https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-valek-otevreny-dopis-rediteli-aopk-frantisku-pelcovi-ve-veci-kauzy-trampingu-v-chko-kokorinsko-machuv-kraj-a-konkurzu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Válek: Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO

27.6.2024
Strukturovaný borový les v lokalitě Hřebínek.
Strukturovaný borový les v lokalitě Hřebínek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Válek / Městské lesy Doksy
Vážený pane řediteli,
jsem ředitelem Městských lesů Doksy, s.r.o., členem rady Lesnického parku Bezděz, členem rozšířeného výboru sdružení Pro Silva Bohemica. Městské lesy Doksy, s.r.o. dlouhodobě hospodaří podle zásad Pro Silva Bohemica a uplatňují principy přírodě blízkých postupů v lesním hospodaření za účelem dosažení vyváženého plnění všech funkcí lesa. Naše lesy slouží jako demonstrační objekt nepasečného, přírodě blízkého hospodaření.
 
Dlouhodobě spolupracujeme s CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na rozvoji a plnění všech legislativních ustanovení, jež definují vznik CHKO, tvorbě rozvoji a plnění plánů péče o dané CHKO.

Stáli jsme při založení Lesnického parku Bezděz, jehož motem a cílem je Území pro přírodu i pro lidi, slouží jako objekt příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a krajině v rovině ekologické, ekonomické i sociální.

Vzhledem k tomu, že se většina námi spravovaných lesních majetků a Lesnický park Bezděz nachází v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, komunikujeme s vedením a pracovníky CHKO velmi dlouhodobě a často. Pana Ladislava Pořízka a celý jeho tým znám osobně a nemohu o nich říci nic než jen dobré. Vždy se snažil nalézt konsensus mezi zaujatými osobami a jejich zájmy a zájmy ochrany přírody, což není při rozlehlosti, hustotě zástavby, vlastnické roztříštěnosti a vysokému rekreačnímu tlaku a pestrosti zájmu všech zaujatých osob nijak jednoduché.

Nikdy se nenechal unést, a jeho jednání jsou slušná a uvážlivá. Je znám jako velmi angažovaný člověk, jemuž ochrana přírody, stav CHKO a jeho zlepšování leží na srdci, je odborně zdatný a lidsky na vysoké úrovni.

Díky osmnáctileté spolupráci a podpoře CHKO se podařilo velmi výrazně změnit druhovou skladbu lesů a jejich strukturu a urychlit tak přeměnu porostů na lesy, které by měly být odolnější klimatické změně, našli jsme v nich oporu při obnově kalamitních holin po kůrovcové kalamitě či spolupracujeme v budování a udržování tůní v našich lesích.

Nikdy jsem za osmnáct let trvající spolupráce nenabyl dojmu, že by úkoly ochrany přírody a krajiny nebyly plněny řádně, dle plánu péče, nesetkali jsme se s nečinností, neochotou, odmítání nebo odsouvání řešení problémů.

Jako člověk dlouhodobě hledající konsensus v naplnění všech funkcí lesa při lesním hospodaření bych si považoval, kdybyste se za pana Pořízka a pracovníky CKO Kokořínsko – Máchův Kraj postavil, tak jak Vás vyzývají v předchozích dopisech či vyjádřeních přední vědečtí odborníci a pracovníci v ochraně přírody, ekologii a lesnictví či občané v dané oblasti žijící a nedal se strhnou lživými tvrzeními o kolapsu ochrany přírody (opak je pravdou) způsobenou zejména způsobem vedení CHKO.

Mohu závěrem na základě zkušeností spolupráce mezi Městskými lesy Doksy a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj konstatovat, že Ladislav Pořízek je osoba velmi angažovaná v ochraně přírody daného území a velmi fundovaná osoba pro vedení správy CHKO Kokořínsko Máchův kraj.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO


reklama

 
foto - Válek Petr
Petr Válek
Autor je ředitelem Městských lesů Doksy, s.r.o., členem rady Lesnického parku Bezděz a členem rozšířeného výboru sdružení Pro Silva Bohemica.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist