https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otakar-prazak-proc-je-biosfericka-rezervace-dolni-morava-o.p.s.trnem-v-oku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Otakar Pražák: Proč je biosférická rezervace Dolní Morava trnem v oku?

2.3.2021
Krajinnou dominantou biosférické rezervace jsou Pavlovské kopce - Pálava.
Krajinnou dominantou biosférické rezervace jsou Pavlovské kopce - Pálava.
Pro pochopení je nutné se nejdříve seznámit, alespoň s některými epizodami jejího vzniku. V roce 2017 existovalo v Česku šest biosférických rezervací. Biosférická rezervace Šumava, zahrnující národní park Šumava, část Chráněné krajinné oblasti Šumava a některé menší oblasti za jejími hranicemi. Biosférické rezervace Křivoklátsko, Krkonoše, Bílé Karpaty a Třeboňsko jsou totožné se stejnojmennými chráněnými krajinnými oblastmi.
 

Biosférická rezervace Dolní Morava byla v roce 1986 původně vyhlášena jako Biosférická rezervace Pálava, která zahrnovala pouze Chráněnou krajinnou oblast Pálava. V roce 2003 však byla přejmenována na Biosférickou rezervaci Dolní Morava a rozšířena o Lednicko-valtický areál včetně lužních lesů na soutoku řek Moravy a Dyje. Jako jediná v ČR je koordinována obecně prospěšnou společností se zastoupením různých regionálních subjektů (obce, podnikatelé, školy atd.). Zbývající české BR jsou řízeny státní ochranou přírody.

Rozhodujících okolností, které tuhle anomálii způsobili, bylo několik. Na přelomu tisíciletí se, na různých úrovních státní ochrany přírody, stále ještě hovořilo o záměru rozšíření CHKO Pálava. Z mnoha důvodů tomu nepřály Lesy ČR s.p. a také většina obcí, nacházejících se na území budoucí CHKO.

Státní ochrana přírody se proto alespoň pokusila „protlačit“ rozšíření Biosférické rezervace Pálava. Proběhla řada jednání mezi zástupci tehdejšího Okresního úřadu v Břeclavi, obcí a správou CHKO Pálava. Už si nevzpomínám kým, ale pro zájemce místních samospráv byl dokonce zorganizován poznávací zájezd do Biosférické rezervace Rhön v sousedním Německu. Domnívám se, že poznání toho, jak funguje správa Bavorského přírodního parku mělo pro další vývoj jednání o podobě Biosférické rezervace Dolní Morava zásadní význam. Účastníci zájezdu se na vlastní oči a uši přesvědčili, že biosférka muže fungovat také jinak, než u nás bylo doposud zažité.

Jak už jsem někde napsal, v případě Biosférické rezervace Dolní Morava nastala odluka od státu. O svých věcech, představách včetně systému financování začali rozhodovat především místní lidé. Státní ochrana přírody se ještě několik let snažila tento stav zvrátit, ale bez úspěchu.

V poslední době se Biosférická rezervace Dolní Morava znovu stává předmětem zájmu, a to především ze strany části akademické veřejnosti, které se nedaří prosadit vyhlášení zvláště chráněných území na Soutoku. Na stránkách Ekolistu je označována jako „Potěmkinova vesnice“ či „podivně fungující o.p.s.“ V souvislosti s biosférickou rezervací jsem se stal sám středem zájmu, kdy mě jeden z jejich kritiků označil za zaměstnance Moravských naftových dolů.

Tito lidé jdou biosférické rezervaci doslova po krku. Spoléhají se při tom na princip dvojího metru, který se stal součástí každodenní praxe. Dvojí metr – jak název napovídá – neměří každému stejně. Arbitry se dnes stávají převážně různí aktivisté. Ti na biosférickou rezervaci nahlížejí svým úzkým pohledem, jako jediným správným. Všichni ostatní, kteří mají pohled odlišný, jsou automaticky škatulkováni jako ti špatní a následně i nálepkováni. Kdo nezapadá do tohoto vidění světa, je umlčen a doslova vypuzen z veřejného prostoru či se vytvoří takový jeho veřejný obraz, že se stane nepřijatelným v zásadě bez ohledu na to, co říká a dělá.

Domnívám se, že taková je především povaha boje o zdroje, a pro sentimentalitu v něm nezbývá moc místa. Někteří vědečtí pracovníci, přes veškeré sladké řeči kolem, bojují o citace, financování a všeobecný respekt svých kolegů, což jsou zdroje zatraceně omezené, jeden jako druhý. V části akademického světa se takové pochybné generalizace o špatnostech Biosférická rezervace Dolní Morava dělají z části proto, že nad ní nemá kontrolu a zčásti také z důvodu toho, že se neustále potkávají velmi podobné typy lidí, vyfiltrované opakovanými síty přijímaček a jiných zkoušek, které navíc z nějakého důvodu neláká daleko chaotičtější a nejistý soukromý sektor.

V Česku existuje šest biosférických rezervací. Pouze jednu spravují místní lidé, a možná proto je tím pomyslným trnem v oku. Zbývajících pět jakoby neexistovalo.

Seriál textů Lukáše Čížka k tématu Soutok a reakce na jeho texty:

Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les I: Proti nám a za naše peníze? (5. 1. 2021)

   Odpověď Martina Zajíčka z Lesů ČR (na Ekolistu vydáno 8. 1. 2021)

Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les II: Dohoda pohoda? (11. 1. 2021)

   Odpověď Martina Zajíčka z Lesů ČR Soutok všem není kampaň, válka už vůbec ne (na Ekolistu vydáno 12. 1. 2021)

    Reakce k tématu od Otakara Pražáka Pochybné příměří v třicetileté válce o Soutok (18. 1. 2021)

Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les III: Zdání ochrany (19. 1. 2021)

   Jan Vybíral: Soutok - Tušení a odhalování důležitých souvislostí ekosystému lužních lesů (26. 1. 2021)

Lukáš Čížek: Informační válka o lužní les IV: Kouzlo nezávislého výzkumu (27. 1. 2021)

   Jan Vybíral: Člověk jako součást vývoje společnosti a změn v přírodě (3. 2. 2021)

       Lukáš Čížek: Biosférická rezervace, nebo Potěmkinova vesnice? (14. 2. 2021)

   Martin Zajíček: Soutok – opravdu černá a bílá? (4. 2. 2021)

    Petr Maděra: Kritika ve vědě a společnosti (10. 2. 2021)

   Lukáš Čížek: Odpověď profesoru Petru Maděrovi (25. 2. 2021)

   Lukáš Čížek: Státní Lesy o Soutoku nediskutují (28. 2. 2021)

   Otakar Pražák: Proč je biosférická rezervace Dolní Morava trnem v oku? 2. 3. 2021)

Lukáš Čížek: Legrace temně zelená (7. 2. 2021)

Lukáš Čížek: Státní Lesy o Soutoku nediskutují (28. 2. 2021)

   Trochu silná káva (reakce na texty Lukáše Čížka k Soutoku) (24.3.2021)

Stanislav Lusk: Soutok také jinak (5. 3. 2021)

Otakar Pražák: V devadesátých letech, nejen na Soutoku. Aneb o spolupráci ochránců přírody s lesníky (8. 3. 2021)

Otakar Pražák: Na Soutoku od sekyry a motyky po frézu (19. 3. 2021)

Lukáš Čížek: O frézování pasek s respektem k faktům (30. 3. 2021)


reklama

 
foto - Pražák Otakar
Otakar Pražák
Autor byl třicet let předsedou ČSOP ZO Břeclav, deset let pracovníkem Okresního úřadu Břeclav, referátu životního prostředí a osmnáct let OSVČ s živnostenským oprávněním na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v ochraně přírody a životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (55)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

2.3.2021 06:58
Až na to, že žádná BR není v tak žalostném stavu jako je tomu u vychvalované BR Dolní Morava. Pan Pražák nám tu předkládá jako důkaz jejich "skvělé práce" Pálavu "Krajinnou dominantou biosférické rezervace jsou Pavlovské kopce - Pálava", které ale nikdo nevyčítá zásadně špatnou ochranu a která je navíc součástí CHKO, tudíž jím odsuzované státní ochrany přírody...

Pan Pražák by si měl vždy první sednout a řádně si promyslet to, čím chce lidi na ekolistu obelhávat a čím jim chce motat hlavu.... takto se pouze sám doznává ke svým pohnutkám proč píše tyto demagogické články....

Odpovědět

Jaroslav Štemberk

2.3.2021 22:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, vy detailně znáte situaci na Soutoku a jste schopen jí posoudit komplexně, a to i z hlediska dlouhodobého vývoje? Nebo zase jen demagogicky vykřikujete k tématu, ke kterém postrádáte elementární znalosti?
Já tak hluboké znalosti nemám, proto si netroufám vstupovat do sporů lidí, kteří to tam dobře znají a věřím, že všichni mají v zásadě dobré úmysly, jde jen o to, že na některé aspekty mají odlišné pohledy a každému jde o to, aby zrovna ten jeho se prosadil do praxe.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.3.2021 11:23 Reaguje na Jaroslav Štemberk
O čem se tu bavíme? Tady nejde o dva různé názory... tady jde o demagogii, lži a totálně nečestné chování na straně BR a LČR a na druhé straně odbornost a fakta nepostrádajícího pana Čížka. Takových jako je pan Čížek si nesmírně vážím, protože to co dělá chce velkou odvahu a cílevědomost a ani jedno z toho není v ČR běžná osobnostní charakteristika. Respektive právě takový s charakterem a schopnostmi bývají z této země vyštípáni a adekvátního ocenění se jim dostává pouze mimo ČR, protože tady společnost ani po 30 letech od revoluce neprodělala dostatečnou renesanci hodnot.

Já mám osobní poměrně rozsáhlou zkušenost jak s LČR, tak s jejich loutkami, a tak vím co se odehrává i v tomto případě.... pan Čížek k tomuto tématu uvedl již tolik ověřitelných fakt, že není o čem diskutovat... tedy pokud se nezmění přístup jeho "protivníků".

Co potom říct na přístup lidí jako jste vy..... ČR je plná lží a manipulací a pravdy je tu pomálu... jenže, ten kdo se opravdu zajímá jí najde... jenomže na takové hledání tu má jen málo kdo chuť.... běžní občané jako vy (očividně) berou tuto žumpu jako "normální stav" a to je ten základní problém.... lež je tu považována za pouze jiný výklad/jiný názor..... a proto se tu pořád točíme v kruhu jak lejno pod splavem....

NEJSTE SCHOPEN VIDĚT NAPROSTO ZŘEJMOU REALITU. ŘEKNĚME, ŽE Z NEZNALOSTI, FAJN.... ALE KAŽDÝ KDO SE SERIÓZNĚ ZABÝVÁ VĚCMI OHLEDNĚ ŽP, TAK VÍ CO PŘESNĚ SE V TÉTO ZEMI DĚJE.... TY MANIPULACE S VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM A NESCHOPNOST OBYVATEL SI OVĚŘOVAT FAKTA NÁS STÁLE DÁL TÁHNOU KE DNU.... TO PROTO TÉTO ZEMI VLÁDNE SEBESTŘEDNÝ A VŠEHOSCHOPNÝ SOCIOPAT.... PROTOŽE MU TO OBČANÉ TÉTO ZEMĚ SVÝM NEZÁJMEM PROSTĚ UMOŽNILI....

A TAK JE TO TU ÚPLNĚ SE VŠÍM! DOKUD NEVYMŘE VŠECHNA TA ŠPÍNA CO SE PŘEHOUPLA MEZI TOTALITOU A TOUTO DNEŠNÍ "DEMOKRACIÍ NA OKO", TAK TO JINÉ NEBUDE..... TI CO BYLI ŠMEJDI A STBÁCI ZA MINULÉHO REŽIMU, JSOU JIMI I DNES A MAJÍ SNAD JEŠTĚ VĚTŠÍ PROSTOR PRO REALIZOVÁNÍ SVÝCH NEMRAVNOSTÍ.

I v tomto případu nejde o čistou hru ("protivníků" pana Čížka), a tak je tu jakákoliv argumentace naprosto zbytečná.... a čekat od špinavců všeho druhu, že se chytnou za nos a veřejně přiznají svoje pohnutky k nečestnému chování, tak to doufám nečekáte....

Toto bych mohl zkopírovat a přikládat ke každému křivému článku/křivému komentáři napsanému ať už z neznalosti nebo úmyslu, protože je to pořád dokola.... POŘÁD DOKOLA!
Odpovědět
MG

Milan G

3.3.2021 15:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Běž se léčit, jsi nemocný.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 09:44 Reaguje na Milan G
Ano jsem z této země a toho co se tu děje nemocný.... a uzdraví mě akorát změna vedení této země + očista státní správy z toho mafiánského prostředí řízeného jedním psychopatickým STBákem...
Odpovědět
MG

Milan G

5.3.2021 10:34 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tobě nepomůže už ani svěcená voda.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 14:04 Reaguje na Milan G
No tomu říkám argument :D Je mi tě líto ty chudáku....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 14:11 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Každopádně je vidět, že aniž bych mířil svoje hodnocení určité části zdejší společnosti na tebe, tak jsem se trefil i do tebe. Potrefená huso.

Hele ale jako pořád máš čas ze sebou něco udělat a být lepším člověkem... nikdy není pozdě. Tak hodně štěstí!
Odpovědět
MG

Milan G

5.3.2021 14:43 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jak říkám, jdi se léčit jsi nemocný. Ne netrefil jsi se do ničeho, maximálně tak sám sebe do nohy.

Jak jsem ti psal v jiném vlákně, hrozím se toho, že ty a tobě podobní týpkové by jste mohli rozhodujícím způsobem zasahovat do ochrany přírody atd.

Jak by to dopadlo? Za několik málo let by tady vznikla polopoušť a polostep, mrtvá země. A u toho Kašpárek a spol. jak hulákají: Ale my jsme to mysleli dobře...utíkajíce před normálními obyvateli ČR směrem k hranicím se sousedním státem pro azyl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.3.2021 18:39 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A co tak se o tu "osobní poměrně rozsáhlou zkušenost s LČR! podělit. Místo vašich nesmyslných výkřiků by bylo možná alespoň něco málo k věci.
No a ověřitelná fakta pana Čížka. Třeba ty o tom jak se v minulosti hospodařilo šetrněji. Nebo snad o tom jak Lesy a jejich hospodaření může za chřadnutí dubů. Nebo dokonce jak by tam ČSOP či jiní eko...... hospodařili lépe.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

6.3.2021 00:13 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Neblbněte, bydlí tam lidé!!!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 06:52 Reaguje na Jiří Daneš
V lese?
Odpovědět
SL

Stanislav Lusk

2.3.2021 11:18
A opět, jak už jsem psal, negativní výkřiky patřící spíše do nějaké "krajské drbny". Co Vám pane L.Kašpárku pan Pražák udělal? Jako proti argument uveďte alespoň ve třech větách nežalostný či méně žalostný stav
např. Třeboňska. Ono není nic špatného podívat se, jak funguje ochrana př.i jinde.
Napsat, že někdo lže do veřejného prostotu - to je v podstatě na žalobu bez dokazujících argumentů - to je v podstatě na žalobu a nebo se jedná o osobu s poněkud slabší myslí, která možná má i na to úřední glet.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.3.2021 11:56 Reaguje na Stanislav Lusk
Asi si to neuvědomujete, ale tímto vyhrožováním jen potvrzujete co jsem napsal...

Přečtěte si odpověď panu Štemberkovi... najdete tam odpověď i pro své otázky. Sice to nebude to co chcete slyšet, ale tak to prostě s realitou chodí... bývá často dosti nelichotivá až nepoživatelná...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

3.3.2021 13:23
Nahrazení kozy bezoárové křovinořezama na Pálavě se ekologisti vyznamenali. Nyní chtějí zničit i oboru Soutok. Pro ilustraci: Když si člověk porovná národní parky a vojenské újezdy bombardované těžkou vojenskou technikou, výsledek je jasný. A stačí jen zabránit ekologistům ve vstupu a "pomoci". Šumavu zničili. Za pár let budou zničené i Brdy, pokud se nevrátí pod " ničení" armádou.
Odpovědět
Sl

Slovan

3.3.2021 16:07 Reaguje na Michal Ukropec
Víte co je vždy na VÚ fantastického a na co se vždycky nejvíc těším? Na ten neskutečný klid, protože tam nejsou žádní lidé! Žádné vesnice, žádné zemědělství, žádný bordel, žádná hospoda... (skoro) jen příroda.
Pak člověk jde do běžného hospodářského lesa, symbolu toho, jak by to mělo vypadat podle lidí jako jste vy a chce se mu kolikrát brečet. NP mají možná problémy s vysokou návštěvností v některých jejich částech, což je asi to ničení o kterém mluvíte, ale jinde v těch “nezajímavých” částech naleznete podobný obrázek jako ve VÚ. Jenže to vy vědět nemůžete. Nebo snad chodíte do VÚ?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.3.2021 07:49 Reaguje na Slovan
Právě že ve vojenských újezdech opravdu není bordel, zemědělství, ekologismus. Příroda je holt pestřejší v Boleticích než na Šumavě. VLS jedou podle svých not, a ne podle ekologických, a je to vidět.
Odpovědět
Sl

Slovan

4.3.2021 09:51 Reaguje na Michal Ukropec
Ve VÚ jsou rozsáhlé plochy, které se po desetiletí vyvíjely prakticky bez zásahu člověka. Dalo by se říci, že to jsou taková bezzásahová území, jen se o nich nepíše. Ochranářské organizace i orgány státní ochrany přírody nechtějí rušení ani zmenšování vojenských újezdů, spolupráce mezi újezdními úřady a ochranáři (AOPK, ČSO i jinými) je na velice dobré úrovni a funguje to skvěle.
Všechny vojenské újezdy jsou v takovém neformálním režimu CHKO s bonusem v podobě absence turismu a automatickým udržováním bezlesí.

S armádou se spolupracuje na ochraně přírody mnohonásobně lépe než s těmi "moudrými" např. právě na Soutoku. No není to ironie?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.3.2021 22:25 Reaguje na Slovan
Akorát armáda takto doslovně ty lesy neobhospodařuje . I v těch vojenských újezdech hospodaří "lesy". Jen pod hlavičkou Vojenských lesů a statků. No a to hospodaření je v podstatě stejné. Podle stejných zákonů a vyhlášek. Navíc jsou pouze střelnice a výcvikové plochy. No a pak vyloučení veřejnosti. Kde jsou tam ty rozsáhlé plochy co se vyvíjí bez zásahu člověka? Totální nesmysl.
Odpovědět
Sl

Slovan

5.3.2021 16:43 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, lesní hospodářství tam probíhá, stejně jako probíhá v CHKO, ale i NP. Faktem však je, že lesy ve vojenských újezdech patří k nejzachovalejším u nás a ano, mnohá místa se stala tak trochu "zapomenutými" a minimálně již "chytají" pralesovitý charakter. Např. nikde jinde u nás nenajdete tak zachovalé a rozsáhlé jedlové a jedlo-bukové porosty jako v Boleticích. To, že neprobíhají žádné výrazné neshody mezi ochranou přírody a VLS koneckonců svědčí o mnohém.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.3.2021 18:52 Reaguje na Slovan
Ale nepovídejte. To myslíte ty lesy kolem dopadových ploch plné olova. Ty opravdu mnohde chytají ten pralesovitý charakter. On rozdíl bude spíš v tom, že ty VÚ jsou primárně určené k něčemu jinému než "ochraně přírody" a "ochranář tam nemůže do ničeho kecat. Řekl bych , že i ty neshody se vyřeší rychle nevydáním povolení ke vstupu.
Odpovědět
Sl

Slovan

5.3.2021 19:45 Reaguje na Jarek Schindler
"Ochranář tam nemůže do ničeho kecat"

- Přímo ze stránek VLS: "Jsme rovněž partnery řady programů ochrany přírody a úzce spolupracujeme s ochranáři." Zatím jsem nezaznamenal jedinou kritickou reakci ze strany ochranářů ani ze strany armády.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.3.2021 18:14 Reaguje na Slovan
Na jiných stránkách potom můžete najít například " Deklaraci o spolupráci mezi Lčr a ČSOP, nebo se dovíte o uzavření smluv o spolupráci při X projektech mezi AOPK a Lčr . No a najdou se další. To že na vlastních stránkách někdo úspěšně spolupracuje..... ještě není argument.
Odpovědět
JD

J D

3.3.2021 21:19
Nemá sice valný smysl reagovat na přípisy pana Pražáka, ale na tomto příkladu se dá přinejmenším krásně ukázat autorova – velmi slušně řečeno – značně selektivní paměť. Dalo by se to označit i jinak, ale o tom by se zbytečně „diskutovalo“.

Biosférická rezervace Rhön je každopádně poněkud složitější „organismus“, než se pan Pražák snaží čtenářům Ekolistu namluvit. Rezervace zasahuje na území tří spolkových zemí, a to Bavorska, Durynska a Hesenska. Biosférická rezervace je součástí zemských systémů ochrany přírody (Ve spolkové republice je ochrana přírody v kompetenci spolkových zemí.) Tamní BR je zhruba ekvivalent naší chráněné krajinné oblasti. V každé spolkové zemi proto existuje pro BR příslušný správní úřad, který se má na starosti ochranu přírody (https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/unesco-biosphaerenreservat/verwaltungen-und-vereine/). Například v Hesensku má správa (Verwaltung; https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/unesco-biosphaerenreservat/verwaltungen-und-vereine/hessische-verwaltung-unesco-biosphaerenreservat-rhoen/) vedoucího a 21 zaměstnanců, mezi nimi šest strážců (Ranger) ochrany přírody a tři pracovníky, kteří se starají o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Obdobné úřady jsou v obou dalších spolkových zemích. Kromě toho působí na území BR Rhön dva spolky (nevládky), konkrétně i bavorský Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V., ke kterému snad p. Pražák odkazuje. Nemá smysl to dál rozvádět, každý si to na internetu může přečíst a uvážit, nakolik jsou tvrzení p. Pražáka relevantní. Důležité je, že BR rezervace má svá jednoznačná pravidla, na jejichž dodržování dohlíží spolková země, tj. státní správa.

BR Rhön má i svou zonaci (https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/unesco-biosphaerenreservat/zonierung-das-landschaftsschutzkonzept/) . Vzhledem k tomu, že se BR nachází v Německu, lze oprávněně předpokládat, že zonaci „místní lidé“ (populistická mantra pánů Pražáka a Vybírala) dodržují, stejně jako ji snad dodržují i přespolní. Na rozdíl od nás.

Smyslem soustavy rezervací, které chce státní ochrana vyhlásit v lužních lesích nad soutokem Moravy a Dyje, je ochrana „naturových“ biotopů a druhů. V té souvislosti nabízím jednu hororovou myšlenku: nechť si ctěný čtenář představí, že se o EVL lokality soustavy Natura 2000 na území MRDB se svými znalostmi, a zejména názory starají pánové Vybíral a Čupa, kterým asistuje poradce a zprostředkovatel v ochraně přírody p. Pražák. Dopadly by jako rezervace Františkův rybník, ráj pro kapraře (https://www.nachytano.cz/clanky/frantiskuv-rybnik-raj-pro-kaprare!-a1630/), o jehož dnešní stav se p. zprostředkovatel Pražák a p. ředitel Vybíral zasloužili rukou společnou a nerozdílnou.

Na závěr jedna osobní vzpomínka. Určitým nedopatřením jsem se před lety zájezdu do BR Rhön také zúčastnil. Akci tehdy organizoval Národní komitét programu MAB. Už si skoro nic nepamatuju, ale jedna věc mně přesto v paměti utkvěla. Navštívili jsme v rámci zájezdového programu i nějakou pstruží farmu. Pan Pražák se tehdy zeptal na to, jaká je efektivita využití krmiva (nebo tak nějak…). Byla to zřejmě jediná věc, která ho během exkurze zaujala; přinejmenším se nikde na nic jiného neotázal. Nebyl jsem sám, kdo si toho všiml, stejně jako jsem nebyl sám, koho to pobavilo.

No nic, abych se vrátil k tomu nejdůležitějšímu. Pokud biosférická rezervace funguje tak, jak má, anebo pokud nefunguje vůbec nijak, je úplně jedno, kdo za ní stojí. Mně a nejspíš i kolegovi Čížkovi a ostatním „aktivistům“, tj. zavilým nepřátelům pánů Vybírala, Pražáka a jejich biosférické rezervace. Pokud naopak funguje jako zástěrka pro poškozování přírody a beranidlo proto státní ochrany přírody, což je bezesporu případ BRDM, je to ostuda. A o to tady jde.
Odpovědět
Sl

Slovan

3.3.2021 21:43 Reaguje na J D
Děkuji za velmi zajímavý příspěvek.
Odpovědět
JD

J D

4.3.2021 01:33 Reaguje na Slovan
Vážený pane Slovane,

gern g’schehen :-). Co Vám mám na to říct? Tohle je triviální případ, kdy člověk ani nemusí zvednout zadek ze židle, aby se přesvědčil o virtuální (doslova!) realitě na internetu. A kdo nevěří, ať tam běží, až bude po koronáči a budeme zase smět jen tak mírnyx týrnyx do Němec.

Pana Pražáka (dál jen PP) znám zhruba 30 let, přičemž posledních 10 let jsem ho virtuálně zaznamenal tu a tam na internetu a v novinách, osobních setkání jsem byl naštěstí ušetřen. Myslím, že PP je pořád stejný a že tohle je – s nadsázkou – asi stopadesátý podobný případ. Tady se člověk může snadno přesvědčit, že realita je jiná, než jak nám ji PP servíruje. Mnohokrát jsem byl kdysi bohužel v situaci, ale to už je dávno, kdy jsem sice měl spolehlivé informace, že to nebo ono je jinak, než PP tvrdí, ale bohužel dotyčná soba nebyla ochotna to nebo ono dosvědčit veřejně. Ostatně s ohledem na břeclavské poměry konce devadesátých let a začátku „nultých“ na tom není nic překvapivého. Poměry „na okrese“ i ve městě v době, kdy tam vládl David G. Kamenný, lyrik roku 2011, a jeho parta, byly přinejmenším značně „specifické“.

Mám s PP jednu ryze osobní zkušenost. V nějaké přestřelce v časopise Lesnická práce o mně kdysi PP napsal, že jsem jako soukromá osoba od Lesního závodu Židlochovice inkasoval 70 tisíc korun českých za inventarizaci luk nad soutokem Moravy a Dyje. Chtěl jsem tehdy podat žalobu na ochranu osobnosti a žalovat PP přesně o 70 tisíc Kč. Říkal jsem si, že když jsem nedostal 70 tisíc od LZ, můžu je vysoudit od poradce a konzultanta. Vyžádal jsem si proto od LZ potvrzení, že mně nikdy 70 tisíc Kč ani žádné jiné podobné peníze v souvislosti s loukami v oboře Soutok nevyplatili. Potvrzení mně poslali takřka obratem – ještě ho mám schované. Všechna čest! Bylo mně tehdy nakonec líto času a žalobu jsem nepodal. Dneska mně je líto, že mně tehdy bylo líto času. Mohla ještě být nějaká legrace navíc a přestřelky o lhářích by byly jistě pestřejší.

Přiznám se k jedné věci: ani po těch 30 letech pozorování PP nevím, jestli věří tomu, co právě říká nebo píše, anebo... Takové malé mysterium:-) Jednou nebo dvakrát jsem o tom kdysi debatoval u piva se známými a nikdy jsme nedospěli k jednoznačnému závěru. Buď jak buď, na tuhle otázku si musí každý odpovědět sám.

Omlouvám se za argumentaci ad personam, ale v tomhle případě holt nelze jinak.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

4.3.2021 03:29 Reaguje na J D
Jsem nesmírně rád, že Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., alias JD vystoupil z anonymity, a z návštěvy Biosférické rezervace Rhön si pamatuje hlavně něco, co se mu na jedné straně hodí k opětovné diskreditaci mé osoby, ale čímž také na straně druhé potvrzuje část mého názoru (nálepkovat, umlčet, vypudit), který je zde diskutován. V době, kdy jsem pracoval na Okresním úřadě v Břeclavi, byl p. Danihelka zaměstnancem Správy CHKO Pálava. Tehdy jsme nacházeli shodu v řadě názorů na ochranu přírody. V r. 2000 jsem teplé úřednické místo opustil a přešel do řad osob samostatně výdělečně činných a přibližné v témže období začal pan Danihelka pracovat na Přírodovědecké fakultě Masarykovi univerzity v Brně. No a právě to, že jsem se stal „soukromníkem“ mě pan Danihelka dodnes nemůže odpustit, protože snad podle jeho představ má být ochránce přírody pouze státním zaměstnancem. Alespoň v jeho očích, patří mezi mé další „prohřešky“ - legální privatizace přírodní rezervace Františkův rybník a zpracování biologického hodnocení záměru vybudování obory Obelisk, za což mě někdy v roce 2002 dokonce navrhl na cenu Ropáka roku. Jednou mě také písemně vyhrožoval soudní žalobou, kterou se podat nikdy neodvážil. Přestože se jako bývalý zaměstnanec Správy CHKO Pálava podílel na rozhodování, se kterými se současní pracovníci CHKO nemohou ztotožnit, stejně tak je spoluodpovědný za vymizení celkem sedmi druhů motýlů, z tohoto přírodního klenotu jižní Moravy. Od devadesátých let pan Danihelka aktivně vystupuje proti Lesům ČR, čímž, spolu s podobně laděnými aktivisty, zabránil rozšíření CHKO Pálava, vyhlášení CHKO Soutok, a aniž si to jenom trochu uvědomuje, výrazně komplikuje záměr vyhlášení NPP Lanžhotské pralesy a NPP Soutok. O serióznosti našich písemných sdělení ať si diskutující udělají úsudek sami. Nemám problém se podepsat pod svůj názor celým jménem, na rozdíl od JD.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.3.2021 08:12 Reaguje na Otakar Pražák
Cca 2 roky po tom, co vyšel článek v Myslivosti o oboře Obelisk jsem ji navštívil, a líbila se mi. Michal Ukropec.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 10:04 Reaguje na Michal Ukropec
Míšo už se nemusíš podepisovat. My vidíme kdo to píše víš? :)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 10:00 Reaguje na Otakar Pražák
Trochu znalí si už názor udělali.... ve váš neprospěch...
Odpovědět
JD

J D

7.3.2021 16:28 Reaguje na Otakar Pražák
„Domnívám se, že taková je především povaha boje o zdroje, a pro sentimentalitu v něm nezbývá moc místa. Někteří vědečtí pracovníci, přes veškeré sladké řeči kolem, bojují o citace, financování a všeobecný respekt svých kolegů, což jsou zdroje zatraceně omezené, jeden jako druhý…“, napsal pan Pražák, amatérský psycholog a sociolog vědy. Tedy „Citaci, nebo střelím!,“ křičí jeden vědec na druhého a míří na něj pistolí. Třeba tak probíhá podle pana Pražáka boj o „omezené zdroje“.

Je možné, že pan Pražák dobře zná vztahy mezi vědci z prostředí BRDM a svých kumpánů, ale o tom pan Danihelka nic neví. Pan Danihelka, který pracuje na univerzitě jen dvacet let a v nejmenovaném ústavu AV ČR o pár let míň, si myslí, že mezi vědci je podíl psychopatických osob stejný jako ve zbytku společnosti. Totéž platí o mezilidských vztazích. Pan Danihelka ale má na rozdíl od pana Pražáka zanedbatelné zkušenosti s vědeckým prostředím, navíc není amatérský psycholog ani sociolog vědy, a proto se jistě mýlí.

Být „spoluodpovědný za vymizení celkem sedmi druhů motýlů, z tohoto přírodního klenotu jižní Moravy“ je lepší pocit, než kdyby takových druhů motýlů bylo šest nebo pětadvacet, myslí si pan Danihelka. Sedmička je jednak pěkné prvočíslo, jednak je to magické a šťastné číslo. Odpovědnost za šest nebo pětadvacet druhů by se proto nesla mnohem hůř. Pan Danihelka se jenom diví, že to s ním bývalí kolegové ze správy CHKO neprobrali osobně. Příležitosti byly a určitě i budou. Ať je to jakkoli, pan Danihelka své kolegy zná a je si zcela jistý, že pan Pražák je široko daleko ten poslední, po kom by mu něco takového chtěli vzkázat.

Jako amatérský psycholog pan Pražák pan Danihelkovi telepaticky čte myšlenky. Jinak to být nemůže, jelikož pan Danihelka s ním o jeho odchodu do soukromé sféry nikdy nemluvil. Proč taky? Pan Danihelka panu Pražákovi zazlívá leccos, mimo jiné čachry s Františkovým rybníkem, které skončily devastací rezervace, zalesnění Dlúhého hrúdu nad soutokem Moravy a Dyje a zalesnění zbytků slaniska v Novém Přerově (obojí ve spolupráci s…). Co mu ale zazlívá především, je naprosté zanedbání péče o „stepní“ rezervace a slaniska v břeclavském okrese, kde se v letech 1990–2000 neudělalo nic, co by stálo za řeč. Hlavně ve srovnání se všemi sousedními okresy! Ostatně krajský úřad následky takovéto druhu péče sanoval v tamních rezervacích dalších deset let. Odchod pana Pražáka do soukromé sféry proto pan Danihelka jen a jen přivítal a na tom se dodnes nic nezměnilo.

Kdyby se snad někdo z p. t. čtenářů myslel, že pan Danihelka nebere přípisy pana Pražáka vážně, tak pan Danihelka ujišťuje všechny ctěné čtenáře, že by si nikdy nic takového nedovolil.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

7.3.2021 16:50 Reaguje na J D
Já jsem anonym, kdo je víc?
Odpovědět
JH

JH

5.3.2021 11:41
Debaty o biosférické rezervaci Dolní Morava trochu připomínají dialogy Spejbla s Hurvínkem, zejména v případě lesů na Soutoku. Řada přírodovědců, které často reprezentuje pan Čížek, například volá po prosvětlení zdejších lesů, což by mělo zvýšit biologickou rozmanitost. To vypadá jako celkem smysluplný názor. Tomu se zřejmě brání lesnická protistrana, ale jejich skutečný názor nelze z jejich vyjádření jednoznačně odvodit, zpravidla totiž neprezentují názory, ale spíše nicneříkající prohlášení o 300 letech úspěšného hospodaření, případně vytahují různé staré křivdy. Z toho ale nijak nevyplývá, co by se mělo dělat teď a co je špatného na požadavcích zmiňovaných biologů. Dalo by se třeba argumentovat tím, že prosvětlený les vypěstovat nejde. Nebo že se dělají různá opatření, např. výsadba dubů na loukách, prosvětlování okrajů lesa atd. Na což by protistrana mohla nějak reagovat. Takhle to vypadá, že si lesníci neumějí obhájit svoje kroky a spíše mlží nebo se vymlouvají. Možná by jejich mediální obraz zlepšilo, kdyby se snažili prezentovat reálné argumenty místo frází.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

5.3.2021 12:36 Reaguje na JH
Každé prosvětlení vytvoří novou niku pro další druhy. Jedno jestli na Soutoku nebo v Brazílii.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.3.2021 14:32 Reaguje na JH
Byl jsem součástí několika jednání s LČR ohledně toho co za nepatřičnosti dělají v CHKO Jeseníky a toho, že jim to správa CHKOJ v 95% případů toleruje (proti vlastním stanovám). Bylo vidět, že i když máte jasné argumenty a fakta na stole, tak jim je to jedno. Prostě něco plácnou, a pak si zase vklouznou do toho svého světa.

Jeden příklad za všechny je, když jak LČR, tak správa CHKOJ (jejich loutky) tvrdí, že nedochází k prořezávání melioračních a zpevňujících dřevin jako je bříza. Dokonce říkají, že jí podporují a že si jí váží. Jaká si myslíte, že je realita? Kudykoliv jdete v jakémkoliv porostu je bříza systematicky vyřezávána a likvidována. Jak v porostech s převahou BK, tak v porostech s převahou SM. Někdy mi to přijde jak ono téma o jedné čisté rase.... například v Jeseníkách fyzicky vidíte jak místní lesníci přemýšlejí a jak žijí v umělé realitě (vědomostně odpovídající tak šedesátým létům) jako například pan Pražák. Děkuji, že jste mi potvrdil moje domněnky.

LČR je stejně jako u mnoha jiných státních firem ČR takový stát ve státě. Jakoby na ně naplatili ani pravidla, ani nové vědecké poznatky, nic... oni uznají vždy až to, co si sami vymyslí jako alternativní pravdu tomu co je jim předkládáno k řešení... krásný příklad je jejich vlastní certifikace hospodaření PEFC..... to je prostě jeden velký výsměch čemukoliv co má aspoň připomínat demokracii a respektování společných pravidel.

Totalita v LČR rokem 89 neskončila.... samozřejmě s místní proměnlivostí, ale ti slušní, čestní a dobro pro lesy chtějící jsou opravdu vzácní...

Ale podle Milana G jsem já nemocný člověk.... :D prostě absurdistán....
Odpovědět
kk

karel krasensky

5.3.2021 14:50 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.3.2021 16:07 Reaguje na karel krasensky
Domnívám se, že tento komentář nemá na ekolistu co dělat, proto jsem stiskla tlačítko.
Odpovědět
MG

Milan G

5.3.2021 16:22 Reaguje na Majka Kletečková
A urážky co tady produkuje Kašpárek jsou OK? Vy máte tu stupnici hodnot pěkně pokroucenou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.3.2021 16:47 Reaguje na Milan G
Ten je "náš", to se nepočítá!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 06:57 Reaguje na Karel Zvářal
Já myslím, že moje adekvátní (leč nepovolené) výroky jsou tu mazány poměrně často... a já to samozřejmě chápu... někdy mě takový jako Milan G uvádějí do stavu, ve kterém ani mě není komfortno... jinak vídím, že pana Zvářala pořád drží ta uraženost, když jsem mu nepochválil jeho "profesionální" články a názory... klid jeho duši...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 06:57 Reaguje na Karel Zvářal
Já myslím, že moje adekvátní (leč nepovolené) výroky jsou tu mazány poměrně často... a já to samozřejmě chápu... někdy mě takový jako Milan G uvádějí do stavu, ve kterém ani mě není komfortno... jinak vídím, že pana Zvářala pořád drží ta uraženost, když jsem mu nepochválil jeho "profesionální" články a názory... klid jeho duši...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 07:04 Reaguje na Milan G
Jaké urážky máš na mysli Mildo? Když někomu řeknu, že je ubožák, tak to není urážka, ale hodnost... a mám ke svému výroku podobného kalibru vždy pádný důvod, protože z pravidla dochází ke snaze o desinformace a desinterpretace a to se jinak hodnotit nedá... teda pokud člověk chce žít v realitě....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 07:00 Reaguje na karel krasensky
Asi zaměstnanec LČR co....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.3.2021 19:35 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je vidět, jak moc Kašpárkům vadí ještě povětšině zelené Jeseníky. Doufám, že prostor do toho kecat nedostanete. Tak přemýšlím, jestli se kromě vás najde ještě nějaký další pitomec co by chtěl mít v buku břízu. Jakou meliorační či zpevňující funkci v té bukové mlazině ta bříza asi má? Bříza své zastoupení a význam v lese má. Ten význam je ale úplně jiný něž jak si ho představuje Kašpárek.
No a certifikát PEFC? No oni ti nezávislí a " neziskoví" ekologové prosazují certifikaci podle
FSC ČR, o. s. což je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council. (FSC). Za vše se platí a i vyžírkové z eko....potřebují z něčeho žít, že Kašpárku.
Odpovědět
JD

J D

7.3.2021 18:27 Reaguje na JH
Máte v podstatě pravdu. Nemyslím si ale, že taková debata má smysl pod bezobsažným textem pana Pražáka, který se k péči o lesy a jiné biotopy nijak nevztahuje. Biosférická rezervace a la BRDM sice značně irituje leckoho, nejen kolegu Čížka, Brňáky, Pražáky a další cizáky, jak se tady i jinde obhájci "místních lidí" podle osvědčeného receptu snaží namluvit, ale i spoustu místních (zeptejte se v Rakvicích...). To je naštěstí zhruba všechno. O managementu lesů ani jiných naturových biotopů BRDM nerozhoduje a AOPK se s ní nemusí o ničem dohadovat.

Pokud jde o diskusi, těšil jsem se, že se třeba někdo z lesníků ozve k celoplošné přípravě půdy a plošnému použtí herbicidů pod příspěvkem
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-cizek-odpoved-profesoru-petru-maderovi, ale zatím je tam ticho po pěšině. A obávám se, že ještě dlouho bude. Proč, na to si nejspíš odpovíte beze mne.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

7.3.2021 18:46 Reaguje na J D
Časopis Fórum ochrany přírody č. 02/2016, článek "Jak se dělá věda" autorky RNDr. Simony Polákové; cit. "Základem výstupů práce vědců jsou publikace, díky nímž jsou vědci "kontrolováni" a zároveň jsou zdrojem při rozhodování a finanční podpoře".
Odpovědět
JH

JH

7.3.2021 19:49 Reaguje na Otakar Pražák
To je určitě pravda, ale myslíte, že to má nějaký dopad na BRDM?
Odpovědět
JD

J D

7.3.2021 23:31 Reaguje na JH
Jistěže nemá! Kolegyně Poláková se zjednodušeně a srozumitelně vysvětlit principy vědeckého „provozu“ lidem, kteří o něm (skoro) nic nevědí. V podstatě jde o to, že badatelé nemají v práci „píchačky“ ani se nezapisují u vrátnice do sešitu jako na úřadě nebo ve fabrice. Proto je jejich práci potřeba hodnotit jinak. Je to logické, poněvadž většinou dostávají platy z veřejných peněz. Badatelé proto musí především psát články do kvalitních mezinárodních časopisů. Nechtěným důsledkem takového hodnocení je, že takové výsledky lze často jen obtížně promítnout do každodenní ochranářské praxe nebo to aspoň na první pohled vypadá. Tak jsem si odnesl z článku dr. Polákové Pokud si z toho pan Pražák odnesl jako hlavní sdělení „vědec badateli vlkem“, které nám servíruje ve svých úvahách, vypovídá to hlavně o něm a jeho myšlení, nikoli o vědcích ani dr. Polákové. Ale to jste asi pochopil asi i beze mne.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

8.3.2021 11:55 Reaguje na JH
Univerzitní instituce poskytují svým zaměstnancům základní vybavení, společné servisy, větší či menší část platů, ale na řadu výzkumných nákladů si musí badatelé sehnat peníze z externích zdrojů. Těmi jsou zpravidla několikaleté „granty“ od různých státních, mezinárodních či soukromých institucí – u nás například Grantová služba Lesů ČR. Tam soutěží s větší či menší konkurencí jiných návrhů. Zdrojem financí by pro badatele mohla být také BRDM, která si za 16 let své existence dokázala sehnat, ze státních a soukromých zdrojů, více jak 40 milionů korun, kromě jiného, také na financování výzkumných projektů.
Odpovědět
JH

JH

8.3.2021 12:34 Reaguje na Otakar Pražák
Princip financování výzkumu je mi celkem jasný, ale BRDM jako zdroj mě nenapadla. Proč by ale akademici, o kterých píšete že útočí na BRDM, napadali potenciální zdroj financování?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 07:38 Reaguje na JH
Je hrozné, kam až vedou "diskuse" nejen na ekolistu... a to vždy jen proto, že jedna ze stran odmítá reflektovat realitu. Touto stranou je v této věci podle všech dostupných informací pan Pražák. Ten to celé šroubuje až do nebes....

Nedivil bych se, kdyby za chvíli chtěl probrat to, jestli je Země opravdu kulatá....

Toto je jen krásná ukázka toho jak to v ČR funguje ohledně diskusí o čemkoliv. Není divu, že se pak nedá na ničem domluvit a že z takového zbytečného sporu odcházejí všichni účastníci akorát znechuceni a naštváni.

JAKÁKOLIV DISKUSE SE DÁ VÉST POUZE MEZI LIDMI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI REFLEKTOVAT REALITU A NE JEN DOKOLA OBHAJOVAT SVŮJ OSOBNÍ SUBJEKTIVNÍ DOJEM Z TÉTO REALITY.... TOMU SE POTOM NEŘÍKÁ DISKUSE, ALE HÁDKA.... A NA EKOLISTU JE TO SAMÁ HÁDKA....
Odpovědět
JH

JH

7.3.2021 20:09 Reaguje na J D
Myslel jsem to spíš jako příklad. Pan Pražák tu píše, jak to ti místní dělají dobře a jak na ně za to všichni útočí a prosazují svůj názor jako jediný správný. Já nevím třeba to dělají i dobře. Ale jako nezaujatý čtenář mám pocit, že pan Pražák má problém s názory ostatních aniž by jednoznačně prezentoval názor vlastní. To je potom těžké jeho názor nějak pochopit.
Odpovědět
SL

Stanislav Lusk

8.3.2021 22:56
Tak nevím, co p. Pražák panu J.D. udělal - trvalo to delší čas, než jej p.Pražák identifikoval - mimochodem, psát pod anonymní cedulkou rovněž něco svědčí o dotyčné osobě. Snaha pana J.Danihelky o doslova dehonestaci osoby p.Pražáka je ne obdivuhodná, ale zavrženihodná. S takovýmto přístupem vlastně diskuze je doslova plýtvání časem a v podstatě vede pouze k eskalaci názorů. A to si myslím, že není cílem komentářů, názorů a stanovisek na stránkách EkoListu. Ještě poznámka, zajímalo by mne, co si asi pomyslí studenti o "svém" "učiteli", pokud si přečtou resp. by si přečetli jeho příspěvky zde v diskuzi. Každopádně by to vzor pro jejich diskuzní výměny názorů být neměl!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.3.2021 07:42 Reaguje na Stanislav Lusk
Hezky se to snažíte otočit... máte asi rád absurdní humor... to já taky :)

Každý soudný člověk si udělá názor sám, a tak doporučuji nechat si tyto svazácké praktiky na doma... do veřejného prostoru to nepatří...
Odpovědět
SL

Stanislav Lusk

9.3.2021 18:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak pane L.Kašpárku, dosud jsem Vaše názory a komentáře - prosím, neříkám tomu výplody, považoval za osobní pohled člověka, na který má snad každý právo. Ale tato Vaše poslední hláška mne objasnila, že jste subjekt, se kterým je zcela zbytečné ztrácet čas. Podle poznámky vidím, že jste svazákem asi byl, když píšete o jejich praktikách. Na rozdíl od Vás Vám přeji - opatrujte se v té dnešní nelehké době a Dobrou noc.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist