za rok napsal pouze pár rychlých bezvýznamných článků? Co bylo skutečnou náplní tvé práce? Podobné PR akce?
Odpovědět
PJ

Pavel Janoušek

6.3.2024 12:35
Já vám nevím. Trampské kempy určitě ano, ale proboha, jestli je pravda to o plastových oknech a dveřích tak to nééé.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 14:32 Reaguje na Pavel Janoušek
Samozřejmě že je to pravda. Zveřejnil jsem fotky, snadno se dají najít v mých textech zde na Ekolistu.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 15:14 Reaguje na Pavel Janoušek
Jedná se o pár případů cca 2-4 a nejde o 120 staveb jak tvrdí Brezina. Je to vyhlášený lhář. Zeptejte se Breziny na pražce které naflákal do břehu potoka a kde je cca 1,2km po proudu zdroj pitné vody. Zeptejte se ho na jeho poskoky jako je Černý,Novák a woloszyn kteří lžou,urážejí a rasisticky napadají oponenty a jeji ch rodiny.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 16:59 Reaguje na Pavel Já

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2024 17:30 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 19:03 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 19:50 Reaguje na Pavel Já

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 08:29 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 11:49 Reaguje na Miluna z Hor
MŮŽE MI PROSÍM CENZOR VYSVĚTLIT PROČ BYL TENTO TEXT SMAZÁN? JE POUŽTÍ SLOVA "HLUPÁK" PRO POPÍRAČE VĚDECKÝCH FAKTŮ O ZMĚNĚ KLIMATU NĚČÍM JINÝM NEŽ TERMÍNEM TREFNĚ OZNAČUJÍCÍM TUTO NEBEZPEČNOU HLOUPOST? NEBO JAK BY CHTĚL EKOLIST OZNAČOVAT PAVĚDECKÉ PSEUDOODBORNÍKY ZÁMĚRNĚ PŘEDKLÁDAJÍCÍ LŽIVÁ "FAKTA" S POTENCIÁLEM VYHLADIT VĚTŠINU SOUČASNÉ BIOSFÉRY? CHCETE JIM ŘÍKAT "ALTERNATIVNÍ MUDRCOVÉ" NEBO JAK? POTŘEBUJI VĚDĚT POVOLENÉ VÝRAZIVO EKOLISTU ABY MOJE TEXTY NEBYLY CENZOREM NEUSTÁLE MAZÁNY !! PRO UKÁZKU PŮVODNÍ TEXT ZDE: slušný Ivánku, fakt si myslíš že ty máš právo hodnotit lidské osudy a jejich "karmu"? Tak si odpověz na otázku Jakou karmu má člověk co dekády vymýval mozky popíráním vědeckých faktů o změně klimatu a byl spoludůvodem toho že ta změna přijde a lidský druh projde nejbrutálnější etapou svého vývoje s utrpením proti kterému budou dosavadní světové války celkem příjemnými epizodami? Jaká je karma placeného pisálka co podporoval lži fosilní lobby, hlupáka co chtěl vykácet pro ODS kmotry Šumavu, ubohého ignoranta co označoval klimatickou vědu fašistickým výrazivem "Mein Kampf" atd atd ....Škoda že sis z těch cest po Asii neodnes nějaké její hlubší pochopení, ale jen trapné komerční výlety s lahví místního piva, zastrčeného občas víš kde ...já vím že pro tebe je ten koncept karmy jen tím jak se někoho pokusit setřít v diskuzi, ale ono to tak bohužel pro tebe není ...ty za to opravdu jednou zaplatíš...platíš nonstop už teď, protože psychopatičtí narcisté jsou ti nejmíň šťastní tvorové (můžeš si o tom povyprávět se svým guru Klausem) a zaplatíš ještě nekonečně víc až ten tvůj ubohý pokus o smysluplnou existenci pololidské bytosti skončí .... ty se jako krysa v kole ženeš za prchavými iluzemi jak to jednou všem nandáš a jak nakonec dosáhneš naplnění svého dalšího manipulativního PR úkolu a nechápeš že v tom kole budeš běhat neštastně a zmatene než pojdeš ....jako feťák závislý na dopaminových chvilkových požitcích, které tvoje lži a manipulace občas přinesou nechápeš, že ta závislost nic pozitivního nepřináší, jen silnější a silnější závislost a horší a horší život tebe jako závislé svět nenávidící manipulativní smažky .... takže ty prosím fakt druhé nekádruj za jejich "nuzný život v paneláku", ty fakt ne. ŽÁDÁM EKOLIST ABY UVEDL CO PŘESNĚ SE MU V TOMTO TEXTU NELÍBÍ, JSOU TO HOLÁ FAKTA Z HISTORIE PANA BREZINY A MOHU JAKÉKOLI TVRZENÍ DOLOŽIT CITACÍ A JEHO VLASTNÍMI SLOVY Z JEHO VLASTNÍCH ČLÁNKŮ .... NEBO SNAD EKOLISTU O PRAVDU NEJDE? A O CO MU TEDY JDE?
Odpovědět
Martin Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

7.3.2024 15:20 Reaguje na Miluna z Hor
Dobrý den,
poskrýval jsem celé to vlákno, protože to není věcná debata, je to už čistě osobní šavlovačka.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 18:24 Reaguje na Martin Mach Ondřej
OK. to je určitě pravda. Na druhou stranu i to jsou ale důležité informace a jen při jejich pochopení je možné celý problém rozkrýt v celé jeho šíři, zejména proto že se v té hře nehraje fair ... pokud se odvěký a velmi urputný ANTIekologický aktivista a PRista náhle staví do role ochránce přírody, který je novinářem a tak jeho "povinností a prací" je odhalovat negativní věci ve společnosti a přitom je ten člověk zaměřen výhradně jen na jedno CHKO zatímco všechny daleko závažnější ekologické problémy (které dokonce sám spoluvytvářel) toho samého "urputného" novináře nechávají zcela chladným, tak je něco špatně..... je odpovědností média zasadit věc do celkového rámce..... Proto se domnívám že v tomto případě i informace o
historii hráčů této hry mají své opodstatnění, protože rozkrývají skutečnost ukrytou za povrchem a bylo by chybou se nechat chytit jen na ten povrch, jak by si mnozí jistě přáli, na jeho základě pak např. odvolat vedení CHKO a až následně zjistit že nové vedení odsouhlasilo ten a ten pochybný záměr, nepoměrně ekologicky nebezpečnější než těch pár chatek v lese .... proto je důležité ukazovat i osobnostní a historické charakteristiky zejména onoho PRisty, který se snaží tuto hru režírovat, než bude jeho cílů dosaženo ...pak už bude totiž pozdě ... Hezký den i Vám.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 19:47 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 19:53 Reaguje na Pavel Já

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

7.3.2024 01:40 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JV

Jan Valla

7.3.2024 10:22 Reaguje na Ivan Brezina
My si netykáme, proto: Ohledně pražců nemluvíte pravdu, a Vy to víte moc dobře. Vaše vlastnictí potvrdila ČIŽP a ekotoxicitu Státní zdravotní ústav. Máte také něco jadrného a úderného k mojí osobě? Třeba opětovně, že měl můj děda přerazit o mé záda svoji skautskou hůl, jak jste si již jednou postěžoval?
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

7.3.2024 20:59 Reaguje na Jan Valla
Honzo, a proč si myslíš, že by fyzickou osobu mělo zajímat cokoli týkající se ČIŽP? Vysvětlíš nám to? Děkuju!
Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 08:04 Reaguje na Ivan Brezina
Sám jsi Ivánku přiznal že pražce jsou tvoje a na tvém pozemku. Také jsi sliboval jak doložíš Závazné stanovisko MŽP jak jsou tvoje pražce na tvém ale na cizím pozemku v souladu s ekologickou legislativou. na reach se neodvolávej ten definuje použití pražců poměrně přesně a zpevnění břehů potoka nezminuje. ty jsi porušil reach už tou skládkou pražců za kolnou. je přesně definováno jak mají být pražce uskladněné. jo a výkřiky o anonymech si nech do svých skupin.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 17:13 Reaguje na Ivan Brezina
a jakou podobnou právní kličku mají použít trampové aby se vyhnuli řešení jejich daleko marginálnějších provinění, když Brezinův chemický odpad v potoku se řešit tedy nemusí? tohle si volá po nějakém zajímavém článku o tvé antiekologické globální minulosti a antiekologické lokální současnosti, spolu s křižáckým tažením na marginálně škodící trampy to bude zajímavé počtení ...
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

7.3.2024 20:47
Úklid odpadu z Roverek bude letos pokračovat likvidací dalších ilegálních kempů. Během pár dnů zveřejním aktuální podrobnosti, které jsem získal od AOPK. GPS, jména, data... A pokračovat bude i medializace maléru, který už dávno přerostl hranice CHKO.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 17:16 Reaguje na Ivan Brezina
hlavně je třeba mediálně probrat odvěkého antiekologického globálního aktivistu poškozujícího přírodu, nově i lokálně ničícího napuštěnými pražci v potoku, co se tak vehementně pustil do stíhání daleko marginálnějších provinění druhých lidí s postranním důvodem odvolat vedení CHKO.... to bude teprve medializace jak se patří ...
Odpovědět
PK

Pavel K.

8.3.2024 15:02
Trochu čtení pro p. Brezinu a všechny jemu podobné, kteří si myslí, že lidská potřeba po ohni v přírodě se dá jen tak utnout a vymýtit.. https://danastoflova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=814132
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

8.3.2024 19:11
Ať již jsou pohnuty a cíle kritika současného stavu jakékoliv, tak si myslím, že tramping není o tom, chodit si do chráněné krajinné oblasti zřizovat příbytky, boudy, kadibudky, lavičky, stolky, a tahat si k tomu sebou do přírody potřebné nářadí a materiál.
Pokud někdo chce v chráněné oblasti něco takového zřizovat, měl by alespoň ze slušnosti požádat (majitele, správce, úřad) o povolení (souhlas) k realizaci svého záměru, včetně povolení ke zřizování ohniště.
A jestli se někdo pasuje na ochránce přírody, pak by se v ní měl chovat tak, aby po jeho přítomnosti, po něm nezůstaly stopy ve formě úprav původního terénu a vegetace, odpadků, ohniště, atd.
Pokud má někdo potřebu, sejít se se svými přáteli a strávit s nimi volný čas u ohně, může navštívit nějaký kemp, nebo si svou soukromou párty udělat na svém pozemku.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 20:07
náhodou se mi dostala do ruky kniha s názvem "Továrna na lži. Výroba klimatických dezinformací." autor Vojtěch Pecka ... čistě náhodou je tam mezi hlavními výrobci těchto dezinformací probírán náš udatný bojovník proti poškozování přírody trampy Ivan Brezina ...evidentně i mnoho odborníků ví, co je Brezina zač a co v této zemi napáchal. Je absurdní že hlavní dezinformátor antiekologismu v ČR dostává prostor v mediu s předponou EKO, kde si hraje na ochránce... moje informace zde soustavně ignorujete a tak vás požádám (redakci EKOlistu) aby jste si knihu přečetli ..... myslím že existuje důvod proč v Izraelském listu Ha'arec nemá sloupek pan Goebbles a myslím že identicky by v Ekolistu neměl být dáván prostor největším škůdcům v oblasti ekologických konspiračních dezinformací jako je Brezina. nedává to totiž smysl. Každý ví že útok na trampy má ze strany Breziny zcela jiné než předkládané a faktické důvody a hrát podle jeho cinknutých not nedává u listu jehož smyslem měla být ochrana přírody vůbec žádný smysl. Pokud chcete zachovat alespoň minimální důvěru čtenářů ve vaši ekologickou motivaci, nemůžete dávat prostor největším škůdcům co přes 20 let krmí naši společnost tím nejhorším a nejprolhanějším antiekologickým odpadem , Brezina dokonce otravuje potok u svého domu svým chemickým odpadem, který do toho potoku umístil. Bizarnost celé situace je maximální. Zastavte se dokud do té antiekologické žumpy nespadnete po boku Breziny také, jako společníci jeho podvodného tažení co mu pomáhají jeho podvodnou akci medializovat. Byla by to škoda. Díky.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

9.3.2024 22:54 Reaguje na Miluna z Hor
Ale to je celkem logické. Čeští akademičtí ekologové se hlavně zabývají tím, co vše zakázat ostatním, aby zachránili vše, co tu ještě zbylo. Všude, kde je trochu přírody, žije nějaký tvor nebo roste nějaká rostlinka a ty je třeba za každou cenu ochránit, takže se důvod vždy najde a neekolog není do diskuze připuštěn, protože není akademicky vzdělán v dané oblasti a tak nesmí ani uvést příklad ze zahraničí, kde se věc řeší komplexněji. Tu vyhlásí ekologové nad nějakým územím ochranu a zakáží do něj vstup, jinde zase novou výstavbu a jinde zase mluví do vzhledu staveb atd. Společnost dlouho jenom ustupovala, ale tento diktát určité skupiny již začíná poměrně silně omezovat její smysluplný ekonomický rozvoj a kvalitu života, takže ustupování veřejnosti není tak samozřejmé, jako tomu bylo v minulosti, takže když se do čela tohoto restriktivního přístupu postaví třeba i takový pan Brezina, tak jsou ekologové nadšeni. Konečně někdo, kdo vyhlásil nulovou toleranci a jde tvrdě po tzv. "přestupcích." Nějaká minulost této osoby je nezajímá. Zároveň se nedivte, že je nezajímá nějaké globální oteplování. Specifikem českého národa je určitá zahleděnost do sebe. Témata ze zahraničí nebo nedej Bože globální témata sem pronikají velmi těžko. Spíše sem pronikne jenom to, co sem protlačí někdo účelově. Třeba v architektuře tu panuje obrovský nevkus. Dlouhodobé globální trendy v architektuře tu skoro nikoho nezajímají. Každý druhý chce svůj bungalov se stanovou střechou (mimochodem to je forma protlačená v devadesátých letech účelově německými katalogy laciných typových domů). Pozemek není rovinatý, tak vybagrovat! Orientace domu ke světovým stranám hrůza, umístění v rámci urbanismu lokality i pozemku hrůza, dispozice hrůza, architektonické výrazivo a členění fasád hrůza, ale lidem to vyhovuje. Jak se říká v mé odborné bublině - každý je v ČR architekt, jenom ne ten, který se tím živí. Když člověk vyjede do světa, tak zjistí, že nás v tomto ohledu předběhl i Vietnam, ale Čech bude Vietnamcům povýšeně tykat v představě, že jsme pupkem světa. Ano, napříč všemi obory máme špičkové odborníky, např. v rámci architektury jsme na počet obyvatel na světové špičce, akorát většina z nich žije radši v zahraničí. Kdo tu vyčnívá nějakým umem nebo schopnostmi, je totiž ostrakizován. Když si postavíte rodinný dům na špičkové úrovni, tak Ti ostatní v těch lacině vyhlížejících bungalovech, Vás moc rádi nemají a to jenom proto, že jste si dovolil přemýšlet mimo zavedený standard a tím vyčníváte. Ti ekologové, kteří tu Brezinu podporují jsou průměrným vzorkem české populace a velmi pravděpodobně také nechtějí přemýšlet mimo zavedené konstrukty, tak se nedivte, že ignorují Vámi předkládané informace.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

10.3.2024 10:09 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Ing. Arch. je moje drahá polovička, takže vám rozumím :-) , ale uplně nevěřím na přibrání Breziny mezi hardcore "restriktory" ....to je totiž jako přibrat pedofilního vraha mezi skupinku, co se domáhá zákazu sprostých slov v okruhu 150km od jakéhokoliv dítěte...
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

10.3.2024 23:06 Reaguje na Miluna z Hor
Vzhledem k faktu, že tu na Ekolistu Brezina publikuje své názory velmi často a objevuje se i v jiných médiích např. v reportážích na dané téma, tak to zatím nevypadá, že by "striktně ochranářsky zaměřené komunitě" nějak vadil, právě naopak.
Vlastně celá ta parta kolem Klause v podtstatě symbolizuje to, co jsem uvedl výše, tedy tu českou zahleděnost do sebe a podlehnutí účelovým tématům. Jsme bohužel pouze výrobní protektorát několika německých a jiných nadnárodních koncernů a průměrný Čech se tomuto stavu bezmyšlenkovitě podřídí.
Nezbývá, nežli jim to podvracet, akorát je fakt, že to není v této společnosti plné závistivců moc jednoduché.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

10.3.2024 23:11 Reaguje na Miluna z Hor
No a těší mne, že máte takto blízko k architektuře. Doufám, že se Vaší partnerce v oboru daří a má dobré klienty.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

12.3.2024 16:37 Reaguje na Vladimír Kožíšek
my děláme spolu, já ty spíše menší dřevostavby (sauny, tiny house) realizuju, ona je vymýšlí ...ale poslední dobou jakožto pěstouni se spíš na naší samotě u lesa věnujeme budoucím generacím :-)
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

13.3.2024 10:05 Reaguje na Miluna z Hor
Miluna z Hor je Milan ze Šumavy, který se dodneška nesmířil s prohrou v ekologické debatě:
https://medium.seznam.cz/autor/milan-cech-4271
https://g.cz/stret-s-ekoblbem-milanem-cechem/
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

13.3.2024 12:52 Reaguje na Ivan Brezina
V tom případě bych poprosil diskutéra "Milunu z hor" potvrdit nebo vyvrátit Vaše tvrzení.
To, že někdo používá jednodušší a někdy i peprnější mluvu nerozhoduje příliš o jeho kvalitách. Zažil jsem mnoho neschopných křiváků s uhlazenou akademickou mluvou a naopak. Např. jsem před patnácti lety na počátku mé profesní dráhy pracoval u architekta, který patřil k těm nejlepším v ČR (navrhoval domy pro mnoho významných osobností z oblasti kultury, televizní studia atpod.) a ten měl velmi peprnou mluvu, ale byl to přímý a velmi inspirativní člověk.
Článek jsem si poslechl a docela mne zaujalo, že vulgaritu oplácíte vulgaritou (nazváním oponentní osoby "ekoblbem"). Myslíte si, že je to dobrý způsob Vaší prezentace?
Názory, které prezentujete v článku by si měli Vaši podporovatelé opravdu velmi pozorně přečíst. Komentovat je raději nebudu, nemám na to ani čas.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

13.3.2024 15:22 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Miluna z hor nic potvrzovat ani vyvracet nemusí. Vzhledem k tvrzením, které tu o mne zveřejnil (třeba že jsem podplacen atd) teď jeho identitu potvrdí PČR. V digitální době je to hračka.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

13.3.2024 18:27 Reaguje na Ivan Brezina
Búúú búú fňuk fňuk on mě nadává. Ivánku ty jsi trapný komik a když máš podat vysvětlení tak radši nevypovídáš. Nu co se od Kulbáby dá čekat
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

14.3.2024 08:15 Reaguje na Pavel Já
Milan Čech zde několikrát napsal, že jsem za své ekologické články někým podplacen. To není nadávání, ale skutkové tvrzení. Jistě pro něj má věcné důkazy, které předloží soudu. No a já využívám svá zákonná práva novináře odmítnout poskytnout PČR informace o tématu, na kterém pracuju. Co je na tom za fňukání?
Odpovědět
PJ

Pavel Já

14.3.2024 11:41 Reaguje na Ivan Brezina
Ty jsi tím fnukáním a udáváním vyhlášený Ivánku z Pražců a jen se trapně vymlouváš. Jen si dej pozor se soudy víš že ne vždy ti soud dal za pravdu.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

13.3.2024 12:34 Reaguje na Miluna z Hor
No tak to Vás musím oba dva pochválit, protože to je (obojí) pro mně velmi blízká a sympatická činnost a způsob života.
Já jsem se jakožto zaměstnanec podílel na všem možném, hlavně na projektech obchodních center a továren, ale mezi mé vlastní projekty patří hlavně úsporné domy (několik jich bylo včetně toho pro vlastní rodinu již zrealizováno). Úsporné domky jsou také segmentem, o kterém věřím, že by mohl pomoci s mnoha problémy společnosti, akorát zatím není moc klientů, kteří by se chtěli osvobodit od klasických konstruktů, např. že potřebují velký dům a tedy na hypotéku. Nicméně pár konceptů jsem již ve svém skromném venkovském ateliéru také rozvinul. Uvidíme jak do budoucna, jelikož se rovněž věnuji budoucím generacím, tak zatím není moc času na budování a propagaci ateliéru.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

14.3.2024 18:32
Jakmile se zjistilo, že "Miluna z hor" je Milan Čech, je ticho.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

15.3.2024 08:45 Reaguje na Ivan Brezina
To se uvidí časem...
Odpovědět
PJ

Pavel Já

15.3.2024 10:11 Reaguje na Ivan Brezina
Ivánku nejásej bude hůř.Už jsi se naučil vkládat fotky do videa aby nebylo zase porno. Nu a hlavně ten tvůj nebezpečný odpad v potoce by jsi měl začít uklízet stejně jako tu hromadu pražců za kolnou. neváhej a pust se do toho rádoby ekologu.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

18.3.2024 07:49 Reaguje na Pavel Já
Miluna z hor mezitím začal přispívat na diskuzi ohledně popírání klimatické změny, takže nejspíš pouze na tuto diskuzi už nezavítal.
Pokud tu psal, že připravuje článek na téma Brezina, tak je na právní válku s ním nejspíš připraven.
Pak je pouze otázka, proč tu nepříspívá pod svým vlastním jménem.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

18.3.2024 13:42 Reaguje na Pavel Já
Uklízet se budou ilegální tábořiště v Roverkách. Brzy budeme mít letošní harmonogram likvidace.

Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

19.3.2024 09:58 Reaguje na Ivan Brezina
Nedávno jste tu publikoval článek a nejen v jeho nadpisu jste uvedl, že v dotyčných lokalitách dochází k úklidu nelegálního odpadu (ve skutečnosti dřevěných laviček a ohnišť). Článek vznikal v době, kdy do obce Trnové byly naváženy haldy toxickými látkami znečištěné hlíny a Vy, dle článků, které publikujete, velký ekolog, jste o tomto skutečně závažném problému ani nemukl.
Už jenom to mluví o všem :-)
Odpovědět
PJ

Pavel Já

20.3.2024 01:57 Reaguje na Vladimír Kožíšek
A ani nemukne takový je Ivánek ten odborník na parazity který dokáže jedině nechat zbourat pár sroubků. Na větší kauzu nemá kuráž. Zvládne tak lhát,urážet a tolerovat rasistické urážky. Jo a ještě umí vkládat porno fotky do videa.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

20.3.2024 08:54 Reaguje na Pavel Já
V té Trnové již zřejmě došlo ke kontaminaci spodních vod. Připomíná mi to kauzu z Nového Bydžova. Na onkologii si před lety všimli, že jsou nemocní dost často z jedné lokality okolo Husovy ulice. Šlo o znečištění stejnými látkami, jako byly nedávno v přímém přenosu společně se zeminou vysypány v Trnové a já naiva myslel, že se tyhle věci už dnes nemohou stát, zvlášť když tu máme tak horlivé ekology jako je právě Brezina, který označí i lavičky a ohniště za odpad a vytvoří z nutnosti jejich odstranění ekologickou kauzu č.1.
Hloubka absurdity, když vedle sebe porovnám závažnost problému laviček v lese a toxického znečištění, které likviduje lidské životy, je velmi tragická.
Odpovědět

Radek Čuda

20.3.2024 11:51 Reaguje na Vladimír Kožíšek
No, buďme zcela upřímní, okolo Trnové je ... zcela zaslouženě!!! ... v médiích takový humbuk, že o nějakého Březinu víc nebo míň ... Psát o tom bez nějakých skutečně exkluzivních informací, ke kterým se v současném stavu asi jen tak někdo nedostane, mi fakt přijde jako nošení dříví do lesa.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

20.3.2024 15:34 Reaguje na Radek Čuda
V médiích typu seznam.cz ano, ale co takový Ekolist? Zatím 2 články?
Já akorát narážel na to, když je Brezina takový ekolog s širokým funclubem podporovatelů, tak proč už tam není a nesestavuje harmonogram na odklízení toxického odpadu.
Odpovědět

Radek Čuda

20.3.2024 16:35 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Podle mne je to tak správně. Ekolist by neměl a objektivně ani nemůže hrát stejnou hru jako tzv. velká média, od Seznamu až třeba po Respekt. Na to objektivně nemá zdroje. Jeho síla je v tématech, která jsou právě pro ta velká média nezajímavá a nebo jimi z nějakého důvodu opomíjená.
Takže za mne by byl jakýkoli článek tady na téma Trnová jen opakováním a přebíráním toho, co je všude možně jinde.

Situace u Kokořínska byla jiná v tom, že tam byl problém v pasivitě správy, která prostě dělala že nic a až medializace ji z toho probrala.

V Trnové Březina nemá co sestavovat, to si tam řeší státní správa a PČR. Ne, že by jim to moc šlo, ale opět, tohle je už nad rámec nějakého aktivismu, bo tady si zjevně jednotlivé subjekty přehazují horký brambor a snaží se z toho vybruslit jak se jen dá a do toho se tam točí fakt slušné peníze.
Plus zrovna Trnová mi je dost šumák, já tam první půli sedmdesátek opravdu často jezdil a byla to taková fajn zapadlá díra kousek od Prahy, řekl bych ospale vesnicky romantická, ale pak se tam hlavně po listopadu začalo fest stavět a dneska ... ta skládka tomu už vlastně ani moc neuškodí:-))). Ale to byl/je osud spousty podobných obcí okolo Prahy. Samo o sobě je to asi přirozený vývoj, ale ta realizace je v drtivé většině fakt děs běs a hrůza.

Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

21.3.2024 08:55 Reaguje na Radek Čuda
Spíš si myslím, že vedení CHKO s liknavým přístupem k problému nepovolených laviček a ohnišť v lese byla snadná kořist k tomu si na něm vytvořit PR.
Odpovědět

Radek Čuda

21.3.2024 14:02 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Motivace Březiny v kauze Kokořínsko neznám. Můžete mít klidně pravdu. A bo jsme všichni tak trochu ješitní, někteří i více:-), tak by mne to nijak nepřekvapilo. Ale kdyby správa aspoň měla trochu rozum a trochu to tam regulovala, což se prostě ukazuje jako nezbytnost, tak by si Březina neměl na čem dělat PR.

Prostě za blbost se platí ... a že já o tom taky ledacos vím.-))).
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

24.3.2024 19:25 Reaguje na Ivan Brezina
A pak už teda zaútočíte u nás na Brdech ? Aby ste se neuštval. Viděl vás v Echu, vypadáte dost sešle....
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist