https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-kminek-spravedlnost-a-dobro-je-zakon-nad-zakony.komentar-k-deni-v-roverkach-z-pohledu-mistniho-obcana
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Kmínek: Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony. Komentář k dění v Roverkách z pohledu místního občana

5.3.2024
Na ilustračním snímku převis Tisícový kámen.
Na ilustračním snímku převis Tisícový kámen.
Latinské přísloví užité v titulku a jeho obecná platnost vnáší do nynějšího džihádu aktivisty Breziny v Roverkách obecnější pohled. Podobně jako dobrá daňová poradkyně se Brezina obratně ohání zákony, aniž by si přiznal, že zákony jen dílčím způsobem zakotvují jakási pravidla, ale ani při nejlepší vůli nemohou postihnout veškerý život v jeho reálné a dynamické podobě.
 
Prostě vysoko nad lidskými zákony je jakási vyšší spravedlnost jakožto kýžený výstup věčného boje dobra se zlem. Francouzský ekonom Frederic Bastiat již v roce 1848 napsal: „Mnoho lidí nesprávně trvá na tom, že věci jsou oprávněné, jelikož je zákon umožňuje. Občan je postaven před krutou volbu mezi ztrátou svého smyslu pro morálku a ztrátou respektu k zákonu“.

Abych byl srozumitelnější, uvedu příklad: Dejme tomu, že vás znenáhla se objevivší příbuzný podlým způsobem připraví o dům po vašich rodičích, o který jste se léta starali a nemálo do něj investovali. Příbuzný tak učinil v rámci zákonů – jinak by to neprošlo katastrem. Ano - učinil tak podle „práva“, měl na to ale morální právo?

Pokud jste došli ke stejnému názoru jako já, pak jistě seznáte, že jakýsi Brezina nemá morální právo ovlivňovat zdejší poměry, jestliže nikdy pro ně neudělal prvotně něco dobrého. Že jeho nynější snaha není motivována obecným dobrem, ale osobními ambicemi.

Materiální požitky patrně žádné, tedy diagnóza jasná – chorobná snaha se zviditelnit. Neméně jasné je, že zviditelnit se zlem dá méně práce než se zviditelňovat dobrem, a dodejme, že dobro nemá potřebu se zviditelňovat, to by poněkud popíralo samu svoji podstatu.

Oba nedávné pořady ČT „Nedej se!“ (zde a zde)z doby svobody slova mě krutě a neodbytně připomněly normalizační kampaňovité lhaní a štvaní proti představitelům nezávislé, tedy nekontrolovatelné kultury. Nezávislost a nekontrolovatelnost z důvodu ignorace zápisů do veřejných rejstříků, to je jeden ze zásadních aspektů, kterým i trempink dráždil a k potlačování vyzýval každý společenský režim.

V jistém směru bylo ovšem marné cinkání klíči v listopadu 1989, jestliže se neodzvonilo zlu dřímajícímu v mnohých osamělých lidech, asociálech. Pak naopak oni využívají dnešní relativní svobodu k tomu, aby naplno projevili své frustrace a závistivě kazili radost jiným. Chápal bych to jen v případě, kdy by dotyční onomu frustrovanému jedinci působili bezprostřední nepříjemnosti, jak praví zákon, „obtěžovali by souseda nad míru přiměřenou“.

A jsme u meritu věci: Ivan Brezina není totiž vůbec naším sousedem, bydlí bezmála 100 km odsud, a nikdo z místních jej o nic nežádal. Jsem občanem Dřevčic, nejsem Roverský patriot, ale jsem lokální patriot, až do nedávného odchodu do důchodu jsem pracoval ve zdejší veřejné správě a tedy mohu dosvědčit, že trempink v Roverkách je všemi místními dotčenými stranami brán jako přirozená záležitost, která nikomu ze zdejších nevadí.

Mnozí místní občané často i neznámým trempům přirozeně tykají, jejich výskyt ve skalách berou jako něco odvěkého i hajní všech čtyř dominantních vlastníků lesa, myslivecký hospodář někdy komentuje jen ty, kteří se neumějí chovat, a neboť jim říká „papoušci“, je jasné, koho tím myslí (kdo by taky měl radost z návalu lidí, jejichž kontakt s přírodou se děje jen prostřednictvím GPS přístroje v ruce).

Státní ochrana přírody dosud respektuje to, že trempové tu byli dříve než CHKO (čili svým způsobem by měli být též chráněni) a kvituje aktivity zdejších trempů jednoznačně krajině prospívající.

Až na výjimky stavební úřad nepovažuje trempské kempy za stavby. Místní hasiči na základě neblahé zkušenosti z „covidových prázdnin“ vidí jasné nebezpečí ve vyhnání táborníků zpod převisů – teprve poté věští nebezpečné množství lesních požárů, založených nezkušenými turisty ve volném prostoru na lesní hrabance.

„A takhle si tu ke všeobecné spokojenosti všichni žijeme“, chce se říci, kdyby… Odpusťte ten vulgarismus, ale zkrátka je na místě – kdyby se nám tady do toho ne..al někdo cizí. Někdo, kdo tady není doma, nezná místní kulturu, tradice, mezi něž trempink spadá takovou měrou, že by jako kulturní dědictví zasloužil chránit či vlastně jen respektovat, a nikoli perzekuovat.

Trempink v českých zemích je světový unikát. Tak trochu navazuje na někdejší krajánky, formovaný a pojmenovaný je sice vlivy romanticko-americkými, ale pro jeho jedinečnou lokalizaci jej uvádím pod počeštěným termínem. Na základě etnografických studií se dokonce uvažuje o podání návrhu na UNESCO za účelem ochrany opravdu specifického a svérázného kulturního dědictví, které představuje. Určitým předvojem tohoto úmyslu je možná skutečnost, že letos dostal Náčelník (tedy Miloslav Nevrlý) od prezidenta republiky státní vyznamenání – medaili Za zásluhy.

Copak ten samý stát vzápětí popře odkaz Miloslava Nevrlého jen proto, že jsou teď jeho úředníci přes paragrafy vydíraní osamělým štváčem? To je druhý moment, který mě zdvihá ze židle (do lesa, do undergroundu) – ten člověk je nejen cizák, ale je to jen jedinec, nikoli nějaká společenská skupina.

Situace trochu evokuje osud kořenářek a přírodních léčitelek na moravskoslovenském pomezí, popsaný v oceňované knize „Žítkovské bohyně“: Svoji bohumilou činnost prováděly od středověku, všechna staletí, žárlivou církev i všechny politické režimy přežily, aby nakonec nedávno vymřely sveřepou snahou jediného frustrovaného a účelově kolaborujícího jedince. Ta kniha je o dění dávném a dalekém, ale tady, u nás a teď, se opět odkudsi zjevuje démon v jedné ubohé lidské dušičce, aby si s rozkoší zaškodil, a to celé jedné významné a vysoce humánní lidské komunitě, která v sobě dosud uchovává tradice, znalosti a dovednosti dávnověku, které by lidstvo ještě mohlo jednou potřebovat.

Tremp nedělá pod převisem nic horšího, než jeho, tudíž i naši mezolitičtí předci. Je záhodno si přiznat jednu skutečnost: Uvádí se, že v ploše Čech je jen jedno procento původní přírody. A Roverky to rozhodně nejsou… Likvidací trempských tábořišť se tato situace nezlepší ani o píď.

Z kraje devadesátých let jsem měl tu čest prostřednictvím Josefa Vavrouška hovořit s opravdovou environmentální osobností - prof. Meadowsem, jedním z autorů 1. studie Římského klubu, která pod názvem "Meze růstu" v roce 1972 svými pragmatickými závěry šokovala svět. Shodli jsme se v pohledu na globalizaci, společně vyjádřili obavy z výstupů ekologického osvícenství, pokud si nedokáže udržet odstup od vlivu oligarchů, a především jsme se shodli na tom, že jediná opravdu trvale udržitelná cesta lidstva je jeho dezintegrace do lokálních co nejvíce soběstačných komunit.

A shora jsem popsal, že trempink v Roverkách je fenomén, který žije v jakési symbióze se všemi subjekty hospodařícími ve zdejší krajině. V dějinách lidstva narušovaly takové stavy rovnováhy chorobné ambice jednotlivců. Ve středověku i novověku je uplatňovali dědici mnohdy již zdegenerovaných panovnických rodů, dnes to jsou politici, dostávající se k moci marketinkovými nástroji. Vedle nich pak současné technologické možnosti poskytují prostor uškodit a zlo páchat i jednotlivým, sice zvrhlým, nicméně alespoň v něčem docela šikovným občanům.

Tímto článkem sice nad současnou situací hořekuji, ale na druhou stranu jedno je jisté – uškodí, ale nezničí. Trempové v sobě nosí a hájí lidské hodnoty jako věrnost idejím, sounáležitost s bližními, pravé kamarádství i osobní čest, které lidským komunitám pomáhaly přežít mnohem horší doby.

Zrození každého z nás je čistě přírodní proces či projev a vlivem pohodlné civilizace to pouto s přírodou většina z nás časem ztrácí. Krajánci, vandráci, tuláci a trempové si jej v sobě uchovávají víc než mnozí přírodovědci, a tak jestliže jejich vnímání přírody přebírají jejich děti, je to nejpřirozenější a nejlevnější ekologická výchova, jakou si lze představit, a dnes navíc tak žádoucí. Není totiž jen o pouhém sdílení informací, ale o vytváření hodnotového žebříčku, opřeného o prožitou realitu světa pod širým nebem.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Petr Válek napsal Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci kauzy trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a konkurzu na vedoucího správy CHKO


reklama

 
foto - Kmínek Petr
Petr Kmínek
Autor je obyvatel Dřevčic.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (117)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

fi

5.3.2024 08:21

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
pa

pavel

5.3.2024 08:47 Reaguje na

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JU

Jiří Uher

5.3.2024 08:48 Reaguje na

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
OT

Ondřej T.

5.3.2024 09:50
Budování srubů, přístřešků a kadibudek v lese (navíc v CHKO) není žádným nositelem "spravedlnosti a dobra" ani žádným "nositelem lidských hodnot jako věrnost idejím, sounáležitost s bližními, pravé kamarádství i osobní čest", ale bohužel je to projevem buranství, sobeckosti (pokud si nějaký kout vyplním svým srubem, nemůže tam již nikdo jiný), neúcty k zákonům (viz dále) a pohrdáním právy ostatních (právo užívat danou krajinu mají všichni a ne všichni ji chtějí mít "vyšperkovanou" stavbami několika málo osob). Interpretace zákonů versus spravedlnosti a morálky v textu je poněkud svérázná (jsem právník, takže o tom něco vím), naopak je třeba připomenout:

- zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 26) - na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno mj. tábořit a rozdělávat ohně mimo zastavěná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

- lesní zákon (§ 20) - v lesích je zakázáno mj. narušovat půdní kryt, stavět oplocení a jiné objekty, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

- stavební zákon - sruby apod. jsou nepochybně ("černé") stavby dle stavebního zákona (§ 2 odst. 3 "starého" stavebního zákona), ať si o tom místní stavební úřad myslí cokoli.

Chodím též na čundry, spím "pod širákem" a nedělá mi potíže výše uvedené v lese či v jinde v krajině dodržovat. Příznivci zachování stávajícího stavu prezentují danou situaci jako boj proti trampingu (a jeho tradicím a hodnotám), ale není tomu tak - je to jen snaha o to, aby se lidé chovali slušně k přírodě a k ostatním navzájem, s čímž se neslučuje budování rozličných staveb v místech, kde si to někdo usmyslí (a kde je to navíc zcela opodstatněně zákonem zakázáno).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2024 10:28 Reaguje na Ondřej T.
Ano zákon je zákon, ale je dobrý? Pokud není nikde možnost tábořit
mimo kempy plné aut, tak si romantici hledají utajená místa někde
v lese. Pokud nikde nejsou postaveny chaty k přespání, jako ve
Skandinávii a jinde, tak se staví načerno přístřešky. Pokud něco
nesmyslně oficiálně zakazuji, tak zákonitě vybízím odpůrce k tomu
porušování zákazů. To věděli lesníci od dob vzniku trempinku, kdy
se s trempy dohodli na místě k táboření i na trempské boudě a na
oplátku měli jisté brigádníky a hlavně dozor nad tím místem od
samotných trempů, kteří si toho vážili a chovali se k místu jako
by bylo jejich. Hlídali si ho před cizími, kteří nedodržovali ta
nepsaná osadní pravidla a kteří nebyli vítání ani lesníky. Stačí
zalovit ve starých časopisech a filmech pro pamětníky, kde jsou
k vidění trempské boudy a tábořiště s ohni v lesích a nikoliv
podle nesmyslného zákona 50 metrů od lesa, protože takové místo
by muselo být snad pouze uprostřed obrovské louky, či v poli. Ten
zákon je čistě represivní ve smyslu nedovolit mimo bivakování nic.
Navíc nevidím rozdíl mezi zválenou trávou pod stanem a nebo pod
karimatkou bez stanu a největší požár v Chile se podařilo založit
českým "turistou" od pouhého vařiče a nikoliv od táboráku. Když
je někdo osel, tak les podpálí i nedopalkem a nebo záměrně jako
v NP ČŠ. Možná by bylo dobře zveřejnit statistiku lesních požárů
a jejich příčin, kterým vévodí nedopalky cigaret, ohně buřtíkářů
a pálení klestí profesionály. O ohních trempů jsem už dlouho ani
neslyšel a když, tak se mohlo jednat i o provokaci. Nám se to
snažili kdysi od ohně vykázáni lidé provést taky, když po našem
odchodu oheň znovu rozdělali a povolali revírníka. Ten nás ale
znal a shodou okolností byl při hašení ohně s námi. Hned mu bylo
jasné, že jde o provokaci a na ty provokatéry se zaměřil, aby
tam nekazili "vzduch" vzájemného porozumění. Taky na boudách
nelpím, ale leckdy dám za vděk přístřešku, který někde stojí
a kde zbytečně nezmoknu. Bezzubost stavebního zákona neschopného
zabránit obrovským stavbám nenahradí metál za likvidaci několika
přístřešku někde ve skalách a vyhnání trempů z tradičních míst
nenahradí stavby honosných chat a hotelů o pár stovek metrů vedle.
Opět jde o alibi, že se koná tam, kde to lze nejsnáze, když už se
nekoná tam, kde na to schází odvaha.
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.3.2024 10:56 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, souhlas. V NP ČŠ nezapálil les "někdo", nýbrž ochránce, dodám.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2024 11:20 Reaguje na Jarka O.
To byl podle mne osel, který se zhlédl v názorech
"vědců" o prospěšnosti požárů lesa pro přírodu. Pár
let tomu mne zde doslova rozzuřil názor P. Čížka
(entomolog) hájícího požáry lesů. Už tehdy jsem
upozornil na zlehčování požárů lesů s možností,
že někdo vezme "nápravu" přírody do svých rukou
a škrtne zápalkou. Stalo se a následky jsou tu.
Některým lidem lze myšlenku na jejich čin přímo
vnuknout a není třeba je ani úkolovat, protože
to už udělají z přesvědčení. Chtějí "pomáhat" po
svém a radikálně. Pouze nedomyslí následky a ti,
kdo jim myšlenku vnukli jsou beztrestní. Já to
považuji doslova za navádění zakládat požáry v
zájmu přírody a zvyšování biodiverzity!
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.3.2024 15:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Neznáme ho, ale představuju si, že to byl psychicky slabý jedinec zmatený ideologií CO2 oteplování. Taky se říkalo, že šlo o pomstu.
Řízené ohně mi nevadí, protože některé rostliny je potřebují na vyklíčení nebo zmlazení porostu, ale to je něco jiného. Hlavně aby někdo krom zločinců v budoucnu ještě uměl zacházet s ohněm..
Odpovědět
OT

Ondřej T.

5.3.2024 12:08 Reaguje na Břetislav Machaček
zákon je jasný, umožňuje tábořit na místech "vyhrazených orgánem ochrany přírody", a to nejsou případy, které se zde řeší - "tolerance" tohoto ze strany CHKO nelze vykládat jako "vyhrazení" (jinak žádný zákon nezakazuje umisťovat stavby do 50 m od lesa).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2024 16:58 Reaguje na Ondřej T.
Těch míst povolených podle dikce zákona k rozdělání ohně je takřka NULA, protože 50 m od lesa je u nás
utopie. No a co je považováno za les? Jeden strom,
dva, deset, či sto? Pokud jeden není lesem, tak ho
nezachvátí oheň a z něho se oheň nebude šířit dál?
Ona i nesklizená louka na které by byl oheň 50 m od
lesa může vzplanout a oheň doputovat až k lesu. Je
to o míře tolerance ochranářů a zodpovědnosti těch,
co ten oheň hlídají a uhasí. Je zajímavé, že třeba
táborák deset metrů od lesa je na pokutu, ale komín
kamen s jiskrami nějaké chaty může být přímo v lese.
Je to i o buzeraci nemajetných, kterým nedovolím
ani stan a ohýnek, ale jiným klidně chatu s komínem, krbem a uzákem přímo v lese. No a nebo rovnou vatru
při pálení čarodejnic a jiných oslavách. Jó na ten
chudej lid musí bejt přísnost! Moudří lide na CHKO
to táboření tolerovali do doby mediálního nátlaku
panem Březinou a pokud dojde i na změnu vedení CHKO,
tak možná zakážou ke skalám i vstup, protože tam
najdou něco vzácného potřebující klid a ochranu.
Uzurpace přírody pro vyvolené pokračuje mílovými
kroky a nezbývá, než už pouze vzpomínat na moudré
lesáky a ochranáře dob dávno minulých.
Odpovědět
ig

5.3.2024 19:55 Reaguje na Ondřej T.
Ano, máte úplnou pravdu. Ty zákony stojí za pendrek a měly by být zrušeny. Lidi, kteří se cítí být majiteli přírody a diktátory morálky, by měli být uvolněni ze všech rozhodovacích funkcí.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.3.2024 22:47 Reaguje na Ondřej T.
Naprosto s vámi souhlasím. Ty vámi zmíněné zákony jsou rozumné a opodstatněné a je dobré je dodržovat.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 07:59 Reaguje na Ondřej T.
ok Ivane, je dobře že když už si to napsal, dáš to všude ....
Odpovědět
JB

Jan Bednář

7.3.2024 10:27 Reaguje na Ondřej T.
Že ty budeš taky Ivánkův poskok?
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.3.2024 10:55
Že někomu vadí tak skromné využití volného času v lese, kde si teda přetáhne kládu, udusá místo na oheň a dovolí si přespat na natrhaném listí, a vytvoří se kolem této maličkosti taková hysterie, je na zvracení. Zákon 114 mluví o sociální udržitelnosti a o tu zde jde. Naopak asociální jsou snahy trestat vedoucího CHKO za přimhouření oka nad místními lidmi a starými tábořišti, a vymáhání litery zákona naroubovaného na to území, i když reálná škoda na přírodě je nulová. Toto jakož i jiná území neměla být ze sociálních důvodů v CHKO, jsou to obdělávaná území a kulturní krajina sloužící lidem.
Jaká je škodlivost pro přírodu ve srovnání s postavenými stezkami v korunách stromů pro turisty přijíždějící z dálky auty?
Odpovědět
OT

Ondřej T.

5.3.2024 12:05 Reaguje na Jarka O.
Podstatou věci ale není "přetažení klády" či "přespání na natrhaném listí", ale budování srubů, kadibudek ad. objektů; tramping a "sociální udržitelnost" lze zajistit a provozovat i bez budování tohoto (navíc na místech, kde to je opodstatněně zakázáno)...
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.3.2024 15:22 Reaguje na Ondřej T.
Sruby byly už zrušeny, ale vadí i posezení a tramping, protože k trampingu oheň patří a býval povolen hajným na vyhrazených místech, která se dostala do CHKO. V článku jde o rozpor mezi zákonem a drobnou činností člověka. Podstatou věci je, co s těmito „zločiny proti přírodě“. Legalizace je možná, i tolerantní postup, hlavně proto, že predátorem je tu vznik CHKO v kulturní krajině a tím pádem působnost 114/92, a asi hodně pomohla korona a digitalizace. Zájem o domácí výlety po konci zákazů zase opadl. Kvůli této aféře se stanou jiné věci. Ubyde trampů i turistů, přibyde frustrace, „aktivních spoluovčanů“ a vyklízení krajiny i jinde. Jestli to krajině, přírodě, zdraví, i ekonomice, a mezilidským vztahům nějak prospěje, si zodpovězte sám.
„§ 1:Účel zákona
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji ... Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“
Účel zákona nenarušuje budka v lese ani místní tramp pod převisem u ohně, zato masovost vlivem novinářova internetového zvadla je tam navíc.
Odpovědět

Radek Čuda

8.3.2024 15:35 Reaguje na Jarka O.
"... býval povolen hajným na vyhrazených místech, ..." ... ale o to tady jde, aby když tam ta tábořiště už mají být, tak ať je to se souhlasem vlastníka pozemku a, když už to teda je ta CHKO, správy.

Pokud by toto bylo naplněno, tak to může vadit komu chce, ale prostě smolík a dotyčný si může trhnout.

Jenže ono není ...
Odpovědět

Radek Čuda

5.3.2024 14:28
Já nechci být nějak hnusný, bo oceňuji, že se pan Kmínek podepsal a je tedy jasné o koho jde, stejně jako že se o svůj kraj zajímá a stará se ... viz ta alej z před pár let.

Co mu ale zcela uniká je fakt, že tady nejde o nějaké vymýcení trampingu na Kokořínsku, max možná pár extrémistům, ale o nějaké nastavení pravidel a jejich dodržování, kdy situace je min posledních 15 let horší a horší, bo správa CHKO léta dělala že nic a jednoznačně se ukazuje, že pokud se to nechá volnému vývoji, tak se ten trend fakt nezlepší.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 17:58
Dozvěděli jsme se tedy, že jakýsi důchodce z Dřevčic má na věc jiný názor a rád by tam ty černé rekreační stavby zachoval. Pane Kmínku, za váš názor děkujeme! Co ale myslíte, čím se úřady musejí řídit? Názorem nějakého pana Kmínka, nebo zákonem?
Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 19:46 Reaguje na Ivan Brezina
Ivane tvoje pražce na tvém i cizím pozemku na tebe volají NECH NÁS EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT šup šup Ivánku dej se do toho.
Odpovědět
JJ

Já Já

5.3.2024 20:42 Reaguje na Ivan Brezina
Ivane, umíš i něco jinýho než urážet? A co tvoje chození na místech, kde to je zakázané? A ještě se s tím chlubit na svém facebooku.
Odstraň si svůj ekoprů*er na zahradě v Kruhu a radši už mlč. Akorát se víc a víc ztrapňuješ. Radši se doma mazli se svým nožem z kopí, které bylo před 2000 let vyrobeno z Toyoty Hilux a dej už všem pokoj.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

5.3.2024 21:39 Reaguje na Já Já
Naopak, letos to nabere grády. Zmizí 38 ilegálních tábořišť.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

5.3.2024 23:16 Reaguje na Ivan Brezina
Tak grády nabere ten tvůj nebezpečný odpad na tvém i cizím pozemku Ivánku až ho budeš uklízet. Všiml jsem si že tu haldu pražců co jsi měl složenou u potoka už jsi odklidil. Kdy se pustíš do toho zbytku ty pražcový ekologu.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 03:30 Reaguje na Pavel Já
Nic jsem neodklidil, nemám důvod, nic to neporušuje. Ale 19 kempů v Roverkách loni zmizelo, všiml sis? A to byl teprve začátek.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 08:09 Reaguje na Ivan Brezina
hrdina a bojovník proti trampům, největším škudcum přírody .... nebo ne? Když máš tak na srdci tu ochranu přírody Ivánku a si tak skvělý novinář, kolik si toho napsal třeba o otravě Bečvy, o systémových chybách v inspekci, která maskovala vyšetření skutečného viníka této brutální otravy? Co je proti tomu chatka v lese. Nenapsal si nic proto že tě živí Babiš, ten který dosadil chemika ze své chemičky na místo ministra ŽP aby zlikvidoval ochranu přírody tam, kde by bránila zájmy holdingu? Kde ty, součást k přírodě bezohledné agrofertizace ČR bereš tu drzost předstírat že něco chráníš? Chce Bureš něco postavit v CHKO nebo co se děje? Kdy to konečně vybalíš? Nebo to nevybalíš protože si to už tak zpackal a naštval při tom tolik lidí, že by se provalení skutečných záměrů stalo nebezpečný i PRistovi co za ním stojí?
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 12:46 Reaguje na Ivan Brezina
Nevšiml nějaké kempy neřešim ale vadí mě tvoje estébácké moresy,vyhrožování,vydírání,udávání a rasistické kydy tvých vlezdoprdelků. Ale hlavně to tvoje pražcové veledílo v Kružském potoce ty rádoby ekologu.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 17:39 Reaguje na Pavel Já
Vadit ti může cokoli, ale je to fuk. Podstatné totiž je, že s ničím nic neuděláš, což víš sám nejlíp. No a rozdíl mezi námi dvěma je právě v tom, že já to dotáhnu do konce. Ale už se točíme v kruhu, čus bus:-)).
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 18:58 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

7.3.2024 09:25 Reaguje na Ivan Brezina
ty tak leda dotáhneš do konce zveřejnování rasistických kydů tvých poskoků nebo tvoje výzvy ke spáchání trestného činu. jsi jen LHÁŘ BREZINO.
Odpovědět
JV

Jan Valla

7.3.2024 05:20 Reaguje na Ivan Brezina
Vy jste neodklidil. Jen jste to nechal odvézt, jak prozrazuje fotografie.
Odpovědět
JJ

Já Já

6.3.2024 07:06 Reaguje na Ivan Brezina
Tebe by měl vyšetřit psycholog, protože tvá duševní nemoc nabírá grády.
Zajímavé, že pražce jsi odklidil a teď říkáš, že ne. Ty jsi sedmilhář.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 16:54 Reaguje na Já Já
Pražce si zřejmě odvezl jejich majitel, o cizí stavební materiál se nestarám. Pro mne je podstatné jen závěr úřadů, že na mém pozemku se nic nelegálního neděje. Ale tato diskuse je o likvidaci nelegálních staveb a tábožišť v CHKO Kokořínsko, nikoli o stavebním materiálu, který mi nepatří.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

6.3.2024 16:58 Reaguje na Ivan Brezina
Lžeš Brezino! Sám jsi napsal že pražce jsou tvoje a jsou na tvém pozemku!
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

7.3.2024 10:02 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.3.2024 22:44
Budování srubů, přístřešků a kadibudek načerno v lese (navíc v CHKO) je oprávněně podle zákona zakázáno, zrovna tak jako rozdělávání a udržování ohně v lesích a táboření mimo vyhrazená místa. Není to boj proti trampingu, nikdo tam nehodlá zakazovat pobyt těm, co se budou chovat slušně k přírodě a k ostatním. K trampským tradicím patří spát „pod širákem“ (maximálně pod nějakou plachtou) s hvězdami nad hlavou. Ti, co potřebují ohniště s lavičkami, na spaní přístřešek, případně touží po hlučném potlachu u ohně, mohou navštěvovat např. tradiční trampské osady nebo jiná místa k tomu oficiálně vyhrazená. Tohle není o zákazu trampingu jako takového, o nocování v přírodě jako takovém. Tohle je prosté vymáhání práva a je důležité, aby se něco podobného ve velkém nerozšířilo dál.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 09:14
Ale ta Kmínkova představa, že pár důchodců z nějaké vesničky peticí rozhodne, jestli u nich zákon 114/1992 na ochranu přírody a krajiny platí nebo neplatí... Lepší vtip už jsem dlouho neslyšel. Kmínek by se se svým humorem uplatnil v Televarieté. Podle stejné logiky by skupinka developerů mohla sepsat petici, že chtějí uprostřed CHKO postavit resort, a správa CHKO by řekla: "Aha, tak to pardon, jen si stavte, když jste si to teda podepsali!"
Odpovědět
PK

Pavel K.

6.3.2024 11:24 Reaguje na Ivan Brezina
Vy už jste se pane Brezino tak zdiskreditoval, že byste měl spíš chodit kanálama než tu dál prudit. Je až neuvěřitelné, kolik zlé krve dokáže udělat jeden umanutý člověk, který ve svém ujetém křížovém tažení proti trampům ztratil jakékoliv zbytky soudnosti. Asi ale nejsem sám, komu připadá, že se vaše snahy postupně obrací do pravého opaku, léta se zdálo, že tramping spíše skomírá a teď to vypadá, že o mýtické postavě Kulbáby se u trampských ohňů bude vyprávět ještě za sto let...
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 14:26 Reaguje na Pavel K.
Váš názor, myslete si co chcete. Za mne je podstatné, že všechny ty peleše poškozující chráněnou přírodu z CHKO zmizí. To je moje práce novináře ve veřejném zájmu.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 14:47 Reaguje na Ivan Brezina
novináře? pročpak pan novinář nenapsal ani řádku k daleko podstatnější devastaci přírody, když se kolem DEZY otrávila celá řeka? bylo to jen proto že DEZA patří jeho chlebodárci, který ho platí jako redaktora i když skoro žádné články nepíše a je otázka jakou práci ta vymyšlená pozice kryje?
Odpovědět
PK

Pavel K.

7.3.2024 08:37 Reaguje na Ivan Brezina
Už jen váš slovník o peleších atd. svědčí o tom, že vám nejde o dodržování zákonů, ale o osobní mstu. O osobní mstu svobodným lidem, kteří vás dávno prohlédli a dovolují si z vás dělat srandu. A možná v tom máte i jiné zájmy, čemuž vaše předchozí antiekologické angažmá a styky s pochybnými politickými existencemi napovídají... Vám o ochranu přírody nejde a nikdy nešlo.
Jinak doporučuju čtenářům Ekolistu videopodcasty Trampské války na Info.cz, je tam dost o kořenech této "kauzy" a o jejích odborných aspektech vzhledem k ochraně přírody atd.
Odpovědět
HJ

Hana Jandíková

6.3.2024 16:36 Reaguje na Ivan Brezina
Pane Mgr. Brezino, že místo polemiky s názory a zájmy místních, vyjádřenými panem Ing. Kmínkem, volíte manipulativní techniku manipulátorů, psychopatů apod. zvanou "nálepkování" k jejich zesměšnění a znevěrohodnění, svědčí naopak o tom, že jejich názory jsou pádné a oprávněné.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.3.2024 11:42
Nuzák nám, soudruzi, za 30 let zvlčel. Žil si jak pán, cestoval si, stavěl si jako my, na vojáčky si hrál, o amerických základnách zpíval, zákony zlehka bral. Tudletu svobodu planeta nemůže déle vydržet. Ale proč mu nakonec nedovolit poznat pravou romantiku, když usárnu už má, konzervu na pár dní dáme, oheň, spaní pod širákem, prací na terénních úpravách si užije, cestu vlakem zaplatíme. A nebude nám rýt v našem lese, nýbrž na takové větší louce v dáli, o které on sní, i příroda se mu tam zalíbí. Nazdar.
Odpovědět
PE

Petr Elias

6.3.2024 12:06
Také evidentně v sobě mají hodnoty tahání bordelu do lesa. ;)

Pokud by se autor vyvaroval všech blábolů o ďáblu Brezinovi, domněnek o ,,krajáncích,, jako o jakémsi etalonu dobra a držel se tématu a věcných argumentů, udělal by mnohem lépe.

Bordel do lesa nepatří autore (a je buřt že ho povařujete za ,,kulturní dědictví,,) a je správné ho uklidit. ;)
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

6.3.2024 14:29 Reaguje na Petr Elias
Ano, už se uklízí, a úklid bude pokračovat. Letos z CHKO zmizí 38 ilegálních tábořišť, příští rok zbytek.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

6.3.2024 14:45 Reaguje na Ivan Brezina
soudruh Brezina svuj pětiletý plán překročí o 150% ...... akorát že vůbec .... jinak je moc hezké jak si tu ruzné Brezinovy klony spolu hezky povídají .... konečně ta postavička dokáže žít v harmonii alespoň s někým....trochu narcistické, ale každý s těmi lidskými vlastnostmi nějak začínal :-)
Odpovědět
JV

Jan Valla

7.3.2024 05:47
Pan Brezina, ohledně pražců opětovně nemluví pravdu. Již v samém počátku zjistila ČIŽP OOH dne 13.března 2023, místním šetřením, že majitelem pozemků na nichž se železniční pražce nacházejí je fyzická osoba Ivan Brezina. A dne 28.11.2023, na základě obdržení výsledků ukoušek- ekotoxikologických vyšetření konstatoval, že tyto železniční pražce jsou nebezpečným odpadem ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. (volně citováno z příslušných dokumentů)
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

7.3.2024 20:54 Reaguje na Jan Valla
No ale Honzo, víš, ČIŽP je ze zákona oprávněna kontrolovat pouze právnické osoby. Tím se ti ovšem ta bizarní historka poněkud zhroutila, že?:-)).
Odpovědět
JV

Jan Valla

8.3.2024 08:41 Reaguje na Ivan Brezina
Tak pane Brezino, nikdy jsem Vám netykal, prosím o stejné. To, že nemluvíte pravdu je doložitelné. "Oblastní inspektorát Liberec Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 1 Liberec 26. 9. 2023....V závěru sdělení je uvedeno, že oblastní inspektorát ČIŽP z pohledu ochrany vod prošetřuje použití železničních pražců ke stabilizaci břehu Kružského potoka. K tomu je nutno dodat, že ČIŽP tak učinila, přestože není v uvedené věci oprávněna provádět kontrolu, resp. ukládat osobě odpovědné za zjištěný stav potřebná rozhodnutí - novelou vodního zákona č. 113/2018 Sb. byla ČIŽP od 1. 1. 2019 odňata kompetence kontrolovat fyzické nepodnikající osoby.ČIŽP
tak nad rámec svých povinností zadala akreditované laboratoři
zajistit odběr vzorku z předmětných pražců a provést jeho zkoušku ekotoxicity (tzn. vyloučení jejich nebezpečných vlastností)."
Veškerou dokumentaci o tomto, a také výsledky testu i vyjádření Státního zdravotního ústavu o tom, že se jedná o nebezpečný odpad, najde každý slušný (nebanující občan) na FB stránce Brezinovy pražce. https://www.facebook.com/groups/696312182562508 (Vy tedy asi ne, neboť Vy jste ten silně banující.)
No a ještě k těm kempům, když už je zde o nich řeč. Moje práce na Vašich pražcích (prokázání jejich škodlivosti) má společné s kempy pouze jedno. Vy se "snažíte ochraňovat přírodu", ale sám jste schopen ve prospěch vlastního blaha,(i jako člověk RNDr. et RNDr. kterému je škodlivost pražců v pokoku naprosto jasná), spáchat takovou nehoráznost a (s promihutím čtenářům) prasečinu.
No a protože je to vše prokázáno, snažíte se Vy a celý Váš spolek škodit a mstít se kde se dá. Dokladem toho je založení falešné FB stránky, která má budit dojem, že jsem ji založil já a že v oblasti Brd mapuji trampské kempy, po vzoru vašeho spolku, na Roverkách. Jste zlí a nečestní lidé.
PS. Pokud by chtěl EKOLIST věnovat se tématu poškozování přírodního prostředí Kružského potoku, tím, že tam má pan Brezina nebezpečný odpad, mohu poskytnouti k tomu veškerou dokumentaci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.3.2024 09:20 Reaguje na Jan Valla
To je síla. Zájem o článek by redakce mohla mít ( nejen redakce), když bude o poškozování prostředí.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 11:41 Reaguje na Jarka O.
Je to opravdu síla a je zvláštní že Brezina se ohání ekologickým vzděláním což ale není pravda. Kružský potok je pstruhová voda,cca 1.2km po proudu je zdroj pitné vody a obec Kruh je v ochranném hygienickém pásmu vodního zdroje
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

8.3.2024 12:09 Reaguje na Jan Valla

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 12:31 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 12:43 Reaguje na Ivan Brezina

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JV

Jan Valla

8.3.2024 13:52 Reaguje na Ivan Brezina
Tak to vezmem postupně.
1/Opětovně urážka ve Vašem stylu. Ale čekal jsem horší urážky, které máte v zásobě. Jistě Vás těší, že si nepřeji tykat, tak se potěšte se.
2/ "ČIŽP není ze zákona oprávněna ve věci konat a jakékoli její závěry (či výsledky testů) se tedy fyzických osob netýkají." Důležité je že konala, že se prokázalo, že ty pražce jsou toxické.
3/ "SZÚ nemá zákonnou pravomoc rozhodovat, co je a co není odpad". Výsledek vyjádření je jaký je. Je to úředně potvrzeno jako nebezpečný odpad dle zákona o odpadech. Je možné takový materiál prohlásit za pouhý stavební materiál? Popíráte odbornost výsledku testu ekotoxicity? 4/ Je úřední doklad o tom, že pozemek je Váš, pražce Vaše, akorát že tenkrát to byl prý stavební materiál, dnes tomu tak není, byl jste již i vyzván MÚ Jilemnice k odklizení. Byl, nebo nebyl? (Vím že popřete), doklad ale existuje.
5/Sdělte mi, prosím, co je na tom od začátku nezákonné?
6/ Ve vašem stylu: Četl jste, co jsem napsal? Napsal jsem, že Vy jste založil nějakou stránku? Tu stránku mohl založit kdokoliv, komu jste vašim (množné číslo) vystupováním dal námět na toto téma.
7/ No vidíte, a na záver opět jedna vaše jedovatá poznámka, která Vás asi uspokojila.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

8.3.2024 15:41 Reaguje na Jan Valla
Honzo, jenže když nějaká inspekce nebo ústav udělá něco, k čemu není ze zákona zmocněn, výsledek takového kroku je nicotný (nulitní) a žádné další úřady k němu nesmějí přihlížet ani z něj nic vyvozovat. Tady to máš vysvětleno pro truhláře: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paakt
Jinými slovy úředně není potvrzeno vůbec nic, jako kdyby vzorky ČIŽP neodebrala a neanalyzovala s SZÚ se k nim nevyjádřila. Obě tyto instituce k tomu nebyly právně zmocněny a překročily své pravomoci, tečka. Jistě jsi viděl film Kulový blesk, kde Máňa řiká, že to není směroplatný. I ta Máňa to chápe, takže bys to měl chápat i ty, truhlář z Mlčechvost. A ano, MÚ Jilemnice jsem vyzván byl, jenže následně se právě v odvolání prokázalo, že to rozhodnutí bylo nicotné. Takže jako kdyby nikdy nebylo vydáno a ten "doklad" nemá ani cenu papíru, na kterém je napsán. Je to asi stejné, jako kdyby ti starosta Martin Chmelík písemně přikázal, abys chodil s klaunským červeným nosem. I když je starosta, na takový příkaz jednoduše nemá zákonnou pravomoc, chápeš? A to navzdory faktu, že v pražcové kauze jsi prostě klaun. Nedosáhl jsi vůbec ničeho, jenom sis vysloužil nálepku umanutého kverulanta, jak MÚ Jilemnice potvrzuje zde: https://www.mestojilemnice.cz/modules/file_storage/download.php?file=10639a77%7C4622&inline=1
Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 15:47 Reaguje na Ivan Brezina
Ivánku at si tvrdíš co chceš je doložené že jsi napsal že ty pražce jsou tvoje a na tvém ale i na cizím pozemku a jestli tvrdíš že nejsou tvoje tak jsi jen obyčejný LHÁŘ!
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 17:06 Reaguje na Ivan Brezina
právní kličky PRisty Breziny, kterými se vykrucuje ze zcela jasných provinění na přírodě, ukazují přesně na to jak poctivá je jeho snaha o ochranu přírody před trampy, kteří takové zrůdnosti jako Brezina rozhodně neprovozují .... co na to ekolist? I ekolistu je jedno že si tu brutální poškozovač přírody ve všech měřítcích (od nebezpečného odpadu v potoku po zpochybňování GW) hraje na ochránce a ekolist mu to baští a dává mu k tomu prostor ?
Odpovědět
JV

Jan Valla

8.3.2024 20:04 Reaguje na Ivan Brezina
Ale pane Brezino, kde berete to sebevědomí, že Vy jste nadčlověk a ostatní jsou podlidé, které můžete urážet. Vždy jsem Vás oslovil slušně, od Vás se mi dostalo vždy jen urážek. Proč si děláte takovou ostudu u čtenářů a musí být Váš příspěvek smazán. Nechtějte, aby zde citoval všechny Vaše oslovení, kterých se mi od Vás dostalo. To by jste se čtenářům teprve představil v tom pravdivém světle.Jste přece studovaný a vzdělaný. Tuším, že jste napsal nevzdělanec. Vysvětlete mi, prosím, co je to nevzdělanec ve Vašem podání. Prostě Vaše zloba a msta vyvolává u Vás tyto reakce. Docela jste si naběhl, že jste se zde začal opětovně nesmyslně obhajovat. Proč to děláte, když pražce nejsou Vaše, pozemek není Váš, vše je právně nulitní a pražce prohlášené za nebezpečný odpad vlastně odpadem nejsou. Mám takový pocit, že ten klaunský červený nos nemám já, ale někdo jiný. Opravdu mi netykejte, ve straně jsem nebyl a krávy jste se mnou nepásl, protože vy jste studovaný a já nevzdělanec.
Odpovědět

Radek Čuda

8.3.2024 15:53 Reaguje na Jan Valla
Tak tohle mne zaujalo.

Já nevím nakolik má Březina v této věci máslo na hlavě ... možná jo a fest, možná ne ... ale tohle mi přijde dost divné.
Sám píšete ... "ČIŽP
tak nad rámec svých povinností zadala akreditované laboratoři
zajistit odběr vzorku z předmětných pražců a provést jeho zkoušku ekotoxicity (tzn. vyloučení jejich nebezpečných vlastností)."

To jako orgán státní správy, jedno jaký, bez souhlasu majitele pozemku a mimo svoji zákonem stanovenou kompetenci jen tak může k někomu naklusat na zahradu? Resp. zadat pracovníkům nějaké laboratoře tam naklusat, odebrat vzorky a provést jejich analýzu? To jako opravdu? Bo tohle mi slušně smrdí. Nehledě na to, že uvedené musela laboratoři uhradit a fakt by mne zajímalo, jak je to v souladu s řádným hospodařením s rozpočtovými prostředky.

K tomu bych fakt chtěl vidět veškerou příslušnou dokumentaci, protože takto podáno mi to přijde ale hodně přes čáru. Já se nemíním hrabat kvůlu Březinovi a nějakým pražcům v ZoV, ale pokud byjdu z toho, co jste sám napsal, tak ČIŽP mohla/měla/byla povinna uvedené podezření na porušení zákona příslušnému správnímu orgánu a ne konat nad rámec svých zákonných kompetencí.

Jo, a protože mi Miluna z Hor samozřejmě bude chtít napsat, že jsem jsem nějaké Březinovo alter ego, tak jako by se stalo:-))).
Odpovědět

Radek Čuda

8.3.2024 15:55 Reaguje na Radek Čuda
" ... povinna nahlásit ..." samozřejmě.

Tohle psaní do toho prťavého okna je mor:-/.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

8.3.2024 16:22 Reaguje na Radek Čuda
Milé alter ego, vystihlo jste podstatu věci. Valla se prostě točí na úkonu, který proběhl bez jakéhokoli zákonného zmocnění. Tedy jako kdyby neproběhl.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

8.3.2024 16:38 Reaguje na Ivan Brezina
Nebýt tvých pražců tedy nebezpečného odpadu na tvém ale i na cizím pozemku tak se nic nedělo ty rádoby ekologu. A na Reach se neodvolávej. Ale neboj se to tvoje veledílo z pražců začíná být populární v celé republice.
Odpovědět

Radek Čuda

8.3.2024 16:53 Reaguje na Ivan Brezina
No, popravdě řečeno, má podstata věci byla poněkud jiná. Ne, co tam kdo našel a nenašel a zjistil a nezjistil, a jaký jste nebo nejste lump. A taky ne jaké mohou a nemohou být případné důsledky takových zjištění v případném správním řízení.

Mne zaráží ta legitimita uvedeného jednání, kdy správní orgán v případě, který je zcela mimo jeho oprávnění a kompetence sám koná, místo toho aby danou věc postoupil tomu správnímu orgánu, který je k tomu příslušnou legislativou zmocněn a oprávněn.

A fakt by mne zajímalo, jak to všechno vlastně bylo, bo takto se to jeví jako nebetyčný bordel. To je jako kdyby památkáři řešili dopravní přestupky.
Odpovědět
JV

Jan Valla

9.3.2024 09:59 Reaguje na Radek Čuda
Vážený pane, pro pochopení celého případu musíte znát, jak se k tomu stavěl ten správní orgán, který měl máslo na hlavě a tudíž se snažil vše zakopat pod zem. Vím, že to studovat nebudete, ale možná napíšete nějakou Vaši další odbornou úvahu, ale kdyby přece jen, vše najdete na FB stránkách Brezinovy pražce. https://www.facebook.com/groups/696312182562508
PS. ještě jsem Vám položil otázku, na kterou jste neodpvěděl.
Odpovědět

Radek Čuda

11.3.2024 15:23 Reaguje na Jan Valla
Pokud kompetentní orgán státní správy nekoná, je potřeba se obrátit na orgán jenu nadřízený. Ale rozhodně to nemůže začít řešit dle vlastní libovůle jiný správní orgán k tomu nepříslušný. To opravdu nejde.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 17:09 Reaguje na Radek Čuda
no tímhle jste odhalil víc než by ste chtěl .... najednou není podstatná ochrana přírody, po které tak voláte jinde....náhle je podstatné jestli chudákovi Brezinovi někdo brutální chemický odpad neoprávněně neodhalil ....:-) zajímavě disproporční chování, a zrovna ve prospěch Breziny ....čím pak to asi bude :-)
Odpovědět
JV

Jan Valla

8.3.2024 19:42 Reaguje na Radek Čuda
Vážený pane Čudo, mám na Vás jednu jedinou otázku. Pokud někdo provedl odběr a expertizu toxicity, byď to nebylo možná v jeho pravomoci ( což by třeba i mohlo být jinak, neb pan Brezina tvrdí, že to není na jeho pozemku, ale na pozemku Povodí Labe, což není osoba soukromá) a bylo testem doloženo, že toxicita vzorků přesahuje trojnásobně povolenou normu, následně SZÚ konstatováno, že se jedná o nebezpečný odpad ve smyslu zákona o odpadech, je to tedy nebezpečný odpad, nebo to je neškodný materiál?
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

9.3.2024 07:21 Reaguje na Jan Valla
Ale vždyť si ty odpovídáš sám, Honzo. Je to neškodný materiál, protože úředně nebyl prokázán opak (neb úřady překročily své pravomoci). Navíc všechny ty nezákonné odběry, analýzy a posouzení prokázaly jen a pouze to, že se skutečně jedná o železniční pražce, ani o chlup víc. No a železniční pražce je podle evropské legislativy povoleno používat k čemukoli jinému, než k čemu je to výslovně zakázáno. Já si celou tu tvou pseudokauzu užívám stejně, jako hraní šachů. S detailní znalostí pravidel hry (všech těch ekologických zákonů atd.) jsem o tři tahy napřed. Od začátku jsem věděl, že na konci bude veřejná ostuda truhláře, který se nevěnuje dřevu, ale oblasti, které vůbec nerozumí. No a teď tomu dám pořádnou publicitu, protože kauza má obecný přesah.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 08:12 Reaguje na Ivan Brezina
Máš mezery ve vzdělání Ivánku Ošetřeno před 31. 12. 2002 - chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona o odpadech, ale použitým výrobkem ve smyslu evropského nařízení o chemických látkách REACH. Toto opětovné použití se však týká zejména průmyslového používání pro odborné účely (jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů, přípustné je také opětovné použití dřevěných železničních pražců za určitých podmínek jako stavebního prvku).
Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat např. uvnitř budov, na hřištích, v parcích atd.

Takto ošetřené dřevo kreosotovým olejem nemohou používat fyzické osoby.
Odpovědět
JV

Jan Valla

9.3.2024 09:50 Reaguje na Pavel Já
Mezery v tomto nemá. On to velmi dobře ví. L
eč nezbývá mu než se stále urputně bránit a tím se více a více ztrapňovat.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 10:08 Reaguje na Jan Valla
Řekl bych že Brezina se přiblížíl skutečnému dnu a to jak morálnímu tak profesnímu. Jen čekám jestli zareaguje ta směrnice co jsem mu sem dal má totiž pokračování.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 11:13 Reaguje na Jan Valla
Doporučuji vyhledat tenhle článek od Ivánka. Ivan Brezina: "Smradlavá ekoložka" a pokuta pro Luční boudu
17.12.2012
Odpovědět
JV

Jan Valla

9.3.2024 13:03 Reaguje na Pavel Já
Tak jsem koukl."Večer po návratu z běžek jsem na dovolené jen tak ze zvyku kliknul na Ekolist a nestačil se divit. Zjistil jsem totiž, že jsem v pátek ke zprávě "Australanka protestuje rok proti těžbě dřeva v koruně eukalyptu" (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australanka-protestuje-rok-proti-tezbe-dreva-v-korune-eukalyptu) vložil tento komentář:
Smradlavá ekoložka - 14. 12. 2012 - Ivan Brezina Smradlavá ekoložka si myslí, že chrání přírodu, ale ve skutečnosti zachrání veliký prd. Ty stromy se kácet budou tak jako tak a ten její eukalyptus tam zůstane jako memento, kam až může zelená blbost zajít. Kácení stromů dává lidem práci a obživu, a to lidem, kteří jsou ekonomicky velmi zranitelní. To si asi ta zelená káča neuvědomuje, ona má jistě peněz dost. Naprostá sociální necitlivost a přístup "sytý hladovému nevěří", to je dnes typický postoj ekofanatiků.
.....Už jen ten bizarní termín "smradlavá ekoložka" bych nepoužil, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé: tak pejorativní adjektivum nepatří do slušné a věcné diskuse, stejně jako termíny "zelená káča" nebo "zelená blbost", které se mi zloděj identity snaží přilepit. Osobně je nepoužívám ani v hospodských diskusích po konzumaci většího než malého množství piva Paroháč. .....
Kdo mou ekologickou publicistiku občas čte, ví, že termín "smradlavá ekoložka" bych z klávesnice nevypustil i proto, že mezi ekology a aktivisty důsledně rozlišuji.
Také naprosto vylučuji, že by se pan Brezina takto vyjadřoval. Hrubý anonyme: fuj fuj!
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 14:24 Reaguje na Jan Valla
Ano ano 100x FUJ! Má zvláštní smůlu Ivánek identitu mu kradou a pražce mu nepřejou. Skoro je mě ho líto! Nee kecam jen at si tu tlamu do té ostudy namočí a pořádně.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

9.3.2024 17:56 Reaguje na Pavel Já

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PJ

Pavel Já

10.3.2024 13:39 Reaguje na Ivan Brezina
Je to tvůj oblíbný Reach v praxi Ivánku takže závazné i pro takového troubu jako jsi ty.
Odpovědět
JV

Jan Valla

9.3.2024 08:52 Reaguje na Ivan Brezina
Tak opětovně Vaše soudružské oslovení. Já jsem pan Valla, vy pan Brezina.
Hlavní věc je ta, že někdo zkoušku provedl, a tím bylo potvrzeno, že se jedná o nebezpečný odpad. Otrávené maso také není možno prohlásit za kvalitní šunku.
Je jasné, že se to snažíte právně zvrátit. Popíráte odbornost výsledku testu ekotoxicity? Jste prý vystudovaný ekolog, nevěříte výsledkům odborného ústavu?
Pokud tedy nemá někdo zákonnou pravomoc, je možné to posoudit asi tak, že škoda se nestala na papíře, ale v reálu ano.
To, že ve skutečnosti ty pražce je Vaše dílo, že jste je tam nechal dát Vy, že pozemek je Váš, (což konstatuje i Povodí Labe), i že se jedná o toxický materiál velice dobře víte sám. Ale jistě, máte právo se bránit, tak jak to činíte. Vaše výmluvy a nepravdy, jsou stále stejné a úsměvné. Užívejte si tedy tuto kauzu, hru v šachy (stále opakující se sdělení), buďte třeba na deset tahů dopředu. Moje ostuda to opravdu není. Dejte tomu pořádnou publicitu! Ať to má šťávu. Veřejnost po tom prahne a Vy přece potřebujete takovou pozornost. Proložte to jadrností Vašeho slovníku, ať se každý zalekne.
Prostě, pane Brezino, pokud jsem na Vaši osobu sdělil něco nepravdivého, nebo Vás poškodil na Vaší ekologické cti, podejte na moji osobu trestní oznámení. Máte na to právo.
Myslím ale, že ten, kdo někoho špinil, vyhrožoval a sděloval nepravdy jsem nebyl já. PS. Stále čekám na ty Vaše články, či dokonce knihu, co jste mi sliboval, že napíšete o naší rodinné historii, kdy já, jako bonzácký zmetek jsem pošpinil památku mého dědy Bedřicha Vally hrdinného odbojáře. Dočkám se?

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

9.3.2024 10:28 Reaguje na Jan Valla
není vystudovaný ekolog, má zkoušku z ekologie, ale to mají v ČR desetisíce lidí.... ano překládal konspirační pavědecké klimapopíračské zahraniční texty od "vědců" podplacených fosilní lobby pro české publikum, ale to z něj ekologa nedělá, ale naopak ....je to spíše klasický podvodník co se vydává za něco čím není aby prosadil něco lživého a společnosti velmi nebezpečného a upřednostnil parciální zájmy škůdců ŽP .... takže i v případě jeho pražců nedělá nic nového a neobvyklého ...využívá skulin pro prosazování lží a poškozování ŽP...proč tomu dává právě Ekolist prostor nevím
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 11:16 Reaguje na Miluna z Hor
Ivánek je ekolog asi jako já raketový inženýr. Jak jsem si osobně prohlédl jeho pražcový výtvor tak mě bylo jasné že ekolog není a jen si trapně hraje na ekologa. Takovou prasárnu udělá jen blbeček bez vztahu k přírodě.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

9.3.2024 15:56 Reaguje na Pavel Já
je to tak.... pak se ale jeví uplně nepochopitelná ta drzost pasovat do role vrchního cenzora činnosti jiných lidí, kteří přírodě neubližují a potřebují ji tak, že v ní občas musí přebývat ....
Odpovědět
PJ

Pavel Já

9.3.2024 16:08 Reaguje na Miluna z Hor
Když je řeč o jeho vzdělání tak jak sám uvedl vystudoval tak tak. A jak je jeho zvykem pasuje se do role všeználka a ostatní jsou podle něj jen plebs bez vědomostí. Takhle to dělal vždy a jeho povýšené a pohrdavé chování se dá dohledat.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

9.3.2024 18:13 Reaguje na Jan Valla

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JV

Jan Valla

9.3.2024 19:36 Reaguje na Ivan Brezina
Vážený pane Brezino. Tak ještě jednou, pro vzdělaného od nevzdělaného. Slušnosti je ve Vás jako máku, pravdomluvnosti jako šafránu. Tady se diskutuje podle pravidel slušnosti. Zde nemůžete mazat příspěvky a banovat lidi, jako na svých stránkách. To, že diskuzi a fakta nahrazujete hrubostí a snahou ponižovat, již jistě patří k vašemu neturelu a zvyklostem. Na nepříjemné položené otázky odpovídáte neobsažně, nebo překrouceně. Ale četr to vem. Jste takový, děláte vlastně ostudu jen sobě. Nevím, proč do Vaší odpovědi zase taháte nějaké tábořiště. O tomto s Vámi přece nediskutuji, toto téma mě míjí. Já diskutuji o pražcích, no a Vy máte své argumety, které se přehrávají jako když se zasekne jehla na gramodesce. Nic jiného Vám nezbývá. Opakuji, je možné, že na papíře se díky právníkům škoda nestala, ale v reálu tam ta škoda na Vašm pozemku je. Nemá smyslu pokládat již jednou otázky kladené Vám, neboť pravdivé odpovědí na ně nemáte. Je veselé, když jste se jednou pozastavil nad tím, jak si někdo postavil domek z železničních pražců. Tenkrát jste věděl naprosto přesně, jaké je to svinstvo, co to obsahuje a jak to škodí. Pokud vezmu v úvahu Vaši dnešní argumentaci, že železniční pražce v Kružském potoku jsou stavební materiál, tak ten dotyčný stavitel to postavil také z neškodného stavebního materiálu. Prostě zaplétáte se stále dokola ve svých úvahách, názorech a argumentech. Je to o to více podivné a veselé, že jste člověk vzdělaný a inteligentní. Ale to neznamená, že takový člověk musí být pravdomluvný a morálně na výši. A k tomu ještě slušný. A takový Vy prostě nejste.
No a to plýtvání časem úředníků. spočítáte nám ty Vaše stošestky, které jste napsal jen na AOPK a Kokořínsko. Četl jsem je. Ten Váš tón, téměř příkazový: Sdělte, uveďte, spočítejte, pošlete, doložte, vysvětlete, pokutujte.....moc pěkné.
Na závěr Vaší odpovědi je opět takové lehké vyhrožování:"No a já teď celý ten udavačský příběh věcně popíšu. Tvoji sousedé mají právo vědět, kdo vedle nich bydlí a čím se zabývá." No není Vám to opravdu trapné? Není,je to Váš styl "novinářské práce". Zavolejte opět našeho starostu a přeptejte se na moje prohřešky, jak jste to již jednou učinil.
Nezbývá než opětovně připojit: PS. Stále čekám na ty Vaše články, či dokonce knihu, co jste mi sliboval, že napíšete o naší rodinné historii, kdy já, jako bonzácký zmetek jsem pošpinil památku mého dědy Bedřicha Vally hrdinného odbojáře. Dočkám se?
Odpovědět
PJ

Pavel Já

10.3.2024 05:27 Reaguje na Jan Valla
Takže si to shrneme Brezina pražce sháněl a jsou na to svědci. Brezina byl u toho když pražce přivezli do Kruhu a opět jsou na to svědci. Brezina byl u toho když se to ekologické pražcové dílo budovalo a opět jsou svědci. Takže je jasné ŽE BREZINA LŽE A ZOUFALE SE CHYTÁ PRÁVNICKÝCH KLIČEK a na to jsou také svědci. Stejně má Brezina z ostudy kabát a bude hůř.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

10.3.2024 07:13 Reaguje na Jan Valla
Dočkáš Honzo, dočkáš.
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

10.3.2024 09:02 Reaguje na Ivan Brezina
Starou Kulbábu se dočká. Vy jste jen vzteklej fotřík toho úplně nejvyššího středního věku a za chvíli vám dojdou síly. Něco se odstraní a za zadkem vám vyrostou další. Vždycky to tak bylo a bude dokud tern fenomén přirozeným vývojem nezmizí. To ale už neuvidíte, máte to totiž taky za pár vy nějaký za chvíli důchodče...
Odpovědět
JV

Jan Valla

10.3.2024 10:07 Reaguje na Ivan Brezina
Dobré nedělní dopoledne, pane Brezino. Jsem rád, že se dočkám. Pokud to bude jakýchkoliv na Vašich FB stránkách, prosím o zrušení bloku, abych se mohl k tomu vyjádřit. Takto to je jako v tom bývalé deníku "největším a nejčtenějším", kde bylo možno zveřejňovat jen rozhořčené dopisy pracujících VŽKG a lokomotivního depa Česká Třebová. Pokud to bude knižně, zamlouvám si jeden výtik s věnováním.
Odpovědět

Radek Čuda

11.3.2024 15:31 Reaguje na Jan Valla
To je zajímavá otázka. Nicméně se domnívám, že pokud by někdo vámi uvedený odběr a rozbor nad rámec svého zákonného zmocnění provedl, může toto sloužit jako podnět pro zahájení řízení ze strany správního orgánu příslušného. Vyhodnocení/závěry je pak možno učinit až na základě nezávislého šetření tohoto správního orgánu. Je přitom čistě na jeho uvážení, nakolik bude k dříve provedeným úkonům jiných subjektů přihlížet.

Opakuji, já vůbec netuším kdo má či nemá máslo na hlavě a kdo je či není lump, ale orgány státní správy prostě nemohou jednat podobným partyzánským a voluntaristickým způsobem.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

8.3.2024 20:08
náhodou se mi dostala do ruky kniha s názvem "Továrna na lži. Výroba klimatických dezinformací." autor Vojtěch Pecka ... čistě náhodou je tam mezi hlavními výrobci těchto dezinformací probírán náš udatný bojovník proti poškozování přírody trampy Ivan Brezina ...evidentně i mnoho odborníků ví, co je Brezina zač a co v této zemi napáchal. Je absurdní že hlavní dezinformátor antiekologismu v ČR dostává prostor v mediu s předponou EKO, kde si hraje na ochránce... moje informace zde soustavně ignorujete a tak vás požádám (redakci EKOlistu) aby jste si knihu přečetli ..... myslím že existuje důvod proč v Izraelském listu Ha'arec nemá sloupek pan Goebbles a myslím že identicky by v Ekolistu neměl být dáván prostor největším škůdcům v oblasti ekologických konspiračních dezinformací jako je Brezina. nedává to totiž smysl. Každý ví že útok na trampy má ze strany Breziny zcela jiné než předkládané a faktické důvody a hrát podle jeho cinknutých not nedává u listu jehož smyslem měla být ochrana přírody vůbec žádný smysl. Pokud chcete zachovat alespoň minimální důvěru čtenářů ve vaši ekologickou motivaci, nemůžete dávat prostor největším škůdcům co přes 20 let krmí naši společnost tím nejhorším a nejprolhanějším antiekologickým odpadem , Brezina dokonce otravuje potok u svého domu svým chemickým odpadem, který do toho potoku umístil. Bizarnost celé situace je maximální. Zastavte se dokud do té antiekologické žumpy nespadnete po boku Breziny také, jako společníci jeho podvodného tažení co mu pomáhají jeho podvodnou akci medializovat. Byla by to škoda. Díky.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.3.2024 07:26
P. Kmínku, jen ještě.. díky za článek a trochu laického filozofování: Spravedlnost by měla být nad právo, ale není, je právu podřízená, a za technokratickým vyzadováním litery vymyšlených zákonů pozměňovaných často jen ve prospěch jedné kasty lidí, se mohou schovávat nízké zájmy. Že byly překročené zákony, je tu jasné, má to více duvodů, a to je otázka, proč byly překročené, je to porušení nebezpečné a škodlivé, a co s tím, co změnit, co řešit, je nám to důlezité? Postoj místních k trampům by měl být důležitý a také postoj k novinářovým internetovým turistům, tak by asi (dle mého) vypadala spravedlnost, podle práva to tak ovšem není.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

10.3.2024 09:54 Reaguje na Jarka O.

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

10.3.2024 10:15 Reaguje na Ivan Brezina
"křikem lůzy" ? :-) ...pan Kmínek je lůza? a co je potom člověk instalující chemií nasáklé pražce do potoka? Klimapopířač fosilní mafie, przdnitel Šumavy, Tykačův poskok? jaký výraz by se hodil na lháře hrajícího si na ekologa i když jeho jediným předpokladem je jedna primitivní zkouška na VŠ? ale OK inspiroval si mě .... věnuju pár hodin času tomu aby ministru ŽP co je tohle za hru a kdo je hlavní postava a o co jí jde .... si rád?
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

10.3.2024 10:22 Reaguje na Miluna z Hor
.....aby ministru ŽP DOŠLO co je tohle za hru ....
seznam Brezinových historických provinění po boku často těch nepříšernějších postav naší politické scény bude myslím stačit .... namočit se do akce téhle nejzprofanovanější fugurky české antiekologie nebude chtít ani největší šílenec ...
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.3.2024 13:29 Reaguje na Ivan Brezina
Místní občané jsou lůza? Proč takhle vubec mluvíte? Co kdyby udělali referendum, jestli smíte chodit do jejich lesa? Postupně jsem si udělala názor. Ti chlápci v lese nejsou svatí, ale vy taky vůbec ne, sám jste to přiznal. Už proto byste asi neměl otravovat jiné. Co je společensky škodlivejší, místo na přespání zapadlém lese nebo výuka k bonzu? V tom mám celou dobu jasno.
Odpovědět
JV

Jan Valla

10.3.2024 14:06 Reaguje na Jarka O.
Pan Brezina hovoří:....Už jen ten bizarní termín "smradlavá ekoložka" bych nepoužil, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé: tak pejorativní adjektivum nepatří do slušné a věcné diskuse, stejně jako termíny "zelená káča" nebo "zelená blbost", které se mi zloděj identity snaží přilepit. Osobně je nepoužívám ani v hospodských diskusích po konzumaci většího než malého množství piva Paroháč. .....
Kdo mou ekologickou publicistiku občas čte, ví, že termín "smradlavá ekoložka" bych z klávesnice nevypustil i proto, že mezi ekology a aktivisty důsledně rozlišuji.
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

10.3.2024 19:58 Reaguje na Jarka O.
Černá skála Bílá skála nejsem oblíben
Po Roverkách můžu chodit ve škrabošce jen
Černá skála Bílá skále stejně je to fajn
Začít znovu zas bych něco jinde udával
Odpovědět
PC

Pavel Charvát

10.3.2024 14:25 Reaguje na Ivan Brezina
Lúzr a Pepek Vyskoč české žurnalistiky nejlúzrovatější nadává jinejm do lúzy. Z redakcí ho vyhnali, do IVK nevzali..Bzzbzzz máš vzteka, viď?
Odpovědět
PK

Petr Kmínek

10.3.2024 21:46 Reaguje na Ivan Brezina
Přijďte to slovo říci místním do očí, Vy internetový hrdino... Čekal jsem polemiku s mými názory, ale asi Vám z nich poněkud zaskočilo, tak se projevujete jako naprostý ubožák. Jen potvrzujete, že jsem nepřeháněl, když jsem v článku psal "démon v jedné ubohé lidské dušičce".
Ing. Petr Kmínek, Dřevčice
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

11.3.2024 06:50 Reaguje na Petr Kmínek
Mluvíte za padesátku lidí, kteří obhajují porušování zákona na ochranu přírody a krajiny. Vaše názory mne nezajímají, protože se bude rozhodovat podle toho zákona – ne podle laického názoru skupinky zmanipulovaných lidiček, kteří o přírodě nic nevědí. Máme demokracii, takže ta malá skupinka má svaté právo podepisovat cokoli, co jí nakukáte. Praktický dopad bude nula. Vsadíme se?
Odpovědět
PJ

Pavel Já

11.3.2024 08:30 Reaguje na Ivan Brezina
Ivánku napiš nám tady nějaké tvoje moudro. Třeba kdy je nejlepší zapálit srub,jak ti někdo nenápadně naflákal pražce na pozemek a ten vtip jak jsi jako revoluční student bořil socialismus v ČSSR byl taky dobrej. Tak kdy se dáš do úklidu pražců ty rádoby ekologu?
Odpovědět
JV

Jan Valla

11.3.2024 10:25 Reaguje na Pavel Já
Také jsem četl, jak dostával pendrekem přes záda. Ale za dva dni to bylo smazáno.
Odpovědět
PK

Petr Kmínek

11.3.2024 10:29 Reaguje na Ivan Brezina
Opakuji - přijďte ty 2 nehorázné výrazy říci místním lidem do očí... Nebo se pochlapte a omluvte se aspoň tady.
Odpovědět
JV

Jan Valla

11.3.2024 14:45 Reaguje na Ivan Brezina
Tak pane Brezino, opět jste porušil pravidla diskuse? Vždyť Vy vždy prosazujete věcnou a slušnou diskuzi.
Ale aby čtenář EKOLISTU věděl, k čemu jste schopen sáhnout a zveřejnit na Vaší FB stránce, jak si ověřujete své novinářské zdroje, a co vše z Vaší klávesnice vypadne (smradlavou ekoložku by jste nevypustil), dovoluji si zde zveřejnit rozhořčený dopis pana Janova, ve kterém Vás žádá o omluvu. Chápavý čtenář si z textu udělá ten Váš pravý obraz. To zase bylo jednou ostudy a "vůně", jak jste do toho exkrementu vstoupil.
Slavomil Janov
Vážený pane Brezino,
nepatřím k těm uživatelem sociálních sítí, kteří jejich sledováním či vlastními příspěvky tráví neúměrně mnoho času. Toho při svém pracovním vytížení a dalších aktivitách nemám nazbyt – a na sociálních sítích nemíním drahocenným časem plýtvat. Proto mě netěší ani psaní těchto řádků.
Bohužel jsem nucen reagovat na Vaše výplody na sociálních sítích – konkrétně facebooku, do nichž jsem nechtěně vtažen, včetně negativních důsledků Vašeho počínání.
S překvapením a údivem jsem od několika známých, přátel i kolegů obdržel informaci, že se fotografie mé osoby obličej) objevuje na facebooku na profilech s poměrně kontroverzním obsahem. Přitom s těmito účty na FB nemám vůbec nic společného.
Je to v první řadě Váš osobní profil https://www.facebook.com/ivan.brezina.7/?locale=cs_CZ.
Na něm jste 7. prosince 2023 zveřejnil článek Děda hrdina, vnuk oznamovatel. V textu se kriticky vyhrazujete vůči Janu Vallovi, který je – jak jsem vyrozuměl z dalších informací na FB – s Vámi ve sporu ohledně umístění železničních pražců do koryta potoka, který protéká Vaším pozemkem v obci Kruh na Semilsku. Do tohoto sporu mi nic není, proto nechci danou záležitost nijak hodnotit.
V článku ale zároveň zmiňujete, že uvedený Jan Valla je vnukem pplk. Bedřicha Vally, významného představitele prvorepublikového skautingu a příslušníka Generálního štábu Čs. armády v předmnichovském období ČSR. Podplukovníku Vallovi (mj. byl iniciátorem a hlavním organizátorem skautského branného výcviku v době předválečného ohrožení republiky) přiřazujete přívlastek „hrdina“. Jeho vnuka, který upozornil úřady na Vaše neekologické počínání, nazýváte „oznamovatelem“ - čili v kontextu komentáře „udavačem“ či „bonzákem“. Ani do toho by mi vlastně nic nebylo. Pražce v potoce na Vaší zahrádce, ani Váš spor s Janem Vallou mě nezajímají, byť na celou kauzu a její konotace si mohu dělat vlastní názor.
Co však už pominout nemohu je, že do textu uvedeného článku je vložen fotografický dvojportrét, jímž jste zřejmě chtěl čtenářům oba Vally – dědu Bedřicha a vnuka Jana – více přiblížit i jejich podobiznami. Tento dvojportrét je přiřazen k faksimile stránky z lexikonu nekonvenční češtiny, který rozebírá mj. slova „udat“, „udavač“ apod.
Problém ale je, že na pravém snímku dvojportrétu není fotografie Jana Vally, ale mé maličkosti!!!
Fotografie je výřezem z momentky, která byla pořízena 20. května 2015 v Kafkově ulici v Praze 6 při odhalení pamětní desky pplk. Vally. Na tomto pietním aktu jsem jako skautský činovník a historik promluvil o významu odkazu pplk. Bedřicha Vally pro dnešní mladou generaci a její výchovu.
Originální fotografie z uvedené akce je zveřejněna např. na webu Spolku pro vojenská pietní místa:
https://www.vets.cz/14761-odhaleni-pametni-desky-pplk.../
Nevím, jestli můj obličej má některé podobné rysy jako tvář pplk. Bedřicha Vally. V každém případě bylo tímto Vaším přičiněním a nedůsledností či neschopností ověřit si, co vlastně zveřejňujete, negativně zasaženo do mých občanských práv a dotčeno mé soukromí.
Toto považuji za zcela nepřípustný „omyl“, jehož jste se dopustil. A měl byste za to nést odpovědnost.
Uznávám, že mýlit se je lidské. Proto bych Váš omyl snad dokázal i pochopit. V kontextu s článkem je pro mě tato „záměna“ fotografií ale značně nepříjemná. Opakovaně jsem už řadě svých známých a přátel z řad kamarádů-trampů, skautů i spolupracovníků musel vysvětlovat, že s tím, co je zveřejněno na FB nemám nic společného, stejně jako s rodinou a potomky pplk. Vally, kromě „skautské“ vazby, kterou jsem zmínil výše.
Bohužel, Vaše aktivity na FB jsou v tomto „omylu“ ještě umocněny!
Moje fotografie se totiž objevuje i na dalších facebookových účtech, které však mají (snad) vytvářet dojem, že jsou stránkami zmíněného Jana Vally.
Jde o FB účty s názvy:
• Brďákovy brdské kempy
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553927234938
• Vallova pražcová hlídka
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553994671699
Dotazem u Jana Vally jsem si ověřil, že od těchto stránek se distancuje, a za jejich zakladatele a iniciátora označil právě Vás!
Vrcholem Vašich tragických omylů a přešlapů na FB (na účtu Vallova pražcová hlídka) je přetvoření Rembrandtova obrazu Noční hlídka do jakési rádoby „vtipné“ koláže, do níž je opět vmontována moje fotografie!
Takže, pane Brezino, abych neplýtval další drahocenný čas nad sepisováním údivu nad Vaším novinářským přešlapem: Sám jsem profesionálním novinářem; jsme dokonce – podle úctyhodného facebookového přehledu Vašeho žurnalistického vzdělání a praxe – absolventy stejné vysoké školy. O to více se divím, jak jste se při své odborné erudici mohl dopustil takové ostudné školácké a amatérské chyby? A to dokonce opakovaně!
Proto Vás tímto důrazně žádám o:
1. Odstranění všech mých fotografií z uvedených FB profilů, popř. dalších obdobných prezentací.
2. Písemnou omluvu na Vašem FB profilu i na profilech, které pod bezesporu falešnou identitou spravujete.
3. Písemnou omluvu, kterou mi zašlete i na můj osobní e-mail: slavomil.janov@email.cz
Pokud k nápravě nedojde do 15. ledna 2024, podniknu v této věci nezbytné právní kroky k ochraně mé osobnosti.
Všechny profily a dotčené skutečnosti mám podrobně zdokumentovány, takže prokazování Vašich bezprecedentních omylů by bylo velice snadné.
Mgr. Slavomil Janov, Praha
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

11.3.2024 18:14 Reaguje na Jan Valla
Omyl se záměnou fotky, stane se, omluvil jsem se (kromě těch profilů, se kterými nemám nic společného). Omluvíš se ty za tohle umanuté obtěžování úřadů, které skončilo neúspěchem, Honzo? https://www.mestojilemnice.cz/modules/file_storage/download.php?file=10639a77%7C4622&inline=1
Odpovědět
PJ

Pavel Já

11.3.2024 18:34 Reaguje na Ivan Brezina
Ivánku to tvoje otravování nebylo vždy úspěšné jak se snažíš tvrdit. A p.Valla uspěl v tom že lidem ukázal co jsi za pokrytce a lháře který si hraje na ekologa a do potoka nafláká nebezpečný odpad. A to není zdaleka konec Ivánku z Pražců.
Odpovědět
JV

Jan Valla

12.3.2024 00:07 Reaguje na Pavel Já
Tímto poslední komentářem se pan Brezina, při své šachové partii kdy je o tři tahy napřed, dostal záhadně svým králem mimo
šachovnici. Rozuzlení této partie bude zítra-pardon dnes, ale později.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

12.3.2024 01:00 Reaguje na Jan Valla
Ale to je zajímavé. Tak to už se těším na rozuzlení. Klidný zbytek noci.
Odpovědět
JV

Jan Valla

12.3.2024 09:09 Reaguje na Ivan Brezina
Dobrý den pane Brezino.
Pokud Vašim familiárním oslovením Honzo chcete, abych Vám tykal, tak tykání nabízí vždy člověk starší, no a sám víte kdo z nás to je, když jsem od Vás byl titulován jako prašivý dědek.
Pokud jde o omluvu, zklamu Vás. Moje omluva panu Myslivcovi se konala. Protože jsem člověk empatický, litoval jsem ho, spadl do něčeho a nevěděl jak z toho. Na jedné straně já, na druhé Vy a uprostřed zákon, se kterým si nevěděl rady. (A neví stále, protože odmítá novinářům i rozhovory) Zde Vám tedy zveřejňuji moji omluvu, kterou jsem mu zaslal.
„Emailem myslivec@mesto.jilemnice.cz dne 15.11.2023

Vážený Ing. Myslivče,
děkuji za Vaši odpověď ze dne 7.11.2023 prostřednictvím datové schránky. Na tento dopis nepožaduji žádnou odpověď, budu ale rád, pokud si ho přečtete. Chápu, že moje korespondence byla pro Vás obtěžující. Tak se tímto Vám osobně omlouvám. Nemohl jsem ale jednat jinak. Pokud bych dal na prvotní odpovědi z různých institucí, a i od M.Ú. Jilemnice, že je vše v platných zákonech a normách v pořádku, nedošlo by to tak daleko, že je úředně a laboratorně potvrzena závadnost a ekotoxicita železničních pražců v obci Kruh. Teď už zbývá jen sledovat, komu připadne karta likvidátora.
Děkuji Vám za pozornost, případné moje další dotazy budou už bez úvah, názorů, ale jen čistě konkrétní.
Se srdečným pozdravem Valla Jan“
Jste spokojen, pane Brezino? Nebýt toho, opravdu bych se nedozvěděl například to, co je psáno v tomto úředním dokumentu samotného MÚ Jilemnice, ze dne 5.9.2023, podepsané samotným vedoucím Odboru životního prostředí Ing. Myslivcem:
https://www.mestojilemnice.cz/modules/file_storage/download.php?file=7ba34005%7C4480&inline=1
Pro ctěné čtenáře si dovolím uvét to nejdůležitější z tohoto dokumentu.:
„Naše národní legislativa nicméně tento problém řeší dostatečně, a to nejen případy opětovného
uvádění na trh,protože pražce ošetřené kreosotovým olejem (obsahuje polycyklické aromatické
uhlovodíky a fenoly, klasifikované jako karcinogenní látky) jsou po skončení jejich využití
hodnoceny jako nebezpečný odpad zařazený dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů
a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů podkat.č.170204*-…...Dle § 4 odst. 3
písm. a) zákona o odpadech má osoba povinnost se zbavit movité věci, jestliže ji nepoužívá
nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí.
2)Osoba má povinnost se pražců zbavit-viz odpověď v bodě č.1.Nad rámec povinnosti uvádi'me,
že pražce nebyly vyrobeny za účelem obecného zpevnění terénu, ale za účelem výstavby
železniční trati.“
To, že se snažíte právně nějak zvrátit toto rozhodnutí nic nemění na tom, že nebezpečný odpad jste dal a stále máte za Vaší chalupou.

Dále k vaší omluvě, která se měla týkat omylu s fotkou pana Slavomíra Janova. Je to opravdu omluva „seriózního člověka“, která je plná „empatie a lítosti“.
„7.leden 2024 Ivan Brezina  ·
OMLUVA SLAVOMILU JANOVOVI
7. prosince jsem uveřejnil post o Janu Vallovi z Mlčechvost 34, který mne od letošního jara umanutě udává celé řadě státních institucí. Desítky Vallových udání, podnětů, suplik, insinuací a oznámení souvisejí s mým angažováním v ochraně přírody v CHKO Kokořínsko. U postu jsem před měsícem zveřejnil fotografii muže, který (jak jsem se tehdy domníval) byl Jan Valla. Dnes se na mne však obrátil Slavomil Janov, který mne upozornil, že na snímku je on. Za záměnu osob se mu tímto omlouvám, k čemuž mne pan Janov nemusel nutit. Jsem seriózní člověk a pokud udělám chybu, obratem ji napravím prostě proto, že to vnitřně považuju za správné. Mea culpa, všichni se občas mýlíme. Pardon!
Na zde znovu zveřejněném snímku je tedy Slavomil Janov, skautský publicista s přezdívkou Nashville, autor řady publikací o Rychlých šípech a Jaroslavu Foglarovi. Z postu ze 7. prosince jsem jeho fotku smazal a nahradil ji tam Bohouškem z Bratrstva kočičí pracky. Tato postava podle mne dobře ilustruje pisatele řady udání Jana Vallu, ale to už se Slavomilem Janovem nijak nesouvisí.“
Na svém profilu máte ještě fotografii dalšího člověka, kterého jste, ve své snaze dopátrat se mojí podoby, chtěl zveřejnit ve svých dehonestačních příspěvcích. Tento člověk žádal Vaši omluvu. Tu jste raději smazal, fotku nechal a je použita i v dalším falešném FB profilu. To, že říkáte, že s tím nemáte nic společného, tím nikoho nepřesvědčíte. Nepravd jste se napovídal již mnoho. Takže, pokud jste člověk seriózní, jak píšete, pošlu Vám adresu toho člověka na fotce, omluvíte se i jemu?
No a že by jste se omluvil mojí osobě, za tituly kterými jste mě obdařil: křivák; bonzák; lidská špína, bonzácký zmetek; udavač; nevyvedenej parchant; prašivej dědek; dvorní udavač...na to čekat nemohu. Slušnosti je totiž u Vás jako medu v rektálním otvoru.
Tímto se Vaše šachová královna ocitla na políčku J 10, tedy mimo šachovnici.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

12.3.2024 18:58 Reaguje na Jan Valla
Takže konečně úřad napsal že Brezina na zpevnění břehu použil NEBEZPEČNÝ ODPAD. Tak a úřady ať konají.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

13.3.2024 10:01 Reaguje na Pavel Já
Nenapsal, ČIŽP ani SZÚ nejsou ze zákona zmocněny kontrolovat fyzické osoby a rozhodovat, jestli něco je nebo není odpadem. Je to tedy asi stejné, jako kdyby Ústav pro kontrolu léčiv napsal, že vaše auto má propadlou technickou. Bylo by to zcela mimózní a nezákonné, nemyslíte?:-)
Odpovědět
JV

Jan Valla

13.3.2024 12:18 Reaguje na Ivan Brezina
Tak co, pane Brezino? Ulevilo se Vám? Opětovně pletete hrušky a jablka, tak aby si člověk neznalý věci myslel, že máte pravdu. Opětovně lžete a manipulujete tam, kde Vám nemohu oponovat, neb by se Vašim tisícům přátel otevřel zrak. Jistě jste schopen doložit těch 3274 bonzů. Jste opravdu zbabělec a lhář. Tož čtenáři, posuď sám, kterak slovutný "ekologický novinář" manipuluje se slovy a fakty.
SERIÁL O MÉM UDAVAČI VOL. 1.
Jmenuje se Jan Valla a žije za tímhle plotem ve vesnici Mlčechvosty u Mělníka. Obrázek seroucího psa mu tam nevisí jen tak náhodou. Jan Valla toho přidřepnutého čokla připomíná. Vypuzuje ze sebe smrduté výkaly v podobě desítek bonzů, udání a oznámení a už skoro rok je po mně umanutě metá. Aktuálně se mu v hlavě vylíhla fixní idea, že prý jsem založil jakési FB profily, které si z něj dělají prču. Valla tedy sepsal v pořadí už asi 3274. bonz, na jehož základě jsem byl dnes ráno předvolán na policii. Tak to musí být, protože policajti jsou povinni trestní oznámení prověřit i kdyby ho psal cvičený orangutan.
Když ale přes třicet let děláte novinařinu, je výslech rutina. "Ten mlčechvostský obzvláštník si zřejmě myslí, že mne tu budete třískat pendrekem tak dlouho, až vyměknu a vyklopím vám to," povídám a sleduju, jak muž zákona kucká smíchy. My dva si nemusíme vysvětlovat, co si o té malichernosti myslíme. Oba víme, že Valla policii zbytečně okrádá o čas, který mohla věnovat pronásledování grázlů a lumpů.
Vyprávím o shitstormu udání, které na mne Valla průběžně posílá na městský úřad v Podkrkonoší, kde žiju. "Proboha, co jste tomu pánovi udělal?", ptá se policajt nevěřícně. A já nakousnu příběh o záplavě ilegálních tábořišť ničících přírodu v CHKO a o úřadech, které jsem jako ekologický publicista přinutil začít ty peleše bourat. "No jó, tak to se vám prostě mstí," zhodnotí muž ve stejnokroji, zatímco tiskárna chrlí protokol. Je profesionál a Vallovu osobnost nekomentuje, i když se mu jistě tlačí na jazyk velmi velmi nepěkná slovíčka.
Pak protokol podepíšu a podáme si ruce s vědomím, že svět je tragikomické místo k životu. A mne cestou domů napadne, že z toho udělám občasný seriál, ve kterém bude Jan Valla trestající pěstí kokořínských černých chatařů. Něco jako soudruh Pláteník z Dietlova normalizačního Okresu na severu, protože přesně takhle udávali soudruzi před listopadem 1989. Tohle je první díl, další budou následovat. A vy se zatím podívejte, jak soudruh Pláteník zatočil s nepoctivým soudruhem Soldánem:
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

13.3.2024 15:17 Reaguje na Jan Valla
No máš z toho svýho udávání prostě pořádnou ostudu, Honzo. A to teprve začínáme.
Odpovědět
JV

Jan Valla

13.3.2024 18:40 Reaguje na Ivan Brezina
Ale pane Brezino, ostudu si dělát jen Vy. Tím, jak to stále rozpatláváte. Já už se těm vašim příběhům opravdu musím smát. Stále stejně překrucujete a zamlčujete pravdu. To se Vám to píše, když není možno na to reagovat. Opravdu jste jako Rudé právo. Pište, lžete, on Vám to nějaký nevědomec olajkuje a budete spokojen. Co jsem kdy o Vás napsal, byla vždy pravda, jinak jste už dávno podal trestní oznámení, jak jsem po Vás žádal. Jak je to s tím počtem 3274 bonzů? Pripravte si pro to podklady.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

13.3.2024 15:07 Reaguje na Ivan Brezina
Jen trapně kličkuješ Ivánku. Ta tvoje oblíbená směrnice Reach hovoří jasně a to lejstro od inž.Myslivce hovří jasně a stručně. Ty jen lžeš napadáš asi to jinak neumíš a dost to o tobě vypovídá. Je fakt že ty tvoje slavné pražce jsou nebezpečný odpad a tak to prostě je.
Odpovědět
IB

Ivan Brezina

13.3.2024 15:16 Reaguje na Pavel Já
Názor nějakýho anonymního Pavla není důležitý, takže si mysli co chceš. Podstatný je zákon, kterým se úřady musejí řídit.
Odpovědět
PJ

Pavel Já

13.3.2024 15:57 Reaguje na Ivan Brezina
Vím přesně co říká tvoje oblíbená směrnice Reach. Použil jsi na zpevnění břehu pražce=nebezpečný odpad. Sháněl jsi je,byl jsi u stavby toho pražcového veledíla a na vše jsou svědci. Tvrď si co chceš nebude ti moc platné Ivánku a hlavně pozor na porno fotky a na 2000 let staré kopí z Toyoty.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist