https://ekolist.cz/cz7/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Otakar Pražák: Historie Natura 2000 nejen na Soutoku a její následky

27.3.2021
Foto: RomanM82 / Wikimeda CommonsV roce 2001 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s podporou Ministerstva životního prostředí publikaci s názvem „NATURA 2000 - Otázky a odpovědi“. V ní poměrně rozsáhlou formou informovala širokou veřejnost o podstatě a průběhu vyhlašování soustavy Natura 2000. V textu se mj. uvádí “Na základě odborných údajů bude zpracován první návrh soustavy NATURA 2000. Následovat bude projednání Ministerstva životního prostředí a dalších úřadů ochrany přírody s vlastníky a uživateli pozemků…“ více

Poslanci a senátoři: Otevřený dopis premiérovi s výzvou k okamžitému odvolání ministra Karla Havlíčka

26.3.2021
Foto: Wald1siedel / Wikimeda CommonsVážený pane předsedo vlády,
my, níže uvedení členové Parlamentu ČR, Vás tímto vyzýváme k okamžitému odvolání ministra Karla Havlíčka ze všech vládních postů. Svým jednáním totiž ohrožuje bezpečnost naší země. více

Vlastimil Waic: Hlasem českých myslivců je Českomoravská myslivecká jednota

26.3.2021
Foto: Ondřej Šálek / FlickrČeskomoravská myslivecká jednota je již 98 let většinovým hlasem českých, moravských a slezských myslivců. V současné době sdružuje a obhajuje společné zájmy 80 % držitelů loveckých lístků. Mezi tyto zájmy patří mj. ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a ochrana přírody, krajiny a volně žijící zvěře. Důrazně se ohrazuje proti snahám jiných osob hovořit „v zájmu“ myslivců. více

Petr Orel: Zemědělská politika se dotýká nás všech

26.3.2021
Foto: Alexander Steinhof / FlickrSpolečná zemědělská politika (SZP) je vůbec nejstarší a zřejmě také nejkontroverznější politikou Evropského společenství. Od roku 2018 probíhá příprava na novou SZP pro období 2021-2027. Senát PČR se touto problematikou zabývá kontinuálně, k prvnímu dokumentu, kterým byl návrh reformy SZP, se vyjádřil již v říjnu 2018. Svým usnesením podpořil navrhované cíle pro další programové období a podpořil důraz na klimatická opatření a na ochranu životního prostředí. Na podzim loňského roku přijal Senát usnesení ke Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a podpořil také Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která velmi úzce souvisí s hospodařením na zemědělské a lesní půdě. více

Odborné a ochranářské organizace: Poslanci mají šanci vyřešit nejpalčivější problémy české myslivosti

25.3.2021
Foto: PixabayLesníci, sedláci, vlastníci půdy a ekologické organizace apelují na poslance a poslankyně, kteří nyní nesou odpovědnost za stav našich lesů a polí, aby doplnili novelu zákona o myslivosti o potřebné změny. Upozorňují, že v opačném případě miliardy investované do obnovy lesů přijdou vniveč. více

Erik Geuss: Reakce na výzvu ekologické organizace Zelený kruh k odstoupení

25.3.2021
Foto: ČIŽPVelmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole. více

Martin Zajíček: Trochu silná káva (reakce na text Lukáše Čížka k Soutoku)

25.3.2021
Foto: Lesy ČRV reakci na poslední článek pana Čížka si dovoluji jen několik reakcí a odpovědí k tomu nejpodstatnějšímu. více

Zelený kruh: Otevřený dopis řediteli ČIŽP Eriku Geussovi k otrávené řece Bečvě

24.3.2021
Foto: HZS Olomouckého krajeVážený pane řediteli Geussi,
je to již 6 měsíců, které uběhly od průmyslové havárie, jež nemá co se týče rozsahu, závažnosti a dopadu na životní prostředí v České republice obdoby. V řece Bečvě někdo neznámými jedy (pravděpodobně kyanidy) otrávil několik desítek tun ryb a poškodil ekosystém celé řeky na několikakilometrovém úseku. více

Davina Vačkářová: Hodnota přírody se musí stát součástí našeho bohatství

24.3.2021
Foto: Davina VačkářováPokračující devastace přírodního prostředí stále budí značné obavy o udržitelnost života na naší planetě. Příroda je přetvářena a využívána pro uspokojení rostoucích nároků lidí. Ztráta ekosystémů a biodiverzity však doposud nebyla vnímána jako překážka prosperity. Proto mezinárodní úsilí směřovalo již delší dobu k hledání cest, jak začlenit hodnotu přírody a „přírodního kapitálu“ do ekonomických účtů. Tato snaha vyvrcholila nyní v březnu, kdy Statistická komise OSN na svém výročním zasedání schválila nový rámec pro měření hodnot přírody. Ekosystémové účetnictví jakožto součást mezinárodně uznávaného Systému environmentálního ekonomického účetnictví (SEEA EA) poskytuje návod, jakým způsobem mají státy začleňovat hodnotu přírody a jejích přínosů do svých statistických systémů a národních účtů. více

Hana Müllerová: O ekocidě

23.3.2021
Foto: Melissa MarcheseLetos v lednu byla k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu podána stížnost na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Svou ničivou environmentální politikou, která stojí za obrovským nárůstem kácení amazonského pralesa, podle stěžovatelů spáchal zločin proti lidskosti. více
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 299 | »
reklama
Hledá se


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist