https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milada-vrbova-otevreny-dopis-rediteli-aopk-frantisku-pelcovi-ve-veci-konkurzu-na-reditele-chko-kokorinsko-machuv-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milada Vrbová: Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

24.5.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Pokorný
Vážený pane Pelci,
jsem předsedkyní ZO ČSOP Klenice a články na webu Ekolist.cz čtu poměrně pravidelně. Velice mne však znepokojil článek pana Ivana Breziny: Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, který byl publikován na Ekolistu 18. 5. 2024 a byl koncipován jako otevřený dopis adresovaný Vám.
 
Patřím ke skupině zapálených srdcařů, kteří praktikovali ochranu přírody ještě před revolucí v Hnutí Brontosaurus. Jako studentka jsem sázela stromy v Krušných horách, Jeseníkách po obrovské kůrovcové kalamitě 80. let. Bývala jsem i zapáleným trampem a tak důvěrně znám obě strany – jak ochranářské, tak trampské, a vím, že tyto světy jsou úzce propojené a že nám oběma jde o jediné a to chránit přírodu a rozhodně ji neničit, tak jak je to panem Brezinou mylně interpretováno.

Nejsem ekolog – začátečník a teoretik. Již na střední škole jsem založila pobočku Hnutí Brontosaurus na naší střední škole, po přestěhování do Mladé Boleslavi pak neziskový spolek ZO ČSOP Klenice. Za 20 let se tato organizace stala největší ekologickou neziskovkou v okrese Mladá Boleslav, za kterou stojí v celém regionu mnoho práce, úsilí a úspěšných projektů. Již 2x jsem byla nominována na cenu Josefa Vavrouška. Při své činnosti se nebojíme zastat naší přírody, účastníme se správních řízeních a snažíme se zamezit nevhodným zásahům do naší přírody.

Postavili jsem se proti logistickým halám v Kosmonosech.

Zabránili jsme výstavbě bytových domů na Štěpánce – pořad Nedej se.

   • Za 20 let jsme na 29 místech Mladoboleslavska vysadili 1 673 stromů a 375 keřů. Obnovili jsme několik sadů, polních cest, vysázeli stromy podél silnic 2. a 3. třídy.
   • Na 16 místech Mladoboleslavska, Českolipska, Jičínska jsme vybudovali tůně v celkové rozloze 3000 m2.
   • Za 20 let jsme uspořádali celkem 249 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 27 016 osob.
   • Pravidelně pečuje o 20,2 ha cenných luk Mladoboleslavska a Nymburska.

Spolupracujeme na mnoha projektech s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, pana ředitele Ladislava Pořízka znám osobně, je to velice slušný a pracovitý člověk. Hluboce se mi jako celoživotně angažujícímu se člověku v oblasti ochrany přírody nelíbí styl dopisu, který byl na Ekolistu zveřejněn. V článku je mnoho polopravd, nepodložených tvrzení, které by se mohly dokonce interpretovat i jako lži či pomluvy. Proto je také v dopise v některých odstavcích uváděna nejmenovaná osoba, aby text nebyl právně napadnutelný.

Na základě své dvacetileté zkušenosti odmítám lživé teze, že od roku 2008 na Kokořínsku dochází ke kolapsu ochrany přírody z důvodu ilegálního táboření. Tento panem Brezinou účelově šířený nesmysl vyvrací i mezioborové vyjádření předních akademických pracovníků, které bylo zveřejněno mimo jiné také na Ekolistu.

Dokonce je tento údajný kolaps ochrany přírody vztahován k významné evropské síti Natura 2000 a je zde vyhrožováno eskalací do EU. Některá obvinění jsou přímo absurdní. Například ta, že nevybíráním pokut na území v gesci regionálního pracoviště AOPK vznikla hospodářská škoda.

Práci CHKO Kokořínsko-Máchův kraj znám dobře a nikdy jsem si nebyla vědoma selhání, nečinnosti a nebo cíleného odmítání řešení problémů. Práce této správy si vážím a stojím za ní. Jako dlouholetý člověk angažující se v oblasti ochrany přírody a s regionálním pracovištěm CHKO Kokořínsko dlouhodobě spolupracující bych ocenila, kdybyste se za pana Ladislava Pořízka postavil veřejně i Vy, pana Pelci, jako nadřízený orgán - ředitel AOPK.

Myslím, že vzhledem k tomu, co na poli ochrany přírody pan Pořízek udělal, si to plně zaslouží. A myslím, že to není jen můj názor.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.


reklama

 
foto - Vrbová Milada
Milada Vrbová
Autorka je předsedkyně ČSOP Klenice.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist